Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

Vitajte na oficiálnej stránke obce Rišňovce
Aplikácia Rišňovce
Dvojkríž - Cyrilo-metodský kríž
Základná škola s materskou školou
Obec Rišňovce
previous arrow
next arrow
 

Facebookový profilYoutube kanál Zverejňovanie Nahlásenie stavu vodomeru

Spoločenská kronika

2023

 

....posledná aktualizácia 28.11.2023....

Narodili sa:

Nikola Solnicová

Simona Sollárová

Mila Jobert

Dorota Trnková

Silvia Antalová

Adrián Audy

Tomáš Revay

Sebastián Braun

Šarlota Hrašková

Ema Miklovičová

Oliver Rigo

Karolína Kukurdíková

Tadeáš Szabo

Nia Rigová

Ella Paškevičová

Tereza Petrášová

Anna Mária Močolová

 

Opustili nás:

Augustín Chudý, 78 ročný

Oľga Černá, 73 ročná

Štefan Chudý, 61 ročný

Daniel Sochor, 78 ročný

Zuzana Katrenčiaková, 46 ročná

Ľudovít Riha, 73 ročný

František Kavický, 80 ročný

Mária Tehlárová, 87 ročná

Helena Školková, 80 ročná

Jozef Kovalik, 75 ročný

Miroslav Bulla, 72 ročný

František Chudý, 89 ročný

Jozef Hanák, 48 ročný

Ľudmila Pestúnová, 74 ročná

Juraj Šatura, 64 ročný

Oliver Báleš, 72 ročný

Milan Miklovič, 60 ročný

Roman Stanko, 53 ročný

František Bobák, 76 ročný

Jozef Jánošík, 69 ročný 

 

Uzatvorili manželstvo:

Patrik Rovný a Andrea Panšulovie

Roland Štefák a Kristýna Kubáňová

Andrej Bavúz a Katarína Králičová

Lukáš Trnka a Denisa Machovcová

Marek Alchus a Hana Hehejíková

Roman Reisig a Kristína Ščipáková

Jozef Tomaškin a Zuzana Kolníková

Patrik Kemlage a Ivana Fusková

Valter Janečka a Kristína Daridová

 

75 rokov budú oslavovať:

Margita Lovrantová

Štefánia Dubajová

 

75 rokov už oslávili:

František Šimora

Jozef Kovalik

Margita Hajková

Jarmila Sečányová

Anton Šimora

Priska Záhončíková

Margita Prosnanová

Jolana Galánková

Miroslav Grman

Helena Slamková

Margita Androvičová

 

80 rokov budú oslavovať:

Mária Gabalcová

 

80 rokov už oslávili:

Karol Laboš

JUDr. Jozef Žinčík

Ivan Bílený

 

85 rokov budú oslavovať:

Mária Slobodová

 

85 rokov už oslávili:

Veronika Štefániková

Vít Múdry

Janka Grznárová

Anna Slezáková

 

90 rokov a viac:

Monika Infnerová v mesiaci október oslávi 90 rokov

František Kaplan v mesiaci február oslávi 91 rokov

Mária Škodáková v mesiaci marec oslávi 91 rokov

Anastázia Černá v mesiaci máj oslávi 91 rokov

Augustína Kludilová v mesiaci august oslávi 91 rokov

Markéta Galanková v mesiaci október oslávi 91  rokov

Františka Škodová v mesiaci október oslávi 91 rokov

Margita Bullová v mesiaci november oslávi 95 rokov

Dominik Valkovič v mesiaci júl oslávi 96 rokov

Margita Fizmolová v mesiaci december oslávi 96 rokov

Paulína Hrivňáková v mesiaci jún oslávi 99 rokov

2022

 

Narodili sa:

Juliana Slobodová

Daniela Herudová

Oliver Braun

Layla Chobotová

Boris Štibran

Peter Kendra

Nela Nemčeková

Dárius Halas

Hana Pestúnová

Eliška Griesbachová

Nella Korecová

Maxim Czakó

Sofia Tomić

Hana Gašparovičová

Adam Staňo

Alica Dzíbelová

Jakub Vavro

Patrik Vaško

Adela Kmeťová

Patrik Ferančík

 

Opustili nás:

Ing. Janka Tomaškinová, 69 ročná

Štefan Tehlár, 88 ročný

Darina Infnerová, 46 ročná

Žofia Pindjaková, 99 ročná

Ing. Dana Bullová, 55 ročná

Karol Kremnický, 85 ročný

Pavol Černý, 66 ročný

Mária Kováčová, 90 ročná

František Eliaš, 61 ročný

Zita Melušová, 81 ročná

Slavomil Macháč, 70 ročný 

Dušan Košťál, 69 ročný

Mária Cviková, 88 ročná

Ružena Žembová, 70 ročná

Alexander Ďuriš, 71 ročný

Ján Varga, 96 ročný

Jarmila Kroppelová, 60 ročná

Helena Višňovská, 80 ročná

Alena Margetinová, 65 ročná

 

Uzatvorili manželstvo:

Peter Kendra a Elena Mizeríková

Miloslav Maršálek a Iveta Chudá

Ján Herceg a Silvia Ondrusová

Milan Matuška a Mgr. Lenka Sokolovská

Štefan Riha a Jana Kissová

Ľuboš Períček a Veronika Vontorčíková

Vladimír Bašnák a Martina Maršalová

Martin Lahučký a Denisa Kravariková

Maurizio Berto a Ing. Adriana Kiss Roháriková

Ján Hudák a Daniela Kumančíková

Peter Bachratý a Frederika Tlčiková

Miroslav Surkoš a Libuša Vavrová

Marcel Gemer a Daša Hargašová

Matej Kopecký a Marianna Guteková

Miroslav Kubačka a Natália Árvaiová

Marek Jesenský a Zuzana Vojnarovská

Anton Revay a Ivana Billová

Lukáš Sollár a Lucia Furdová

 

75 rokov už oslávili:

Dominik Sečány

Františka Farkašová

Miroslav Komosný

Margita Nikodémová

Franz Bobák

Margita Hornáková

Božena Novosadová

Marta Faziková

Mária Komosná

Margita Banášová

Helena Orholzová

Marta Janeková

Vlasta Barošová

Mária Krajinčáková

Ladislav Hajdák

Anna Kovaliková

Eva Rihová

Lýdia Vršecká

Jozef Hajka

Valéria Hajková

Zita Bullová

 

80 rokov už oslávili:

František Chudý

Helena Kavuliaková

Helena Períčková

Helena Gurinová

Mária Kadlecová

Helena Višňovská

Angela Vašková

Anton Gabalec

Eva Vršecká

Gabriela Kremnická

Margita Vlčková

Helena Školková

Anton Pestún

Karol Bulla

Blanka Majzlová

František Kavický

 

85 rokov už oslávili:

Veronika Kúdelová

Anna Kadlecová

Mária Danišová

Emília Alchusová

Albína Packová

Františka Bašovská

Viliam Paúk

 

90 rokov a viac:

František Kaplan, nar. 03.02.1932, 90 rokov

Mária Škodáková, nar. 26.03.1932, 90 rokov

Anastázia Černá, nar. 04.05.1932, 90 rokov

Augustína Kludilová, nar. 23.08.1932, 90 rokov

Markéta Galanková, nar. 05.10.1932, 90 rokov

Františka Škodová, nar. 15.10.1932, 90 rokov

Margita Bullová, nar. 03.11.1928, 94 rokov

Dominik Valkovič, nar. 29.07.1927, 95 rokov

Margita Fizmolová, nar. 19.12.1927, 95 rokov

Paulína Hrivňáková, nar. 26.06.1924, 98 rokov

2021

 

Narodili sa:

Tobiáš Babiczky
Jozef Zeman

Anna Gruenke
Richard Hrebíček
Lukáš Sloboda
Matej Doboši
Karolína Gonderová
Izabela Vaňková
Šimon Škodák
Alex Kemlage
Natália Bezáková
Paulína Bezáková
Laura Miklovičová
Tereza Sollárová
Matúš Bejdák

 

Opustili nás:

Magdaléna Molnárová, 70 ročná
Anna Brúnová, 77 ročná
Rudolf Sollár, 57 ročný
Peter Jambor, 62 ročný
Róbert Hano, 64 ročný
Alexander Machovec, 70 ročný
Jaroslav Plecho, 28 ročný
Miroslav Rosypal, 62 ročný
Zita Rácová, 64 ročná
Ing. Anton Daniš, 87  ročný
Františka Formelová, 89 ročná
Terézia Faziková, 82 ročná
Pavol Brezovský, 70 ročný
Anna Korcová, 84 ročná
Margita Babinecová, 96 ročná
Zita Vontorčíková,  97 ročná
Pavol Farkaš, 74 ročný
Marta Černá, 66 ročná
Lenka Ďurišová, 57 ročná
Mária Suľovská,  92 ročná
Marcela Valkovičová, 82 ročná
Jozef Križan, 84 ročný
Anton Plecho, 63 ročný
Lýdia Períčková, 88 ročná
Margita Vilhanová, 87 ročná

 

Uzatvorili manželstvo:

Tomáš Sečány a Mgr. Zuzana Neshodová

Julián Majzel a Simona Brunovská

Erik Hrebík a Martina Firčová

Denis Moravčík a Simona Tlacháčová

Michal Kopecký a Alena Kručayová

Marko Dzíbela a Simona Jankovičová

David Vybíral a Barbora Machovcová

Martin Záhončík a Dominika Korecová

Ľuboš Križan a Ivana Černáková

Peter Vaško a Patrícia Migaľová

Juraj Durdiak a Anka Filipcsik

Martin Vanek a Katarína Vivodíková

Jaroslav Kadlec a Linda Ňaršíková

Matúš Braun a Annamária Bránska

 

75 rokov budú oslavovať:

-

 

75 rokov už oslávili:

Margita Chudá

Oľga Vývodíková

Helena Labošová

Anna Žinčíková

Viera Juranová

Jolana Lehocká

Helena Rácová

Jarmila Sochorová

Mária Antalová

Ľudmila Čúzyová

Jozef Chudý

Vlasta Múdra

 

80 rokov budú oslavovať:

-

 

80 rokov už oslávili:

Zita Melušová

Margita Klačková

Jozefína Hruboňová

Anna Ďurišová

Vilma Paúková

Priska Rodná

Jozefína Gabalcová

Anna Hrabáriková

Cecília Urbánková

Magdaléna Drábeková

Otília Ševčíková

Valéria Múdra

 

85 rokov budú oslavovať:

-

 

85 rokov už oslávili:

Františka Novotná

Júlia Salzmanová

Mária Tehlárová

Jozef Korec

Karol Kremnický

 

90 rokov a viac:

Margita Bullová, nar. 03.11.1928, 93 rokov

Dominik Valkovič, nar. 29.07.1927, 94 rokov

Margita Fizmolová, nar. 19.12.1927, 94 rokov

Ján Varga, nar. 16.10.1925, 96 rokov

Paulína Hrivňáková, nar. 26.06.1924, 97 rokov

Žofia Pindjaková, nar. 24.08.1922, 99 rokov

2020

 

Narodili sa:

Nina Krajčovičová
Štefan Škoda
Leo Sloboda
Tomáš Žitný
Nikola Halasová
Paulína Staňová
Ľuboš Vontorčík
Šimon Vršecký
Monika Pestúnová
Filip Kemláge
Bianka Macháčová
Alex Látečka
Aivi Štrba
Teo Modrovič

 

Opustili nás:

Ján Jambor, 62 ročný
Jozef Škoda, 91 ročný
Ing. Oliver Kocán, 52 ročný
František Kaufman, 72 ročný
Ivana Mičová, 41 ročná
Miroslav Štefák, 50 ročný
Elemír Rác, 74 ročný
Oľga Margetinová, 91 ročná
Oľga Vivodíková, 67 ročná
Jozef Horňák, 76 ročný
Magdaléna Tlacháčová, 90 ročná
Paulína Bírová, 96 ročná
Miroslav Drábek, 60 ročný
Emil Klinec, 85 ročný
Milan Galánek, 75 ročný
Terézia Klincová, 82 ročná
Dominik Zátura, 84 ročný
Ľudmila Rihová, 83 ročná
Justína Vašková, 90 ročná
Jozef Períček, 88 ročný
Paulína Svajčíková, 92 ročná
Mária Škarbalová, 88 ročná
Ing. Stanislav Hajka, 76 ročný
Paulina Káčerová, 92 ročná
Ľudmila Charvátová, 79 ročná
Anton Samek, 80 ročný
Pavol Jurena, 76 ročný
Alžbeta Froncová, 78 ročná
Juraj Kemláge, 35 ročný
Kamil Rapant, 55 ročný

 

Uzatvorili manželstvo:

Ing. Lukáš Skokan a nevesta Michaela
Peter Vršecký a nevesta Eva
Miroslav Korec a nevesta Andrea 

 

75 rokov už oslávili:

Alžbeta Káčerová
Jozef Kučera
Gabriela Prosnanová
Ing. Stanislav Gurina
Ján Čúzy
Ján Novosad
Mária Trebuliaková
Emil Nikodém

Vlasta Jankulárová
Štefan Slamka
Mikuláš Koleda
Ing. Valéria Rajtarová
Viktória Čuvalová

 

80 rokov už oslávili:

Jozef Brúna
Angela Eliašová
Hedviga Múdra
František Drábek
Alexander Ďuriš
Olívia Slamková
Edita Fančovičová

 

85 rokov už oslávili:

Ladislav Laboš

Ľubomír Vlček

Jozef Ondrejka

Apolónia Ziburová

Milan Kollár

 

90 rokov a viac:

Mária Suľovská, nar. 18.04.1929, 91 rokov

Margita Bullová, nar. 03.11.1928, 92 rokov

Dominik Valkovič, nar. 29.07.1927, 93 rokov

Margita Fizmolová, nar. 19.12.1927, 93 rokov

Ján Varga, nar. 16.10.1925, 95 rokov

Zita Vontorčíková, nar. 17.04.1924, 96 rokov

Paulína Hrivňáková, nar. 26.06.1924, 96 rokov

Margita Babincová, nar. 02.11.1924, 96 rokov

Žofia Pindjaková, nar. 24.08.1922, 98 rokov

2019

 

Narodili sa:
Mateo Salvata, č. d. 299
Matias Dubaj, č. d. 702
Martin Cibulka, č. d. 524
Eduard Paúk, č. d. 96
Alex Hano, č. d. 495
Sofia Infnerová, č. d. 302
Šimon Mihočka, č. d. 331
Ľuboš Sochor, č. d. 70
Jasmina Vaňková, č. d. 437
Dominik Bédy, č. d. 573
Dávid Jánošík, č. d. 761
Vanesa Kučerová, č. d. 354
Sabína Nitranová, č. d. 513
Teo Benada, č. d. 421
Boris Beňo, č. d. 407
Lexa Agnes Mary Piek, č. d. 162
Markus Jakubovič, č. d. 670
Jakub Vybíral, č. d. 661
Nina Halanová, č. d. 123
Izabela Sahulová, č. 182
Eliška Vargová, č. 266
Tamara Halasová, č. d. 420

Tiffany Chobotová, č. d. 402
Alex Čeri, č. d. 593
Hana Petrášová, č. d. 44
Marian Vlček, č. d. 471
Andrea Zemanová, č. d. 99
Laura Jurenová, č. d. 611
Gabriel Székely, č. d. 702
Alexander Nedelka, č. d. 250

 

Opustili nás:
Mgr. Valentín Cebo, 63 ročný

Vladimír Kováč, 58 ročný
Anna Knoteková, 90 ročná
Františka Cebová, 84 ročná
Františka Chmelanová, 84 ročná
Dominik Černý, 77 ročný
Žofia Žáčiková, 86 ročná
Erika Čerešňová, 42 ročná
Mária Máliková, 89 ročná
Ján Chudý, 96 ročný
Mária Bakošová, 91 ročná
Viliam Slezák, 72 ročný
Viera Bernadičová, 68 ročná
Jozef Sloboda, 41 ročný
Cecília Fridrichová, 72 ročná
Hedviga Piršelová, 74 ročná
Anton Molnár, 67 ročný
Mariana Paúková, 78 ročná
Terézia Herudová, 85 ročná
František Fančovič, 84 ročný
Blažej Domaracký, 78 ročný
Mária Vilhanová, 62 ročná
Jozef Fronc, 80 ročný
Emília Kollárová, 77 ročná
Štefan Formela, 89 ročný
František Pestún, 85 ročný
Emil Majerník, 62 ročný
Mária Uharková, 86 ročná
Branislav Skovajsa, 48 ročný

 

Uzatvorili manželstvo:
Dňa 22.02.2019 – Alexander Mihočka, bytom Rišňovce a Veronika Siekliková, bytom Rišňovce

Dňa 02.03.2019 – Anton Pestún, bytom Rišňovce a Monika Korchová, bytom Hlohovec

Dňa 27.04.2019 – Tomáš Kuraň, bytom Rišňovce a Mgr. Kristína Škoricová, bytom Nitra

Dňa 04.05.2019 – Richard Konopásek bytom Rumanová a Katarína Danišová, bytom Rišňovce

Dňa 18.05.2019 – Peter Talian, bytom Rišňovce, Alexandra Čellárová, bytom Rišňovce

Dňa 01.06.2019 – Michal Čúzy, bytom Rišňovce a Nina Fúsková, bytom Žirany

Dňa 15.06.2019 – Matúš Štrba, bytom Rišňovce a Ing. Terézia Krajčiová, bytom Rišňovce

Dňa 15.06.2019 – Ľubomír Babinec, bytom Rišňovce a Jarmila Poláková, bytom Košice

Dňa 06.07.2019 – Miroslav Kolesár, bytom Limbach a Jana Vašková, bytom Rišňovce

Dňa 13.07.2019 – Marián Halas, bytom Rišňovce a Lucia Fandlová, bytom Rišňovce

Dňa 27.07.2019 – Ivan Czakó, bytom Rišňovce a Simona Pintérová, bytom Rišňovce

Dňa 21.09.2019 – Dušan Nemček, bytom Nitra a Monika Škodová, bytom Rišňovce

Dňa 12.10.2019 – Ing. Dušan Gabalec, bytom Rišňovce a Barbora Gazdíková, bytom Banská Bystrica

 

75 rokov už oslávili:
Štefánia Klačková
Anna Mihová
Augustín Antala
Margita Černá
Helena Vašková
Margita Markovičová
Augustín Chudý
Ing. Stanislav Hajka
Milan Galánek
Edita Križanová
Jozef Tomaščík
Pavol Jurena
Sylvia Hrebíková
Daniel Sochor

80 rokov už oslávili:
Marcela Valkovičová
Izidor Múdry
Margita Ďurišová
Terézia Faziková
Mária Slobodová, č. d. 43
Gustáv Hruboň
Magdaléna Tlčiková
Slávka Vršecká
Leonard Kavuliak
Janka Chmelanová
Julian Majzel


85 rokov už oslávili:
Ing. Anton Daniš
František Chudý
Emil Klinec
Margita Vilhanová
Mária Majerníková
Oľga Juríková
Štefánia Martinčeková
Mária Cviková

90 rokov a viac:

Oľga Margetinová, nar. 09.01.1929, 90 rokov
Mária Suľovská, nar. 18.04.1929, 90 rokov
Justína Vašková, nar. 18.09.1929, 90 rokov
Magdaléna Tlacháčová, nar. 01.10.1929, 90 rokov
Paulína Svajčíková, nar. 15.08.1928, 91 rokov
Paulína Káčerová, nar. 28.09.1928, 91 rokov
Jozef Škoda, nar. 24.10.1928, 91 rokov
Margita Bullová, nar. 03.11.1928, 91 rokov
Dominik Valkovič, nar. 29.07.1927, 92 rokov
Margita Fizmolová, nar. 19.12.1927, 92 rokov
Ján Varga, nar. 16.10.1925, 94 rokov
Paulína Bírová, nar. 20.02.1924, 95 rokov
Zita Vontorčíková, nar. 17.04.1924, 95 rokov
Paulína Hrivňáková, nar. 26.06.1924, 95 rokov
Margita Babincová, nar. 02.11.1924, 95 rokov
Žofia Pindjaková, nar. 24.08.1922, 97 rokov

2018

 

Narodili sa:
Dominika Dobošiová, č. d. 305
Viktória Prokopová, č. d. 694
Paulína Cvíčelová, č. d. 718
Leo Bezányi, č. d. 148
Attila Marsovszky, č. d. 333
Leo Pekaj, č. d. 750
Zara Konopásková, č. d. 544
Jonáš Babiczky, č. d. 509
Zoja Bílená, č. d. 691
Gréta Kroppelová, č. d. 764
Leo Klučovský, č. d. 722
Jakub Rapant, č. d. 311
Mateo Látečka, č. d. 755
Viliam Šimora, č. d. 463
Emma Záhončíková, č. d. 624
Sebastián Pindeš, č. d. 428
Mateo Chobot, č. d. 402
Mathyas Ladislav Schmidt, č. d. 357
Liliana Dubajová, č. d. 364
Patrik Hrebíček, č. d. 155
Vanessa Grman, č. d. 744
Paulína Šimorová, č. d. 173
Zara Ondrejková, č d. 58
Matej Javor, č. d. 393

 

Opustili nás:
Valéria Vargová, 73 ročná

Ľuboš Mičo, 49 ročný
Jolana Ščasná, 83 ročná
Štefan Križanovič, 85 ročný
Jozef Záhončík, 73 ročný
Marián Káčer, 76 ročný
Veronika Hercegová, 72 ročná
Michal Slezák, 79 ročný
Milan Kučera, 61 ročný
Jozefína Talianová, 72 ročná
Jana Bírová, č. d. 515, 51 ročná
Anna Jánošíková, 83 ročná
Anna Csölleová, 81 ročná
Tibor Stupčuk, 55 ročný
Mária Príhodová, 85 ročná
Júlia Škarbalová, 88 ročná
Pavol Petrán, 58 ročný
Viktor Martinček, 58 ročný
Anton Rapant, 63 ročný
Jolana Nikodemová, 94 ročná

 

Uzatvorili manželstvo:
Dňa 13.01.2018 – Ing. Jozef Sloboda, bytom Rišňovce a Lenka Vavreková,
                           bytom Považská Bystrica
Dňa 09.03.2018 – Žigmund Rigo, bytom Rišňovce a Michaela Krišková, bytom Rišňovce
Dňa 02.06.2018 – Peter Griesbach, bytom Alekšince a Bc. Zuzana Chudá, bytom Rišňovce
Dňa 30.06.2018 – Ján Halas, bytom Rišňovce a Dáša Halmešová, bytom Rišňovce
Dňa 29.05.2018 – Bilguun Bold, bytom NSR a Zuzana Dovčíková, bytom Rišňovce
Dňa 18.08.2018 – Ing. Peter Sochor, bytom Rišňovce a Ing. Miroslava Rafayová, bytom Hronec
Dňa 18.08.2018 – Ing. Peter Gabalec, bytom Rišňovce a Ing. Martina Pagáčová, bytom Bodorová
Dňa 31.08.2018 – Ján Hudák, bytom Rišňovce a Simona Lukáčová, bytom Rišňovce
Dňa 06.10.2018 – Ing. Lukáš Riha, bytom Rišňovce a Ing. Petra Kľúčiková, bytom Prečín
Dňa 08.08.2018 – Róbert Hano, bytom Rišňovce a Kristína Coková, bytom Rišňovce

75 rokov už oslávili:
Karol Laboš
Jozef Hornák
Anna Brúnová
JUDr. Jozef Žinčík
Ivan Bílený
Mária Gabalcová

80 rokov už oslávili:
Veronika Štefániková
Oľga Skalická
Vít Múdry
Janka Grznárová
Anna Slezáková
Mária Slobodová

85 rokov už oslávili:
Žofia Žáčiková
Štefan Tehlár
Mária Uharková
Lýdia Períčková
Monika Infnerová

90 rokov a viac:

Paulína Svajčíková, nar. 15.08.1928, 90 rokov
Anna Knotková, nar. 28.08.1928, 90 rokov
Paulína Káčerová, nar. 28.09.1928, 90 rokov
Jozef Škoda, nar. 24.10.1928, 90 rokov
Margita Bullová, nar. 03.11.1928, 90 rokov
Mária Bakošová, nar. 17.06.1927, 91 rokov
Dominik Valkovič, nar. 29.07.1927, 91 rokov
Margita Fizmolová, nar. 19.12.1927, 91 rokov
Ján Varga, nar. 16.10.1925, 93 rokov
Paulína Bírová, nar. 20.02.1924, 94 rokov
Zita Vontorčíková, nar. 17.04.1924, 94 rokov
Paulína Hrivňáková, nar. 26.06.1924, 94 rokov
Margita Babincová, nar. 02.11.1924, 94 rokov
Ján Chudý, nar. 11.04.1923, 95 rokov
Žofia Pindjaková, nar. 24.08.1922, 96 rokov

2017

 

Narodili sa:
Natália Galáneková, č. d. 250
Marko Ramach, č. d. 382
Marián Sahul, č. d. 182
Alex Prosnan, č. d. 562
Marko Prosnan, č. d. 562
Nina Nemčeková, č. d. 594
Romana Hajdáková, č. d. 325
Oliver Plecho, č. d. 316
Hana Antalová, č. d. 733
Miroslava Székely, č. d. 702
Christián Dubaj, č. d. 364
Matúš Brezina, č. d. 593
Andrea Plechová, č. d. 330
Jana Karvayová, č. d. 569
Lukáš Kemláge, č. d. 546
Tereza Kreškóci, č. d. 309
Filip Širka, č. d. 487
Gréta Staňová, č. d. 414
Sofia Margetínová, č. d. 111
Lukáš Spál, č. d. 462
Nathan Štrba, č. d. 367
Natália Zemanová, č. d. 99
Oliver Tlacháč, č. d. 649


Opustili nás:
Františka Vargová, 81 ročná
Samuel Sieklik, 14 ročný
Margita Križanová, 75 ročná
Emil Pauk, 66 ročný
Františka Bašnáková, 85 ročná
Ján Majerník, 58 ročný
Milan Jánošík, 55 ročný
Emil Paúk, č. d. 126, 91 ročný
Jozef Sloboda, č. d. 43, 84 ročný
Jozef Dubaj, 74 ročný
Emil Paúk, 82 ročný
Jozef Lovrant, 66 ročný
Mária Vontorčíková, 64 ročná
Emil Kuchar, 54 ročný
Zuzana Markovičová, 61 ročná


Uzatvorili manželstvo:
Dňa 25.02.2017 – Matúš Krivda, bytom Hlohovec, časť Šulekovo a Jana Hanová,
                          bytom Rišňovce
Dňa 01.04.2017 – Adam Sabo, bytom Rišňovce a Magdaléna Petríková, bytom Alekšince
Dňa 22.04.2017 – Štefan Bryndza, bytom Čakajovce a Anna Halasová, bytom Rišňovce
Dňa 06.05.2017 – Adrián Látečka, bytom Rišňovce a Natália Ondrusová, bytom Rišňovce
Dňa 19.05.2017 – Martin Vajda, bytom Veľké Zálužie a Soňa Korecová, bytom Rišňovce
Dňa 27.05.2017 – PhDr. JUDr. Adrián Šimora, bytom Rišňovce a Ing. Valéria Kunská,
                          bytom Nitra
Dňa 03.06.2017 – Peter Petráš, bytom Plavecký Peter a Erika Jánošíková, bytom Rišňovce
Dňa 15.07.2017 – Vladimír Salvata, bytom Rišňovce a Jana Sabová, bytom Rišňovce
Dňa 22.07.2017 – Peter Paúk, bytom Rišňovce a Mgr. Marianna Andrašková, bytom Žirany
Dňa 05.08.2017 – András Babiczky, bytom Rišňovce a Ing. Andrea Pauková, bytom Rišňovce
Dňa 19.08.2017 – Jakub Kaplan, bytom Česká republika a Magdaléna Jánošíková,
                          bytom Rišňovce
Dňa 26.08.2017 – Jozef Nitran, bytom Rišňovce a Ing. Lenka Bochnovičová, bytom Rišňovce
Dňa 09.09.2017 – Maroš Javor, bytom Rišňovce a Mgr. Simona Michalcová, bytom Rišňovce
Dňa 09.09.2017 – Tomáš Beňo, bytom Rišňovce a Nikola Kaššová, bytom Rišňovce
Dňa 07.10.2017 – Ľuboš Korec, bytom Rišňovce a Nikola Lamocka, bytom Nitra
Dňa 14.10.2017 – Ing. JUDr. Juraj Gurina, bytom Rišňovce a Lenka Mentová, bytom Štitáre
Dňa 10.11.2017 – Tibor Mičo, bytom Rišňovce a Ivana Babčanová, bytom Topoľčany
Dňa 24.11.2017 – Milan Podušel, bytom Rišňovce a Emília Jánošíková, bytom Rišňovce


75 rokov už oslávili:

František Chudý
Helena Kavuliaková
Helena Períčková
Emília Kollárová
Helena Gurinová
Mária Kadlecová
Helena Višňovská
Angela Vašková
Anton Gabalec
Eva Vršecká
Gabriela Kremnická
Margita Vlčková
Anton Pestún
Karol Bulla
Blanka Majzlová
František Kavický
Alžbeta Froncová


80 rokov už oslávili:
Jozef Križan
Anna Korcová
Veronika Kúdelová
Anna Kadlecová
Anna Csölleová
Mária Danišová
Emília Alchusová
Terézia Klincová
Albína Packová
Františka Bašovská
Viliam Paúk


85 rokov už oslávili:
František Kaplan
Mária Kováčová
Jozef Períček
Mária Škarbalová
Mária Škodáková
Emília Káčerová
Anastázia Černá
Augustína Kludilová
Markéta Galanková
Františka Škodová
Mária Príhodová


90 rokov a viac:

Mária Bakošová, nar. 17.06.1927, 90 rokov
Dominik Valkovič, nar. 29.07.1927, 90 rokov
Margita Fizmolová, nar. 19.12.1927, 90 rokov
Ján Varga, nar. 16.10.1925, 92 rokov
Jolana Nikodemová, nar. 12.01.1924, 93 rokov
Paulína Bírová, nar. 20.02.1924, 93 rokov
Zita Vontorčíková, nar. 17.04.1924, 93 rokov
Paulína Hrivňáková, nar. 26.06.1924, 93 rokov
Margita Babincová, nar. 02.11.1924, 93 rokov
Ján Chudý, nar. 11.04.1923, 94 rokov
Žofia Pindjaková, nar. 24.08.1922, 95 rokov

2016

 

Narodili sa:
Adam Halás, č. d. 641
Katarína Vontorčíková, č. d. 152
Matúš Černák, č. d. 444
Lenka Kudryová, č. d. 592
Tomáš Sabo, č. d. 729
Tamia Jurenová, č. d. 611
Viktória Korecová, č. d. 701
Dominik Kabát, č. d. 201
Filip Antal, č. d. 637
Adela Grznárová, č. d. 665
Michaela Blašková, č. d. 477
Alžbeta Pauková, č. d. 97
Zahara Ahmadová Khanová, č. d. 574
Tomáš Mihalik, č. d. 683
Lívia Šimorová, č. d. 463
Anna Lujza Javorová, č. d. 247
Jakub Benko, č. d. 302
Slávka Benadová, č. d. 181
Emma Škodáková, č. d. 53
Rodan Hraška, č. d. 598


Opustili nás:
Štefan Šturma, 78 ročný
Mária Ondrejková, č. d. 46, 77 ročná
Apolónia Lehocká, 83 ročná
Ľudmila Chudá, 87 ročná
Valéria Ondrišová, 64 ročná
Eva Komarňanská, 71 ročná
Dušan Prosnan, 75 ročný
František Škoda, 91 ročný
František Havlas, 60 ročný
Mária Školníková, 89 ročná
Mária Macháčová, 63 ročná
Jozef Paulík, 57 ročný
Otília Hudáková, 85 ročná
Juraj Sabo, 52 ročný
Renáta Pastorková, 45 ročná
Ján Halás, 56 ročný
Ester Beluchová, 92 ročná
Mária Vivodíková, 87 ročná
Albert Príhoda, 85 ročný
Blanka Šimorová, 88 ročná
Jozef Žemba, 66 ročný
Alojz Bíro, 75 ročný
Helena Paúková, 80 ročná


Uzatvorili manželstvo:
Dňa 16.05.2016 – Jan Pavelka, bytom Mikulov, ČR a Katarína Petránová, bytom Rišňovce
Dňa 27.05.2016 – Ing. Miroslav Novotný, bytom Nové Sady a Miroslava Šimorová,
                          bytom Rišňovce
Dňa 18.06.2016 – Ing. Juraj Greguš, bytom Ješkova Ves a Ing. Linda Bochnovičová,
                          bytom Rišňovce
Dňa 16.07.2016 – Ing. Tomáš Oravec, bytom Čakajovce a Ing. Renáta Bestvinová,
                          bytom Rišňovce
Dňa 13.08.2016 – Bc. Rastislav Mrva, bytom Hrnčiarovce nad Parnou a Mgr. Jana Pauková,
                          bytom Rišňovce
Dňa 20.08.2016 – Martin Hrebíček, bytom Senica a Ing. Monika Bestvinová, bytom Rišňovce
Dňa 03.09.2016 – Milan Kreškóci, bytom Branč a Dominika Zabáková, bytom Rišňovce
Dňa 10.09.2016 – Juraj Kemláge a Dana Chudá, obaja bytom Rišňovce
Dňa 22.10.2016 – Ing. Marián Sahul, bytom Nitra a Mgr. Elena Slobodová, bytom Rišňovce
Dňa 03.12.2016 – Bc. Roman Gregora, bytom Kamanová a Mgr. Lucia Halasová,
                          bytom Rišňovce


75 rokov budú oslavovať:

-


75 rokov už oslávili:

Blažej Domaracký
Alojz Bíro
Zita Melušová
Margita Klačková
Mariana Paúková
Jozefína Hruboňová
Vilma Paúková
Anna Ďurišová
Ľudmila Charvátová
Margita Križanová
Priska Rodná
Jozefína Gabalcová
Dominik Černý
Anna Hrabáriková
Cecília Urbánková
Magdaléna Drábeková
Marian Káčer
Otília Ševčíková
Valéria Múdra


80 rokov budú oslavovať:

-


80 rokov už oslávili:
Františka Novotná
Júlia Salzmanová
Albert Príhoda
Mária Tehlárová
Helena Paúková
Dominik Zátura
Jozef Korec
Ľudmila Rihová
Karol Kremnický


85 rokov budú oslavovať:

-

85 rokov už oslávili:
Františka Formelová
Františka Bašnáková


90 rokov a viac:

Emil Paúk, nar. 10.06.1926, 90 rokov, Rišňovce 126
Ján Varga, nar. 16.10.1925, 91 rokov
Jolana Nikodemová, nar. 12.01.1924, 92 rokov
Paulína Bírová, nar. 20.02.1924, 92 rokov
Zita Vontorčíková, nar. 17.04.1924, 92 rokov
Paulína Hrivňáková, nar. 26.06.1924, 92 rokov
Margita Babincová, nar. 02.11.1924, 92 rokov
Ján Chudý, nar. 11.04.1923, 93 rokov
Žofia Pindjaková, nar. 24.08.1922, 94 rokov

2015

 

Narodili sa:
Peter Sloboda, č. d. 72
Ema Jančovičová, č. d. 234
Simona Gemerová, č. d. 492
Matúš Malčák, č. d. 378
Jakub Beník, č. d. 619
Matúš Daniš, č. d. 342
Zoja Benadová, č. d. 421
Tobias Grman, č. d. 744
Nina Miklovičová, č. d. 716
Annamária Škodáková, č. d. 745
Marián Gurina, č. d. 182
Matej Hajka, č. d. 622
Tereza Balážová, č. d. 703
Sebastian Infner, č. d. 302
Adam Munka, č. d. 717
Peter Macháč, č. d. 742
Matúš Bílený, č. d. 691
Noel Németh, č. d. 527
Erik Dubaj, č. d. 702
Samuel Riha, č. d. 412


Opustili nás:
Ing. Jozef Kuraň, 54 ročný
Slávka Plechová, 74 ročný
Pavel Černý, 77 ročný
Jozef Bakoš, 66 ročný
František Orholz, 73 ročný
Mária Javorová, 63 ročná
František Ševčík, 64 ročný
Jozef Kortiš, nar. 25.10.1919 , 95 ročný
Jozef Sloboda, 67 ročný
Beata Korecová, 47 ročná
Jaroslav Herceg, 67 ročný
Štefánia Remišová, 78 ročná
Milan Meluš, 66 ročný
Ľubomír Suľovský, 61 ročný
Irena Kaplanová, 79 ročná


Uzatvorili manželstvo:

Dňa 31.01.2015 – Ladislav Ramach, bytom Rišňovce a Michaela Árvaiová, bytom Rišňovce
Dňa 01.05.2015 – Andrej Halan, bytom Rišňovce a Katarína Hodáková, bytom Pezinok
Dňa 16.05.2015 – Ľuboš Kmeť, bytom Martin a Michaela Novosadová, bytom Rišňovce
Dňa 31.07.2015 – Ing. Vladimír Kroppel, bytom Rišňovce a Ing. Petronela Mistríková, PhD.,
                          bytom Soblahov
Dňa 08.08.2015 – Peter Blaško, bytom Rišňovce a Lucia Radošovská, bytom Rumanová
Dňa 08.08.2015 – Miroslav Doboši, bytom Rišňovce a Jana Períčková, bytom Rišňovce
Dňa 15.08.2015 – Dušan Konopásek, bytom Rišňovce a Simona Hrubešová, bytom Rišňovce
Dňa 19.09.2015 – Mgr. Lukáš Spál, bytom Rišňovce a Sandra Zelková, bytom Rišňovce
Dňa 26.09.2015 – Ján Plecho, bytom Rišňovce a Slavka Bányiová, bytom Kolíňany
Dňa 17.10.2015 – Martin Kudry, bytom Nitra – Janíkovce a Ing. Lenka Balážiová,
                          bytom Rišňovce
Dňa 30.10.2015 – Ján Olejník, bytom Stará Ľubovňa a Simona Rolfesová, bytom Rišňovce
Dňa 05.12.2015 – Juraj Vörös, bytom Rišňovce a Lenka Šimončičová, bytom Rišňovce
Dňa 18.12.2015 – Pavol Kohút, bytom Rišňovce a Eva Szegényová, bytom Kostoľany pod Tríbečom


75 rokov už oslávili:

Angela Eliašová
Jozef Brúna
Hedviga Múdra
Anton Samek
František Drábek
Alexander Ďuriš
Olívia Slamková
Edita Fančovičová


80 rokov už oslávili:

Ľubomír Vlček
Jozef Ondrejka
Františka Vargová
Anna Jánošíková
Ladislav Laboš
František Fančovič
Emil Paúk, č. d. 134
Apolónia Ziburová
Milan Kollár

 

85 rokov už oslávili:
Štefan Formela
Júlia Škarbalová


90 rokov a viac:

František Škoda, nar. 07.01.1925, 90 rokov
Ján Varga, nar. 16.10.1925, 90 rokov
Jolana Nikodemová, nar. 12.01.1924, 91 rokov
Paulína Bírová, nar. 20.02.1924, 91 rokov
Zita Vontorčíková, nar. 17.04.1924, 91 rokov
Paulína Hrivňáková, nar. 26.06.1924, 91 rokov
Ester Beluchová, nar. 20.07.1924, 91 rokov
Margita Babincová, nar. 02.11.1924, 91 rokov
Ján Chudý, nar. 11.04.1923, 92 rokov
Žofia Pindjaková, nar. 24.08.1922, 93 rokov

2014

 

Narodili sa:
Mia Múdra, č. d. 705
Lea Vivodíková, č. d. 106
Tomáš Mentlík, č. d. 325
Ema Sochorová, č. d. 47
Martin Boldiš, č. d. 518 
Šimon Antala, č. d. 733
Adrián Sloboda, č. d. 705
Sabina Pavlíková, č. d. 339
Jakub Staňo, č. d. 414
Ela Benadová, č. d. 181
Filip Kunocha, č. d. 517
Alžbeta Plechová, č. d. 325
Noemi Pauková, č. d. 631
Ema Gašparovičová, č. d. 586
Vanessa Margetínová, č. d. 111
Michel Markovič, č. d. 705
Oliver Gálik, č. d. 620
Nataša Hrašková, č. d. 598


Opustili nás:
Ľudmila Záturová, 77 ročná
Ján Zeman, 44 ročný
Mária Bražinová, 81 ročná
Anton Borot, 63 ročný
Ladislav Salzman, 81 ročný
Jozef Valkovič, 77 ročný
Mária Chudá, 78 ročná
Margita Malčáková, 92 ročná
Pavel Prosnan, 69 ročný
Dominik Vojtech, 82 ročný
Anna Pauková, 88 ročná
Vilma Šimorová, 91 ročná
Emil Janek, 70 ročný
Dušan Juran, 68 ročný
Emília Slobodová, 85 ročná
Alexander Sečány, 97 ročný
Štefan Rosypal, 83 ročný
Augustín Černý, 84 ročný
Dominik Valkovič, 86 ročný


Uzatvorili manželstvo:

Dňa 11.01.2014 – Ľudovít Pestún bytom Rišňovce a Lucia Šášiková, bytom Alekšince
Dňa 24.01.2014 – Vladimír Klinec bytom Rišňovce a Erika Kudryová, bytom Lužianky
Dňa 08.03.2014 – Jaroslav Plecho, bytom Rišňovce a Ľubica Gažiová, bytom Tekovská
                          Breznica
Dňa 12.04.2014 – Štefan Sloboda, bytom Rišňovce a Zuzana Roháčková, bytom Lukáčovce
Dňa 26.04.2014 – Marián Bílený, bytom Rišňovce a Lenka Látečková, bytom Rišňovce
Dňa 26.04.2014 – Michal Kadlečík, bytom Hlohovec a Martina Herudová, bytom Rišňovce
Dňa 02.05.2014 – Eduard Rehák, bytom Hlohovec a Veronika Lukáčová, bytom Rišňovce
Dňa 10.05.2014 – Ing. Dušan Lietava, bytom Nitra a Eva Bernadičová, bytom Rišňovce
Dňa 17.05.2014 – Anton Rapant, bytom Rišňovce a Daša Pastorková, bytom Rišňovce
Dňa 23.05.2014 – Peter Tehlár, bytom Rišňovce a Lucia Ďuráková, bytom Leopoldov
Dňa 24.05.2014 – Marián Benada, bytom Rišňovce a Soňa Bachratá, bytom Trnava
Dňa 21.06.2014 – Marek Galánek, bytom Rišňovce a Lucia Kováčová, bytom Hlohovec
Dňa 16.08.2014 – Juraj Danko, bytom Liptovský Mikuláš a Eva Paúková, bytom Rišňovce
Dňa 30.08.2014 – Jozef Staňo, bytom Rišňovce a Adela rod. Tallósiová, bytom Rišňovce
Dňa 20.09.2014 – Ing. Lukáš Novosad, bytom Rišňovce a Mgr. Mária Káčerová, bytom
                          Brezová pod Bradlom
Dňa 27.09.2014 – Juraj Hudec, bytom Nitra a Miroslava Bírová, bytom Rišňovce
Dňa 04.10.2014 – Jozef Pšenčík, bytom Rišňovce a Katarína Kozáčiková, bytom Rišňovce


75 rokov už oslávili:

Marcela Valkovičová
Izidor Múdry
Margita Ďurišová
Michal Slezák
Terézia Faziková
Mária Slobodová, č. d. 43
Gustáv Hruboň
Magdaléna Tlčiková
Slávka Vršecká
Leonard Kavuliak
Janka Chmelanová
Julian Majzel
Jozef Fronc

80 rokov už oslávili:
Ing. Anton Daniš
Františka Cebová
František Chudý
Terézia Herudová
Emil Klinec
Margita Vilhanová
Mária Majerníková
Oľga Juríková
Štefánia Martinčeková
Františka Chmelanová
František Pestún
Mária Cviková
Jolana Ščasná
Helena Chlebová


85 rokov už oslávili:

Oľga Margetinová
Mária Súľovská
Justína Vašková
Mária Vívodíková
Magdaléna Tlacháčová
Mária Máliková


90 rokov a viac:

Jolana Nikodemová, nar. 12.01.1924, 90 rokov
Paulína Bírová, nar. 20.02.1924, 90 rokov
Zita Vontorčíková, nar. 17.04.1924, 90 rokov
Paulína Hrivňáková, nar. 26.06.1924, 90 rokov
Ester Beluchová, nar. 20.07.1924, 90 rokov
Margita Babincová, nar. 02.11.1924, 90 rokov
Ján Chudý, nar. 11.04.1923, 91 rokov
Žofia Pindjaková, nar. 24.08.1922, 92 rokov
Jozef Kortiš, nar. 25.10.1919, 95 rokov

2013

 

Narodili sa:
Nina Gurinová, č. d. 182
Sienna Sara Hudáková, č. d. 37
Leonard Lovrant, č. d. 122
Michal Kulich, č. d. 438
Filip Rapant, č. d. 311
Jakub Blesák, č. d. 510
Thobias Kačeňák, č. d. 579
Adam Voznický, č. d. 710
Simona Čentéšová, č. d. 423
Dorota Lančaričová, č. d. 704
Sofia Škodová, č. d. 83
Richard Bobák, Rišňovce 240
Skarleta Halasová, Rišňovce 413
Dávid Lazarčík, č. d. 284
Andrej Infner, č. d. 302
Karolína Vršecká, č. d. 641
Peter Mečár, č. d. 89
Tomáš Krajčovič, č. d. 166
Lea Melušová, č. d. 567
Lea Čuvalová, č. d. 621


Opustili nás:

Ján Pastorek, 47 ročný
Emília Jančovičová, 75 ročná
Paulína Slabá, 83 ročná
Anna Bullová, 67 ročná
Anton Vaško, 74 ročný
Helena Múdra, 86 ročná
Helena Danišová, 69 ročná
Mária Vašková, 83 ročná
Emil Knotek, 89 ročný
Mária Lukáčová, 76 ročná
Alžbeta Bobáková, 87 ročná
Jozef Cvik, 79 ročný
Pavol Petrán, 82 ročný
František Talian, 74 ročný
Štefan Sloboda, 52 ročný
Mária Čaplová, 82 ročná
Vincent Riha, 67 ročný
Marcelín Štefánek, 73 ročný
Jozef Ďuriš, 77 ročný
Ingrid Talianová, 40 ročná
Jozefína Holčíková, 89 ročná
Adela Chudá, 63 ročná
Veronika Janeková, 85 ročná
Žofia Sameková, 69 ročná
Hedviga Vojtechová, 80 ročná
František Ondrejka, 70 ročný
Miroslav Lőrincz, 64 ročný
Marta Danišová, 54 ročná
Peter Zátura, 73 ročný
Margita Šaturová, 55 ročná


Uzatvorili manželstvo:

Dňa 13.04.2013 – Michal Šimora, bytom Rišňovce a Mária Kováčová, bytom Partizánske
Dňa 20.04.2013 – Ing. Martin Rojko, bytom Nitra a Miroslava Tlacháčová, bytom Rišňovce
Dňa 27.04.2013 – MUDr. Martin Boldiš, bytom Vráble a Lucia Alchusová, bytom Rišňovce
Dňa 11.05.2013 – Róbert Sochor, bytom Rišňovce a Katarína Zelková, bytom Hlohovec
Dňa 25.05.2013 – Andrej Múdry, bytom Rišňovce a Mgr. Michaela Bačová, bytom Rišňovce
Dňa 01.06.2013 – Jozef Vývodík, bytom Rišňovce a Martina Nosková, bytom Závadka nad
                           Hronom
Dňa 08.06.2013 – Peter Sloboda, bytom Rišňovce a Michaela Kroppelová, bytom Rišňovce
Dňa 15.06.2013 – Roman Hraška, bytom Nové Sady a Eva Šimorová, bytom Rišňovce
Dňa 28.06.2013 – Ľubomír Polák, bytom Hrnčiarovce nad Parnou a Katarína Teplanová,
                           bytom Rišňovce
Dňa 29.06.2013 – Radovan Lazarčík, bytom Rišňovce a Patrícia Maráková, bytom Rišňovce
Dňa 13.07.2013 – Marek Dubaj, bytom Rišňovce a Lenka Vargová, bytom Nitra
Dňa 24.08.2013 – Ján Chromík, bytom Zákopčie a Zuzana Knoteková, bytom Trnava
Dňa 31.08.2013 – Ing. Jaroslav Hallo, bytom Rišňovce a Ing. Dagmar Schottertová,
                           bytom Rišňovce
Dňa 31.08.2013 – Marek Pavlovič, bytom Siladice a Martina Černá, bytom Rišňovce
Dňa 06.09.2013 – Milan Žitňanský, bytom Oponice a Jana Períčková, bytom Rišňovce
Dňa 07.09.2013 – Marian Fačkovec, bytom Zálesie a Jana Šimorová, bytom Rišňovce
Dňa 28.09.2013 – Peter Staňo, bytom Rišňovce a Daniela Bírová, bytom Veľké Zálužie
Dňa 19.10.2013 – Mário Gašparovič, bytom Hlohovec a Katarína Bokorová, bytom Rišňovce
Dňa 14.12.2013 – Alexander Machovec, bytom Rišňovce a Zuzana Gábrišová, bytom Nitra


75 rokov už oslávili:
Veronika Štefániková
Oľga Skalická
Vít Múdry
Janka Grznárová
Anna Slezáková
Mária Slobodová, č. d. 77
Mária Ondrejková, č. d. 46


80 rokov už oslávili:

Štefan Križanovič
Žofia Žáčiková
Mária Uharková
Štefan Tehlár
Jozef Sloboda, č. d. 43
Lýdia Períčková
Monika Infnerová

 

85 rokov už oslávili:
Anna Knotková
Ľudmila Chudá
Paula Káčerová
Paulína Svajčíková
Dominik Valkovič, č. d. 154
Blanka Šimorová
Jozef Škoda
Margita Bullová


90 rokov a viac:

Ján Chudý, 90 rokov, nar. 11.04.1923
Žofia Pindjaková, 91 rokov, nar. 24.08.1922
Vilma Šimorová, 91 rokov, nar. 19.09.1922
Mária Machovcová, 92 rokov, nar. 01.11.1921
Margita Malčáková, 92 rokov, nar. 31.12.1921
Jozef Kortiš, 94 rokov, nar. 25. októbra 1919
Alexander Sečány, 96 rokov, nar. 11. júla 1917

2012


Narodili sa:

Sofia Danková, č. d. 391
Sofia Bosáková, č. d. 196
Tomáš Infner, č. d. 302
Dávid Ondrejka, č. d. 58
Andreas Čikoš, č. d. 357
Natália Ilenčíková, č. d. 529
Timea Kučerová, č. d. 354
Azaan Ahmad Khan, č. d. 574
Barbora Halasová, č. d. 8
Nikola Šímová, č d. 234
Peter Gudába, č. d. 663
Michaela Cebová, č. d. 172
Natália Bédiová, č. d. 119
Martin Rác, č. d. 198
Diana Jánošíková, č. d. 594
Matej Miklovič, č. d. 716
Karolína Ďuračková, č. d. 592
Matúš Munka, č. d. 717
Viktória Munková, č. d. 717
Tobias Oliver Newton, č . d. 623
Eliška Slobodová, č. d. 726
Katarína Macháčová, č. d. 612
Matúš Gálik, č. d. 620
Michal Jerguš Javor, č. d. 247
Patrik Eliáš, č. d. 399

 

Opustili nás:
Berta Štefáková, 88 ročná
Jozef Watter, 53 ročný
Anna Chudá, 53 ročná
Anna Havlasová, 52 ročná
Františka Machová, 85 ročná
Zuzana Stupčuková, 73 ročná
Viktor Charvát, 32 ročný
Jaroslav Markovič, 62 ročný
Ľudmila Miklovičová, 70 ročná
Filoména Šimorová, 79 ročná
František Farkaš, 84 ročný
Ján Jánošík, 81 ročný
Jozefa Bédiová, 81 ročná
Peter Skokan, 27 ročný
Peter Pacek, 72 ročný
Anna Pauková, 84 ročná
František Hallo, 81 ročný
Helena Černá, 80 ročná
Stanislav Blaško, 55 ročný
Anna Kollárová, 61 ročná
Jozef Sloboda, 64 ročný
Jozef Vývodík, 68 ročný
Jozef Kroppel, 83 ročný
Bernát Navrátil, 82 ročný
Jozef Fazika, 73 ročný
Mária Hallová, 76 ročná

 

Uzatvorili manželstvo:
Dňa 17.2.2012 – Erik Bedeč z Rišňoviec a Larysa Viktorivna Tomilenko z Čerkasy ( Ukrajina )
Dňa 21.4.2012 – Martin Hajka z Rišňoviec a Mária Lohyňová z Nitry
Dňa 28.4.2012 – Martin Miklovič zo Sasinkova a Zuzana Škodová z Rišňoviec
Dňa 2.6.2012 – Dušan Danko z Veľkého Zálužia a Andrea Bašovská z Rišňoviec
Dňa 22.6.2012 – Anton Benada z Rišňoviec a Petra Gajdošová z Handlovej
Dňa 30.6.2012 – Róbert Szabo z Bratislavy a Eva Škodová z Rišňoviec
Dňa 30.6.2012 – Miroslav Gulaša zo Zbehov a Ing. Mária Seyfridová z Rišňoviec
Dňa 17.8.2012 – Mário Krajinčák z Rišňoviec a Milica Bedečová z Rišňoviec
Dňa 25.8.2012 – Jozef Teplan z Rišňoviec a Katarína Antalová z Nitry
Dňa 25.8.2012 – Ing. Martin Vivodík z Rišňoviec a Mgr. Lenka Barantalová z Veľkého Zálužia
Dňa 01.9.2012 – Niall Thomas Mc Loughlin z Veľkej Británie a Stanislava Bašovská z Rišňoviec
Dňa 08.9.2012 – Mgr. Milan Belenčík z Vrábiel a Mgr. Miroslava Černá z Rišňoviec
Dňa 22.9.2012 – Zdenko Hrdlovič zo Šoporne a Paulína Plaštiaková z Rišňoviec
Dňa 29.9.2012 – Ján Minarovský z Hlohovca a Zuzana Vatterová z Rišňoviec
Dňa 6.10.2012 – Ing. Marián Gurina z Rišňoviec a Ing. Gabriela Slobodová z Rišňoviec  

 

75 rokov už oslávili:
Anna Korcová
Veronika Kúdelová
Anna Kadlecová
Anna Csölleová
Štefánia Remišová
Štefan Šturma
Etela Petránová

 

75 rokov budú ešte oslavovať:
Mária Danišová
Pavol Černý
Emília Alchusová
Terézia Klincová
Albína Packová
Františka Bašovská
Viliam Pauk
Emília Jančovičová

 

80 rokov už oslávili:
František Kaplan
Mária Kováčová
Jozef Períček
Mária Škarbalová
Mária Škodáková
Emília Káčerová
Anastázia Černá
Ladislav Salzman
Helena Černá

 

80 rokov budú ešte oslavovať:
Augustína Kludilová
Margita Galánková
Františka Škodová
Apolónia Lehocká
Mária Príhodová
Mária Bražinová

 

85 rokov už oslávili:
Terézia Škodáková
Mária Bakošová
Dominik Valkovič

 

85 rokov budú ešte oslavovať:
Margita Fizmolová

 

90 rokov budú oslavovať:
Žofia Pindjaková
Vilma Šimorová

 

90 rokov a viac:
Mária Machovcová, nar. 1. novembra 1921
Margita Malčáková, nar. 31 decembra 1921
Jozef Kortiš, nar. 25. októbra 1919
Alexander Sečány, nar. 11. júla 1917

2011

 

Narodili sa:
Peter Komárňanský, č. d. 221
Ján Javor, č. d 247
Peter Farkaš, č. d. 197
Tadeáš Hudček, č. d. 381
Michal Jančovič, č. d. 234
Tobias Hano, č. d. 495
Zara Farkašová, č. d. 421
Agáta Krajinčáková, č. d. 580
Ema Grznárová, č. d. 711
Daniel Zbojek, č. d. 48
Samuel Kvak, č. d. 154
Lukáš Hajdák, č. d. 685
Matúš Hajdák, č. d. 685
Nela Sabová, č. d. 721
Sára Križanová, č. d. 33
Tatiana Halmešová, č. d. 280
Elena Lančaričová, č. d. 704
Simona Strapková, č. d. 595
Emma Trulíková, č. d. 505
Patrik Kačeňák, č. d. 579
Zuzana Žáčiková, č. d. 705
Tobias Rehák, č. d. 541
Linda Daniela Oboňová, č. d. 463
Timotej Beník, č. d. 619
Sofia Froncová, č. d. 435
Miroslava Paulovičová, č. d. 569

 

Opustili nás:
Štefan Blaško, 84 ročný
Marcel Valkovič, 37 ročný
František Bašovský, 77 ročný
Rozália Macháčová, 79 ročná
Ľudovít Pestún, 61 ročný
Anton Halas, 87 ročný
Mária Kolenová, 81 ročná
Anna Paulenová, 76 ročná
Mária Sochorová, 82 ročná
Valent Cebo, 80 ročný
Vincent Miho, 70 ročný
Mária Görfölová, 87 ročná
Mária Káčerová, 91 ročná
Alojz Bíro, 50 ročný
Daniela Lörinczová, 56 ročná
Marta Domaracká, 66 ročná
Peter Knotek, 58 ročný
Ľudmila Novosadová, 89 ročná
Marta Prosnanová, 68 ročná
Anna Chytrá, 60 ročná
Róbert Sečány, 65 ročný
Pavel Vaško, 70 ročný

 

Uzatvorili manželstvo:
Dňa 15.1.2011 – Michal Jančovič a Marta Audyová
Dňa 30.4.2011 – Oto Oboňa a Karin Lőrinczová
Dňa 14.5.2011 – Radoslav Samek a Monika Šimanská
Dňa 4.6.2011 – Patrik Kačeňák a Martina Kučerová
Dňa 11.6.2011 – Ľuboš Antala a Katarína Vagánková
Dňa 9.7.2011 – Matúš Smoľar a Katarína Tancerová
Dňa 21.8.2011 – Ivan Banáš a Jana Minarovičová
Dňa 27.8.2011 – Peter Benada a Gabriela Žáčiková
Dňa 10.9.2011 – Miroslav Tonka a Miroslava Nikodemová
Dňa 24.9.2011 Marián Halas a Lucia Rosypalová
Dňa 11.11.2011 – Juraj Bobák a Kristína Bírová

 

2010

 

Narodili sa:
Matúš Žákovič, č. d. 526
Natália Tökölyová, č. d. 557
Alexandra Szabóová, č. d. 593
Marko Ivan Banáš, č. d. 511
Viktória Gyurcsiová, č. d. 444
Marián Ďuračka, č. d. 592
Kristián Ilenčík, č. d. 529
Vanesa Eliášová, č. d. 399
Milan Žitňanský, č. d. 205
Tomáš Šimora, č. d. 9
Samuel Strapko, č. d. 585
Samuel Černý, č. d. 708
Monika Rihová, č. d. 412
Lea Plechová, č. d. 316
Filip Baláž, č. d. 703
Laura Kučerová, č. d. 558
Natália Voznická, č. d. 710
Nela Križanová, č. d. 452
Alex Hudec, č. d. 617
Matúš Bulla, č. d. 690
Jozef Daniš, č. d. 227
Filip Nikodem, č. d. 395
Anna Žitňáková, č. d. 669
Gregor Javor, č. d. 247
Samuel Pavlík, č. d. 339
Teodor Upohlav, č. d. 44
Sára Bédiová, č. d. 119
Alex Vavrík, č. d. 266
Matej Meluš, č. d. 567
Daniel Bobák, č. d. 240
Damian Fanta, č. d. 420
Lucas Joseph Embury, č. d. 391
Michal Hanák, č. d. 593

 

Opustili nás:
Pavel Chlebo, 83 ročný
Anton Babinec, 59 ročný
Mária Belanová, 86 ročná
Rozália Melušová, 85 ročná
Jolana Ondrejková, 84 ročná
Ing. Vladimír Benada, 46 ročný
Agneša Majzlová, 81 ročná
Vojtech Múdry, 63 ročný
Viliam Meluš, 86 ročný
Judita Borgulyová, 84 ročná
Jozef Blaško, 76 ročný
Ján Vatter, 55 ročný
Jozef Benada, 85 ročný
Terézia Valkovičová, 75 ročná
František Zátura, 87 ročný
Anastázia Zmetáková, 82 ročná
Jozef Vaško, 80 ročný
Pavel Kohút, 55 ročný
Jozef Černý, 59 ročný
Karol Kollár, 65 ročný
Rudolf Vaško, 79 ročný
Johanna Sochorová, 80 ročná

 

2009

 

Narodili sa:
Lucia Hajdáková, č. d. 719
Max Sebastián Androvič, č. d. 499
Samuel Molnár, č. d. 74
Dominik Babinec, č. d. 91
Cyril Upohlav, č. d. 44
Oliver Bielik, č. d. 672
Veronika Jindrová, č. d. 387
Petronela Šímová, č. d. 234
Nina Dudášová, č. d. 461

 

Opustili nás:
Michal Prosnan, 65 ročný
Štefan Škoda, 59 ročný
Mária Ondrejková, 76 ročná
Emil Ščasný, 77 ročný
Helena Múdra, 80 ročná
Michal Vörös, 56 ročný
Júlia Macháčová, 79 ročná
Serafína Labošová, 72 ročná
Daniela Múdra, 60 ročná
Emil Škodák, 58 ročný
Mária Podlipová, 86 ročná
Jozef Sečány, 88 ročný

 

2008

 

Narodili sa:
Martin Paúk, č. d. 42
Štefan Žákovič, č. d. 526
Eliška Štefáneková, č. d. 429
Natália Vrábliková, č. d. 135
Laura Sofia Krajčovičová, č. d. 166
Alexandra Hrehorovská, č. d. 347
Jozef Malčák, č. d. 378
Matúš Mateička, č. d. 607
Ema Rapantová, č. d. 497
Filip Fuglík, č. d 566
Natália Machovcová, č. d. 388
Adrián Krajinčák, č. d. 580
Alexej Babušík, č. d. 160
Jana Kmeťová, č. d. 682
Karolína Cebová, č. d. 172
Barbora Hajdáková, č. d. 685
Adriana Rihová, č. d. 412
Anna Mária Koštialová, č. d. 308
Oliver Blaha, č. d. 369
Vivien Sabová, č. d. 634
Fatimah Shaker, č. d. 34
Klaudia Kučerová, č. d. 579
Peter Török, č. d 153
Haya Maria Sarah Mehager, č. d. 336
Denis Stanko, č. d. 36
Ondrej Javor, č. d. 247
Melany Pikusová, č. d. 117
Nina Krchová č. d. 698
Dominik Babinec, č. d. 91
Tamara Dubničková, č. d. 82
Habiba Ahmad Khan, č. d. 574
Sebastian Newsome Newton, č. d. 623

 

Opustili nás:
Anna Slobodová, 80 ročná
Anna Mičová, 71 ročná
Anton Plecho, 69 ročný
Sidónia Pestúnová, 70 ročná
Štefan Jambor, 52 ročný
Milan Ťažký, 60 ročný
Karol Laboš, 60 ročný
Emil Varga, 76 ročný
Emília Strhanová, 79 ročná
Emília Škodáková, 81 ročná
Mária Beníková, 96 ročná
Jozef Hudák, 79 ročný
Anton Fazika, 62 ročný
Ján Markovič, 66 ročný
Mária Káčerová, 81 ročná
Michal Varga, 67 ročný
Jozef Períček, 45 ročný
Mária Galánková, 82 ročná
Rozália Koricinová, 94 ročná
Peter Bašovský, 47 ročný
Štefan Tiso, 49 ročný
Margita Múdra, 81 ročná
Andrej Zibura, 75 ročný
Júlia Farkašová, 83 ročná
Jozef Bernadič, 62 ročný
Dominik Múdry, 63 ročný
Jozef Malčák, 93 ročný
Ján Javor, 59 ročný
Zdenka Teplanová, 43 ročná
Mária Šimorová, 71 ročná

 

2007

 

Narodili sa:
Samuel Mihálik, č. d. 683
Sára Birkušová, č. d. 278
Kristián Tlacháč, č. d. 286
Simona Rapantová, č. d. 618
Adam Ondrejička, č. d. 68
Simona Staňová, č. d. 218
Denisa Horňáková, č. d. 684
Nela Farkašová, č. d. 197
Šimon Gašpar, č. d. 105
Veronika Podušelová, č. d. 27
Samuel Abramovič, č. d. 26
Tomáš Záhorský, č. d. 175
Dominika Halmešová, č. d. 280
Dickson Justin Abikarran, č. d. 420
Henry Bernard Everhart, č. d. 170

 

Opustili nás:
Peter Kalamen, 54 ročný
Mária Valkovičová, 74 ročná
Melánia Patayová, 93 ročná
Teodor Javor, 86 ročný
Viliam Kovalčík, 46 ročný
Rozália Kortišová, 88 ročná
Jozef Štítny, 47 ročný
Emília Śimorová, 69 ročná
Anna Ondrejková, 60 ročná
Rozália Slamková, 89 ročná
Jozefína Dobosyová, 86 ročná
Emma Zelková, 89 ročná
Zuzana Vatterová, 49 ročná

 

2006

 

Narodili sa:
Dominik Struk, č. d. 593
Ema Ondrejičková, č. d. 68
Samuel Juran, č. d. 695
Nikolas Matúš Mikle Barát, č. d. 432
Dávid Bejdák, č. d. 429
Jakub Dobš, č. d. 620
Kristína Vašková, č. d. 583
Natália Bullová, č. d. 453
Hana Maria Salah Mehager, č. d. 336
Aneta Sečányová, č. d. 398
Sára Korecová, č. d. 439
Alžbeta Kopecká, č. d. 238
Laura Kopecká, č. d. 238
Adrián Budinský, č. d. 597
Jana Zemanová, č. d. 99

 

Opustili nás:
Jozef Štefák, 78 ročný
Dominik Škarbala, 78 ročný
František Eliaš, 69 ročný
František Babinec, 84 ročný
Veronika Valovičová, 83 ročná
Jaroslav Paulen, 71 ročný
Jozef Pestún, 69 ročný
Jozef Lehocký, 73 ročný
Mária Valkovičová, 73 ročná
Jana Vršecká, 47 ročná
Mária Chrenková, 86 ročná
Melánia Rihová, 65 ročná
Marta Hrabáriková, 51 ročná
Apolónia Targošová, 80 ročná
Mária Valkovičová, 86 ročná
Irma Grznárová, 78 ročná
Margita Štefáneková, 67 ročná
František Kalamen, 78 ročný
Mária Hajašová, 79 ročná
Sidónia Sečányová, 81 ročná

 

2005

 

Narodili sa:
Andrej Watter, č. d. 283
Jaroslav Blcha, č. d. 680
Michal Vajda, č. d. 65
Kristína Paúková, č. d. 42
Veronika Danišová, č. d. 227
Adriana Infnerová, č. d. 592
Matej Záhončík, č. d. 103
Roman Török, č. d. 153
Róbert Grešo, č. d. 328
Simona Domaracká, č. d. 40
Matúš Bielik, č. d. 609
Simona Prokopová, č. d. 694
Samuel Kravárik, č. d. 704
Alexandra Ilenčíková, č. d. 529
Emma Milicová, č. d. 327

 

Opustili nás:
František Margetin, 80 ročný
Vilma Záturová, 83 ročná
Eugen Franc, 57 ročný
Rozália Javorová, 81 ročná
Adam Martinček, 78 ročný
Ladislav Škodák, 71 ročný
František Škodák, 77 ročný
Helena Janeková, 89 ročná
Jolana Vivodíková, 50 ročná
Dominik Šimora, 72 ročný
Mária Farská, 87 ročná
Štefan Zmeták, 81 ročný
Dominik Šimora, 89 ročný
Anton Ševčík, 66 ročný
Dominik Riha, 74 ročný
Dušan Banáš, 61 ročný
Juraj Vilhan, 76 ročný
Mária Šimorová, 95 ročná
Jaroslav Štefák, 48 ročný
Paulína Križanovičová, 70 ročná
Václav Klačko, 79 ročný

 

2004

 

Narodili sa:
Tomáš Stanko, č. d. 36
Diana Mečárová, č. d. 89
Monika Zemanová, č. d. 99
Adam Sloboda, č. d. 662
Andrea Vrabcová, č. d. 522
Sarah Ondrejčáková, č. d. 324
Ema Balážiová, č. d. 592
Tatiana Jurenová, č. d. 593
Dávid Blaško, č. d. 177
Jakub Koštial, č. d. 308
Michaela Višňovská, č. d. 563
Ema Nikodýmová, č. d. 600
Daniel Žáčik, č. d. 705
Terézia Hudčeková, č. d. 381
Andrej Potměšil, č. d. 591
Petra Zemanová, č. d. 16
Dávid Skokan, č. d. 200
Diana Skokanová, č. d. 200
Mária Chudá, č. d. 99

 

Opustili nás:
Bernardína Hrubá, 84 ročná
Anna Infnerová, 72 ročná
Magdaléna Halasová, 77 ročná
Helena Kolenová, 75 ročná
Oľga Valkovičová, 51 ročná
Margita Múdra, 83 ročná
Veronika Hajdáková, 81 ročná
Katarína Škrovánková, 70 ročná
Anna Vavrová, 57 ročná
Pavla Pestúnová, 59 ročná
Margita Watterová, 69 ročná
František Božik, 64 ročný
Helena Pestúnová, 63 ročná
Jozef Chudý, 89 ročný
Mária Fridrichová, 77 ročná
Anna Šturmová, 64 ročná
Mária Hrubiznová, 47 ročná

 

2003

 

Narodili sa:
Kristína Salayová, č. d. 436
Adam Salah Mehager, č. d. 336
Matúš Pestún, č. d. 59
Klára Blašková, č. d. 332
Jakub Fuglík, č. d. 566
Nina Talianová, č. d. 689
Samuel Sieklik, č. d. 331
Matúš Períček, č. d. 494
Sofia Chalányová, č. d. 715
Jakub Čerešňa, č. d. 149
Tamara Jurenová, č. d. 318
Lukáš Ščipák, č. d. 151
Martin Sochor, č. d. 376
Simon Watter, č. d. 283
Sofia Bieliková, č. d. 609
Jana Barantalová, č. d. 473
Miroslava Záhorská, č. d. 175
Lívia Vivodíková, č. d. 57
Nikola Bakayová, č. d. 449

 

Opustili nás:
Štefan Vršecký, 60 ročný
Peter Tehlár, 72 ročný
Katarína Szecsányiová, 81 ročná
Mária Herudová, 56 ročná
Aladár Bakoš, 65 ročný
Mária Vašková, 92 ročná
Peter Vaško, 36 ročný
Viktor Šimjak, 77 ročný
Bernardína Rosypalová, 73 ročná
Mária Fáziková, 59 ročná
Július Slamka, 66 ročný
Oršuľa Chudá, 73 ročná
Jozef Pauk, 78 ročný
František Rapant, 80 ročný
Jozef Bakoš, 78 ročný

 

2002

 

Narodili sa:
Isabel Rolfesová, č. d. 304
Matúš Chudý, č. d. 588
Nina Tlacháčová, č. d. 649
Šimon Gabalec, č. d. 603
Patrícia Kollárová, č. d. 485
Barbora Jurenová, č. d. 318
Tomáš Križan, č. d. 33
Kristína Galánková, č. d. 433
Denis Tatar, č. d. 363
Karin Farkašová, č. d. 197
Janka Michaela Kopecká, č. d. 238
Filip Stanko, č. d. 447
Katarína Jančiová, č. d. 550
Patrik Infner, č. d. 592
Ivan Jindra, č. d. 387
Silvia Blchová, č. d. 680
Samuel Rapavý, č. d. 273
Martin Rapavý, č. d. 273
Adrián Fanta, č. d. 420
Simona Kraváriková, č. d. 704
Filip Ševčík, č. d. 440
Dominika Potměšilová, č. d. 591

 

Opustili nás:
Matilda Vašková, 87 ročná
Angela Vašková, 79 ročná
František Riha, 63 ročný
Emília Blašková, 68 ročná
Oliver Sloboda, 77 ročný
Jozef Nikodem, 82 ročný
Koloman Majzel, 73 ročný
Teofil Talian, 61 ročný
Gejza Strhan, 84 ročný
Matilda Pestúnová, 86 ročná
Anna Pauková, 86 ročná
Paulína Holčíková, 76 ročná
Júlia Múdra, 78 ročná
Etela Görögová, 71 ročná
Františka Ďurišová, 77 ročná
Jozef Babinec, 54 ročný
František Hrabárik, 63 ročný
MUDr. Štefan Garay, 87 ročný
Otília Valkovičová, 82 ročná
František Meluš, 64 ročný
Paulína Hanová, 76 ročná
Valéria Navrátilová, 78 ročná
Jozef Sochor, 76 ročný
Hedviga Múdra, 78 ročná
Eduard Škrovánek, 69 ročný

 

2001

 

Narodili sa:
Nina Ardanová, č. d. 50
Simona Períčková, č. d. 109
Klára Bullová, č. d. 690
Martin Macháč, č. d. 396
Tomáš Fúska, č. d. 703
Patrik Pindur, č. d. 703
Natália Ševčíková, č. d. 440
Marek Škarbala, č. d. 178
Dagmar Koutná, č. d. 701
Nikola Peťková, č. d. 597
Kristína Zemanová, č. d. 99
René Dančo, č. d. 407
Ema Talianová č. d. 689
Lucia Lobotková, č. d. 207
Veronika Ondrejková, č. d. 643
Miriam Watterová, č. d. 283
Juraj Jánošík, č. d. 186
Lucia Baková, č. d. 540
Silvia Hrebíková, č. d. 709
Viktória Vršecká, č. d. 278
Nikolas Močol, č. d. 148

 

Opustili nás:
Mária Danišová, 70 ročná
Ľudmila Rihová, 89 ročná
Michal Skalický, 68 ročný
Ondrej Csölle, 61 ročný
Ján Močol, 49 ročný
Michal Habán, 92 ročný
Bernardína Vrabcová, 73 ročná
Jozef Novák, 51 ročný
Mária Hanáková, 51 ročná
Mária Kalamenová, 70 ročná
Mária Ondrejková, 77 ročná
Jozef Macho, 80 ročný
Melicher Pauk, 86 ročný
Ján Krajinčák, 56 ročný
Františka Rehušová, 79 ročná

 

2000

 

Narodili sa:
Adam Machara, č. d. 500
Patrik Riha, č. d. 604
Filip Záhončík, č. d. 365
Mária Bullová, č. d. 69
Natália Pestúnová, č. d. 59
Matej Grznár, č. d. 665
Martin Sečány, č. d. 592
Alžbeta Fuglíková, č. d. 566
Simona Pšenčíková, č. d. 597
Dávid Srnec, č. d. 703
Kristián Pikus, č. d. 117
Miroslav Bališ, č. d. 463
Vanessa Hanáková, č. d. 160
Monika Hajdáková, č. d. 194
Andrej Tatar, č. d. 363
Marek Klačko, č. d. 80

 

Opustili nás:
Brigita Juríková, 91 ročná
Paula Tučeková, 77 ročná
Jozef Herud, 55 ročný
Mária Štefáková, 69 ročná
Oľga Rapantová, 76 ročná
Augustín Riha, 85 ročný
Mária Macháčová, 86 ročná
Melánia Pauková, 47 ročná
Jozef Svajčík, 73 ročná
Ján Múdry, 83 ročný
Jozef Gurina, 66 ročný
Viktor Charvát, 58 ročný
Emília Hanáková, 83 ročná
Štefan Chudý, 69 ročný
Amália Pauková, 90 ročná
Agneša Ardanová, 71 ročná
Eduard Král, 86 ročný
Serafína Tomaščíková, 78 ročná
Mária Slobodová, 88 ročná
Michal Kúdela, 63 ročný
Helena Miháliková, 65 ročná
Mária Herudová, 95 ročná
Michal Hlubinák, 59 ročný
Emília Kroppelová, 71 ročná
Jozef Škodák, 77 ročný