Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

Vitajte na oficiálnej stránke obce Rišňovce
Aplikácia Rišňovce
Dvojkríž - Cyrilo-metodský kríž
Základná škola s materskou školou
Obec Rišňovce
previous arrow
next arrow
 

Facebookový profilYoutube kanál Zverejňovanie Nahlásenie stavu vodomeru

Sociálna agenda

Smernica č. 1/2022 o poskytovaní finančného príspevku osobitným skupinám obyv. obce Rišňovce (nové 10/23)
- Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pri narodení dieťaťa
- Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie občanov
- Čestné prehlásenie

Smernica č. 2/2022 o poskytovaní finančných príspevkov na riešenie zreteľahodných situácií obyv..... (nové 11/22)
- Žiadosť o príspevok na riešenie zreteľahodnej situácie
- Čestné prehlásenie

Tlačivo - Žiadosť o pridelenie nájomného bytu (nové 10/23)

Tlačivo - Žiadosť o vydanie súhlasu predĺženia zmluvy o nájme bytu vo vlastníctve Obce Rišňovce (nové 10/23)

Tlačivo - Čestné prehlásenie - byty (nové 10/23)

Read more...Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (Nové)

Read more...Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (Nové)

Smernica č. 1 /2019 o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protispol. činnosti (12/19)