Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

Vitajte na oficiálnej stránke obce Rišňovce
Aplikácia Rišňovce
Dvojkríž - Cyrilo-metodský kríž
Základná škola s materskou školou
Obec Rišňovce
previous arrow
next arrow
 

Facebookový profilYoutube kanál Zverejňovanie Nahlásenie stavu vodomeru

Odpady

Kompletný harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2023 nájdete tu.


Certifikát za rok 2023 - Množstvom triedeného zberu komunálneho odpadu v objeme 122 308 kg prispela obec Rišňovce

pdfPDF - Certifikát

Dátum: 11.05.2024


Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov podľa vzorca - rok 2023

Dátum: 26.02.2024

Ročný výkaz o komunálnom odpade obce za rok 2023
 
 
pdfPDF - výkaz
 

pdfPDF Zvozový kalendár Rišňovce 2024

Ako správne triediť obaly kávy?

pdf PDF leták /01.12.2023/

 

Ako správne triediť obaly od rýb a rybách výrobkov?

pdf PDF leták /08.09.2023/

 

Ako správne vytriediť obaly od syrov?

pdf PDF leták /10.03.2023/

 

Triedime správne ? Čo nás môže prekvapiť pri triedení odpadu...

pdf PDF leták /30.09.2022/

 

Nezabúdajme triediť, odpad je cenná surovina

pdfPDF leták  /10.07.2022/
 
 
Zálohujme, ale nezabúdajme triediť !

pdfPDF leták  /01.03.2022/
 
 
Pravdy a mýty o odpade - triedite správne ? Viac pdf...

pdfPDF triedite správne?  /26.03.2021/

 

Nový leták: Radíme, ako správne triediť odpad - ČO KAM PATRÍ

pdfPDF Čo kam patrí  /02.10.2021/

 

Poplatky za odpad - vidí sa Vám, že za odpad platíte priveľa? 

pdfPDF Poplatky za odpad /12.07.2021/
 

Trieďme odpad, oplatí sa to ! ...čítaj viac...

Stláčajme odpad, ušetríme. ...čítaj viac...

Dátum: 04.01.2021


Certifikát za rok 2022 - množstvom triedeného zberu komunálneho opdadu v objeme 117 754 kg prispelo...

 
pdfPDF Certifikát za rok 2022
Dátum: 04.06.2023

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov podľa vzorca - rok 2022

 
 
pdfPDF ročný výkaz o komunálnom odpade z obce - rok 2022 , Štatistický úrad SR
Dátum: 28.02.2023

 Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov podľa vzorca
Podľa zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ponitrianske združenie obcí vypočítalo pre každú obec úroveň vytriedenia komunálnych odpadov, podľa ktorého Vám bude vyrubený zákonný poplatok. Táto hodnota je uvedená v PDF.
Podľa zákona č. 329/2018 § 4 bod 6, je obec povinná na svojom webovom sídle zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára 2021.

 
pdfPDF výpočet
 
pdfPDF ročný výkaz o komunálnom odpade z obce - rok 2021 , Štatistický úrad SR
Dátum: 28.02.2022

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 vo formáte excel ..klik.. (doporučujeme) alebo PDF ..klik..

 
pdfPDF Vzorec pre výpočet...
Dátum: 25.02.2020

Pripomíname čo dávať do BIO odpadu. Pozrite si 2 fotky, tieto smetné nádoby neboli vyvezené...

Ponitrianske druženie obcí žiada občanov o dôsledné dodržiavanie pokynov na triedenie odpadu. Každý druh odpadu treba separovať do nádob podľa farieb.

Do Bio odpadu v žiadnom prípade nepatria igelity a plastové obaly. Nevytriedený odpad nebude občanom vyvezený !!!

 

pdfPDF Obrázok 1

 

pdfPDF Obrázok 2

Dátum: 18.06.2018


 

Obec Rišňovce oznamuje občanom, že pri klube dôchodcov boli natrvalo umiestnené 3 kontajnery na textil, oblečenie, obuv a hračky. Uvedené komodity komunálneho odpadu treba do kontajnerov vhadzovať čisté a zabalené, podľa inštrukcií na kontajneroch.

Veci nemusia byť priam vyprané a vyžehlené, nemali by však byť nadmerne znečistené ( olej, mastnota a pod.) alebo zničené.

Dátum: 08.08.2012