Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

Odpady

Kompletný harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2021 nájdete tu.

"Vylepšený zvozový kalendár od Admina"

 

pdfZvozový kalendár Rišňovce 2021

Poplatky za odpad - vidí sa Vám, že za odpad platíte priveľa? 

pdfPDF Poplatky za odpad /12.07.2021/
 

Trieďme odpad, oplatí sa to ! ...čítaj viac...

Stláčajme odpad, ušetríme. ...čítaj viac...

Dátum: 04.01.2021


 Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 vo formáte excel ..klik.. (doporučujeme) alebo PDF ..klik..

 
pdfPDF Vzorec pre výpočet...
Dátum: 25.02.20020

Pripomíname čo dávať do BIO odpadu. Pozrite si 2 fotky, tieto smetné nádoby neboli vyvezené...

Ponitrianske druženie obcí žiada občanov o dôsledné dodržiavanie pokynov na triedenie odpadu. Každý druh odpadu treba separovať do nádob podľa farieb.

Do Bio odpadu v žiadnom prípade nepatria igelity a plastové obaly. Nevytriedený odpad nebude občanom vyvezený !!!

 

pdfPDF Obrázok 1

 

pdfPDF Obrázok 2

Dátum: 18.06.2018


 

Obec Rišňovce oznamuje občanom, že pri klube dôchodcov boli natrvalo umiestnené 3 kontajnery na textil, oblečenie, obuv a hračky. Uvedené komodity komunálneho odpadu treba do kontajnerov vhadzovať čisté a zabalené, podľa inštrukcií na kontajneroch.

Veci nemusia byť priam vyprané a vyžehlené, nemali by však byť nadmerne znečistené ( olej, mastnota a pod.) alebo zničené.

Dátum: 08.08.2012