Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

rok 2013

Dátum
zverejnenia

Číslo zmluvy

Zmluvnástrana

Názov 
zmluvy

Cena          
s DPH    

Dátum 
účinnosti

Dátum 
ukončenia

.PDF

24.01.2013

Dodatok č. 2 k zmluve č. A/1990/11/2008

TOPSET Solutions s.r.o.

Zmluva o aktualizácii programov

 

25.01.2013

 

pdf

28.01.2013

Dodatok č. 1 K Zmluve o dielo č.1/2010

Ing. Jaroslav Ondruš - DISON

Dodávka projektovej dokumentácie a odbor. poradenstva

 

29.01.2013

 

pdf

28.01.2013

Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 120410

KORING, s.r.o.

Zatraktívnenie centra obce Rišňovce

 

29.01.2013

 

pdf

27.02.2013

Dodatok č. 7/2013 K Zmluve LKUA-4/2006

Ekoprogres v.d. Zamarovce

Prevádzka ČOV

 

01.03.2013

 

pdf

26.03.2013

Dodatok č.7 K Zmluve o zriadení SOU

Obec Nitrianske Hrnčiarovce

Činnosť spoločného obecného úradu

 

01.01.2013

 

pdf

01.04.2013

 

Ľudevít Macho, Nitra

Poskytovanie služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP

 

02.04.2013

 

pdf

29.04.2013

Mandátna zmluva

Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT, s.r.o.

Zabezpečenie verejného obstarávania

 

30.04.2013

 

pdf

06.05.2013

R23/2014/41

ZSE Energia, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny

 

07.05.2013

 

pdf

15.05.2013

R23/2014/42

ZSE Energia, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny

 

01.01.2015

 

pdf

15.05.2013

 

N.M.- Audit, s.r.o.

Zmluva o poskytovaní audít. služieb

1 200 €

16.05.2013

 

pdf

24.06.2013

 

Mgr. Alica Dovčíková

Kúpna zmluva

 

25.06.2013

 

pdf

31.07.2013

Dodatok č. 4 k zmluve č.: 66200025

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.

O zabezpečení komplexného nakladania s komunálnymi odpadmi obce

 

01.08.2013

 

pdf

02.08.2013

ZoD 14/13

TAWAL - Construct, s.r.o. BA

Zvislá konštrukcia drevostavby 1NP

32 976 €

03.08.2013

 

pdf

02.08.2013

ZoD 15/13 TAWAL - Construct, s.r.o. BA Vodorovná tesárska konštrukcia stropu 32 525 € 03.08.2013  

pdf

02.08.2013

ZoD 16/13 TAWAL - Construct, s.r.o. Zvislá konštrukcia drevostavby 2NP 36 696 € 03.08.2013  

pdf

12.08.2013

Príkazná zmluva č. NR/40/2013/EL NRZ - ZMOS OcÚ Jelšovce VO - dodávka elekt. energie   13.08.2013  

pdf

12.08.2013

Príkazná zmluva č. NR/40/2013/PL NRZ - ZMOS OcÚ Jelšovce VO - dodávka zemného plynu   13.08.2013  

pdf

26.08.2013

č. 308404

DATATRADE, s.r.o. Zlaté Moravce

Zmluva o spolupráci

 

27.08.2013

 

pdf

27.08.2013

 

BONUL, s.r.o. Nitra

Vybudovanie kamerového systému

21 155 €

28.08.2013

 

pdf

27.09.2013

 

VIREX, s.r.o. Nesvady

Zmluva o nájme nebyt. priestorov

 

28.09.2013

 

pdf

30.09.2013

 

MUDr. Dalibor Petráš, s.r.o.

Zmluva o nájme nebyt. priestorov

 

01.10.2013

 

pdf

24.10.2013

 

Henrieta Hrnčárová, Veľké Zálužie

Zmluva o nájme nebyt. priestorov

 

25.10.2013

 

pdf

04.11.2013

 

ZEERTS, s.r.o. Malý Lapáš

Mandátna zmluva

 

05.11.2013

 

pdf

19.12.2013

 

FORSA, s.r.o.

Zmluva o nájme dopravného prostriedku

 

01.01.2014

 

pdf