Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

O knižnici

o knizniciObecné zastupiteľstvá Horných a Dolných Rišňoviec na spoločnom zasadnutí dňa 25. apríla 1925 na základe prípisu Referátu Ministerstva školstva a Národnej osvety prijali rozhodnutie zriadiť knižnicu. Umiestnená bola na chodbe školy. Knižničnú radu tvorili: Jozef Radványi (predseda), Štefan Verták (jednateľ), Augustín Juríček (pokladník) a Jarolím Šomský (knihovník). V  novembri 1949 sa dočasná miestna správna komisia uzniesla, aby sa obecná knižnica provizórne umiestnila v učebni Materskej školy v dome č. 121.

V 50. rokoch 20. storočia v nej bolo už vyše 500 zväzkov a knihovníčkou sa stala Zuzana Matušovičová, riaditeľka Materskej školy. Začiatkom 60. rokov mala knižnica svoje sídlo v budove bývalého Nemcovho majera. V roku 1970 bola zaradená do kategórie profesionálnych knižníc s názvom Miestna ľudová knižnica. Rozsiahly knižničný fond bol prenesený do budovy bývalej cirkevnej školy oproti kostolu. Od roku 1987 sídli knižnica v kultúrnom dome; v roku 2007 bola premenovaná na  Obecnú knižnicu Rišňovce a je zapísaná v Zozname knižníc SR. V novembri 2015 jej bol prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice v Martine pridelený ISIL kód, čo znamená, že je uvedená v zozname medzinárodnej registratúry v Kodani. Knihy sú registrované online prostredníctvom moderného knižnično-informačného systému v katalógu InfoGate. Knižnica sa do neho zapojila začiatkom roku 2018 ako prvá obecná knižnica na Slovensku.

Vedúci knižnice od roku 1925:
1925-?                Jarolím Šomský
1945-1947           Valéria Kumeryová
1947-1955           Zuzana Matušovičová
1956-1960           Terézia Franková, Naďa Horňáková, Júlia Lackovičová
1961-1967           Sidónia Pestúnová, Stanislav Gurina
1967-1977           Pavlína Križanovičová, Helena Labošová
1977-2012           Oľga Laziková
júl 2015               Helena Ziburová

Otváracie hodiny od 5. októbra 2020:
1. Pondelok 12:30 - 15:30
2. Streda     12:30 - 17:00

Prosíme všetkých čitateľov knižnice, aby vrátili požičané knihy. Do knižnice pozývame aj nových čitateľov, ktorí sa môžu prísť zaregistrovať. Na čitateľov čakajú desiatky nových kníh. Prevádzka knižnice bude fungovať v zmysle platných hygienických nariadení proti šíreniu koronavírusu. Bližšie informácie o činnosti knižnice a nových knihách Vám poskytne knihovníčka p. Helena Ziburová.

Členský poplatok pre dospelých čitateľov je 1 € na rok,
deti 1.- 4. ročník zdarma , 5.- 9. ročník 0,50 €,
dôchodcovia 0,50 €, invalidní občania a dôchodcovia nad 70 rokov zdarma.

Kontakt:
Helena Ziburová: 037 7828 108
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Medzinárodný štandardný identifikátor pre knižnice a príbuzné organizácie (ISIL)
International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL)

ISIL SK-4KACOA47260

Verejná knižnica pre dospelých, deti a študentov. Predmetom činnosti sú knižnično-informačné služby, literárne stretnutia a besedy. Knihy sú vo voľnom výbere.
Public library for adults, children and students. The subject of activity are the reference-information services, literary meetings and debates. The books are in the free choice.


 

pdfPDF Služby knižnice

pdfPDF Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov fyzických osôb

 

pdfPDF Slovník knihovníckych výrazov

 

pdfPDF Štatút obecnej knižnice

 

pdfPDF Knižničný a výpožičný poriadok