Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

Vitajte na oficiálnej stránke obce Rišňovce
Aplikácia Rišňovce
Dvojkríž - Cyrilo-metodský kríž
Základná škola s materskou školou
Obec Rišňovce
previous arrow
next arrow
 

Facebookový profilYoutube kanál Zverejňovanie Nahlásenie stavu vodomeru

Prevencia kriminality

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.

Obec Rišňovce v roku 2015 získala dotáciu na zabezpečenie úloh prevencie kriminality na projekt „Rozšírenie kamerového systému v obci Rišňovce“ vo výške 8 000,00 EUR (požadovaná suma bola 19 168,00 EUR). Boli nainštalované 4 kamery – dve stacionárne a dve otočné, ktoré monitorujú širšie centrum obce a hlavnú cestu s križovatkami. Celkové výdavky tohto projektu boli 10 428,00 EUR.

Za roky 2012, 2013 a 2015 obec spolu získala na vybudovanie kamerového systému v obci Rišňovce na základe výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality spolu 27 924,00 EUR (celkové náklady vrátane vlastných zdrojov boli 35 338,00 EUR). Z toho bolo vybudovaných 10 kamier, server a príslušenstvo.

V budúcnosti sa budeme aj naďalej snažiť o získanie finančných prostriedkov na dobudovanie kompletného kamerového systému v obci.

Veríme, že vďaka týmto projektom prispejeme k zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov našej obce, jej návštevníkov a ochrany majetku proti krádeži a vandalizmu.

Dátum: 24.01.2016