Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

Vitajte na oficiálnej stránke obce Rišňovce
toto je nová verzia webstránky
Výsledky volieb
Dvojkríž - Cyrilo-metodský kríž
Letecký záber na kostol
Koncert Alexandrovci
08.10.2015
Vianočná výzdoba obce Rišňovce
Základná škola s materskou školou
Letecký záber na areál
Vážení návštevníci!, prosíme vás o strpenie, kým bude nová webstránka obce kompletne premigrovaná. Dočasne môžu byť niektoré časti obsahu ako napríklad galérie nedostupné. Ďakujeme za porozumenie.

Prevencia kriminality

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.

Obec Rišňovce v roku 2015 získala dotáciu na zabezpečenie úloh prevencie kriminality na projekt „Rozšírenie kamerového systému v obci Rišňovce“ vo výške 8 000,00 EUR (požadovaná suma bola 19 168,00 EUR). Boli nainštalované 4 kamery – dve stacionárne a dve otočné, ktoré monitorujú širšie centrum obce a hlavnú cestu s križovatkami. Celkové výdavky tohto projektu boli 10 428,00 EUR.

Za roky 2012, 2013 a 2015 obec spolu získala na vybudovanie kamerového systému v obci Rišňovce na základe výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality spolu 27 924,00 EUR (celkové náklady vrátane vlastných zdrojov boli 35 338,00 EUR). Z toho bolo vybudovaných 10 kamier, server a príslušenstvo.

V budúcnosti sa budeme aj naďalej snažiť o získanie finančných prostriedkov na dobudovanie kompletného kamerového systému v obci.

Veríme, že vďaka týmto projektom prispejeme k zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov našej obce, jej návštevníkov a ochrany majetku proti krádeži a vandalizmu.

Dátum: 24.01.2016