Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivo - Žiadosť o pridelenie nájomného bytu (nové 07/20)

Tlačivo - Žiadosť o vydanie súhlasu predĺženia zmluvy o nájme bytu vo vlastníctve Obce Rišňovce (nové 07/20)

Smernica č. 1 /2019 o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protispol. činnosti (12/19)

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub dreviny/drevín (09/20)

 

Povolenie na výrub drevín... (03/18)

 

Upozornenie vo veci orezu a výrubu stromov

 

Oznámenie o výrube drevín pri bezprostrednom ohrození....

 

Žiadosť - povolenie na prevádzku