Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

Vitajte na oficiálnej stránke obce Rišňovce
Aplikácia Rišňovce
Dvojkríž - Cyrilo-metodský kríž
Základná škola s materskou školou
Obec Rišňovce
previous arrow
next arrow
 

Facebookový profilYoutube kanál Zverejňovanie Nahlásenie stavu vodomeru

Rozhlas

( neuverejňujeme krátkodobé oznamy, ktoré sú platné pol hodinu - napr. predaj zeleniny, mäsa, textilu a podobne )


V mene smútiacej rodiny s hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a spoluobčanom, že nás navždy opustila naša bývalá spoluobčianka, pani Margita Benková rod. Močolová, vo veku 75 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 28. februára 2024, t. j. v stredu, o 15:00 hod. na Cabajskom cintoríne v Nitre. Dovoľujeme si zároveň touto cestou poďakovať, v mene smútiacej rodiny, za Vaše prejavy úprimnej sústrasti.  Nech odpočíva v pokoji.

Dátum: 26.02.2024 do 29.02.2024


Nahlásenie stavu vodomeruObec Rišňovce oznamuje občanom že od dňa 07.06.2023 sa bude konať odpočet vodomerov pracovníkmi obce. Preto žiadame občanov aby sprístupnili vodomery. Fakturácia za vodu bude podľa platného Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 87/2023. V prípade, že budete nezastihnuteľný, nájdete si lístok v schránke. V takom prípade ideálne nahláste stav vodomeru cez tento formulár ...klik sem... Ak ho budete vypĺňať cez telefón nezabudnite priložiť aktuálnu fotku vodomeru. Ďakujeme.

Dátum: od 06.06.2023


Rozhlasové vysielanie pri príležitosti výročia oslobodenia obce zo dňa 1. apríla 2023 + fotky

pdf PDF rozhlasové vysielanie + foto

Dátum: 07.04.2023 do 31.10.2023


Kde sa nachádza čip na nádobe?

Na žltej, modrej, hnedej, čiernej smetnej nádobe sa oranžový čip (krúžok)
nachádza pod úchytom na ľavej strane.

Na sivej plechovej nádobe je v strede ako je na obrázku.

Zároveň na nádobe je nálepka s menom a č. domu. Ak máte viac kusov z jedného druhu, napr. 2 ks žltých, čip je na obidvoch, ale nálepka s menom je len jedna.

Dátum: 30.06.2022 o 13:20 hod.// TRVALÉ OZNAMY // UPOZORNENIA // ZÁKAZY //
 
Zmena spôsobu odpisovania spotreby vody - prosíme nahlásiť najneskôr do 25. mája, ideálne elektronicky

Nahlásenie stavu vodomeruVážení občania, Obecný úrad Rišňovce pristúpil k zmene spôsobu odpisovania spotreby vody z obecného vodovodu. Výšku odobratej vody v m3 si každý platca nahlási sám. Doporučujeme cez obecnú stránku www.risnovce.sk (pc-verzia : na pravo ikonka žlto-modrých hodiniek) = Nahlásenie stavu vodomeru , ďalej e-mailom alebo telefonicky, prípadne osobne na obecnom úrade.
Nahlásiť ihneď ...klik tu...
Kontakt: tel. 037 7828 108, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Uverejnil Andrej , Dátum: 30.04.2020 do 25.05.2020


Vážení občania,

monografia o obci Rišňovce je v predaji. Knihu si môžete zakúpiť počas úradných hodín u pracovníčok Obecného úradu alebo na pošte v Rišňovciach.. Cena monografie je 25 €.
Kontakt OÚ: 037 7828 108.


pdfPDF obálka
Uverejnil Andrej , Dátum: 16.12.2019

Upozornenie: Prísny zákaz vstupu so psom na cintoríny!

Niekto odtiaľ strhol tabuľky s upozornením. Obec má k dispozícií mená, aj kto tam chodí (fotodokumentácia).
Ak títo občania budú naďalej porušovať zákaz, tak budú rozhlasom menovite vyhlásení.

 


OZNAMY PRE MAJITEĽOV PSOV

Starosta opätovne dôrazne vyzýva majiteľov psov – opakovane hlavne plemena HASKY, aby zabezpečili prítomnosť svojich psov vo  svojich dvoroch a obydliach. Včera a dnes opätovne ohrozoval pes uvedeného plemena obyvateľov obce. Dokonca sa vyskytol prípad kedy pes vošiel aj do cudzieho dvora. Do budúcna bude postupované v zmysle príslušného všeobecne záväzného nariadenia obce, prípadne bude ohlásená služba na odchyt takéhoto psa a poplatok za odchyt bude účtovaný na náklady majiteľa psa.

Vážení občania, naďalej platí zákaz voľného pobehovania psov tak ako v obci, tak aj mimo nej. Poľovnícka spoločnosť upozorňuje všetkých majiteľov psov že platí zákaz vodenia psov do polí. V hornom poli pri seciach bola videná svorka troch psov a utekali smerom do obce. Nájdený bol strhnutý kus srnčaťa. Spoločenská hodnota je vyčíslená sumou až do 2.500 €. Pri zistení majiteľov spomínaných psov bude táto skutočnosť nahlásená polícii a škoda bude vymáhaná súdnou cestou. Každý vlastník psa zodpovedá za neho v plnom rozsahu či už za jeho chov resp. umiestnenie a zabránenie voľnému pohybu bez dozoru , najme v noci.

Dátum: 10.01.2020


Aby v tom psičkári mali jasno: Ak váš chlpáč usmrtí zviera, obrovská pokuta vás neminie! čítaj viac...

A ďalší  pes na ulici !!! Odkaz z internetu: ... tento „ zloduch “ behá po dvoroch a je zlý na ľudí ...Písala mamička, že na ňu vrčal, keď išla skontrolovať spiace dieťa v kočíku u seba na dvore... Prosíme majiteľa, aby si opravil plot.

Vzhľadom k tomu, že u niektorých majiteľov psov neustále dochádza k úteku, budeme takéto podnety posúvať súkromnej pohotovostnej spoločnosti na odchyt zvierat. Zároveň majiteľ psa si môže prichystať stovky eur za takýto pohotovostný odchyt.          A tiež pripomíname, že ignorujete ZÁKAZ PÁLENIA, ktorý stále platí !!!

Dátum: 21.04.2020


odpad v obciachPrečo množstvo zmesového odpadu neklesá? Aktuálne fotky zo zberov zmesového komunálneho odpadu. Fotky boli urobené vo viacerých obciach. Aktuálne sa v zmesovom odpade nachádza cca 40% bio odpadu... Týka sa to všetkých obcí PZO. V zásade platí pravidlo čím väčšia nádoba na zmesový odpad, tým viac bio odpadu v nej.

S pozdravom PZO

Dátum: 12.12.2019


Vzhľadom na aktuálnu platnosť novely zákona o odpadoch ( od 1.1.2021 ), týkajúcu sa konkrétne aj biologicky rozložiteľného odpadu, ako aj kuchynského odpadu, likvidácie oleja a nakladania s nimi vyzývam všetkých občanov, ktorí ešte nedisponujú vo svojich domácnostiach kompostérmi, aby si tieto prišli bezodplatne prevziať v sobotu 16.01.2021 alebo 23.01.2021  do budovy „  tabačárne “  nad  Obecný úrad v čase od 09.00 hodiny do 12.00 hodiny. Je tam pohodlný prístup aj autom.

Zároveň opätovne vyzývam všetkých spoluobčanov, ako aj podnikateľov hlavne v oblasti gastronómie o dodržiavanie pravidiel likvidácie kuchynského dopadu, ako aj iných častí dopadu, ktorých sa zbavujú cestou miestnej kanalizácie. V nedeľu 3.1.2021 bola opätovne upchatá kanalizácia v mieste križovatky pri miestnom kostole. Prečistenie stojí obec nemalé finančné prostriedky. Večer sa to všetko premietlo aj na samotnej ČOV.
Treba si uvedomiť, že v prípade spustenia novej ČOV - ak sa situácia nezlepší bude potrebné zvýšiť poplatky aj na jej samotnú prevádzku bez ohľadu na to či ju bude mať obec vo vlastnej prevádzke, alebo ju dá do správy niektorej z firiem.
Ak sa situácia s COVID-om 19 polepší určite budem inicializovať verejné stretnutie občanov za účelom odkomunikovania tejto problematiky vo verejnom fóre. Doposiaľ sme stále obcou, ktorá ma jedny z najnižších poplatkov za odpady, vodu aj stočné, ale pri súčasnom trende zvyšovania poplatkov na úseku hospodárenia s odpadmi nie je možné tento trend dlhodobo udržať.

Preto Vás žiadam o dodržiavanie pravidiel separácie odpadu, aby sme nemuseli pristúpiť k razantným zmenám týkajúcich sa poplatkov za dopady a vodné – stočné, a to sa jedná hlavne o TKO – tuhý komunálny odpad, teda čierne smetné nádoby. Ich likvidácia na skládke je najdrahšia. O tom je separovanie. Ak dáte do čiernej všetko čo Vám vystane z ostatných zvyšuje sa množstvo ton na vývoze aj samotnom uskladnení na skládke. Následkom toho bude nutné upraviť aj poplatok za vývoz odpadu. Preto Vás poprosím všetkých vo vlastnom záujme o maximálne separovanie – delenie odpadu do jednotlivých nádob, podľa toho ako je uvedené na Harmonograme vývozu v menu ODPADY ....

Dátum: 05.01.2021


Zákaz pálenia odpadov !!! ...viac PDF.
 
pdfPDF Zákaz pálenia odpadov
Dátum: 06.12.2019

Agrodružstvo Rišňovce upozorňuje občanov, že stále platí zákaz vstupu a vjazdu do polí mimo intravilán obce. Upozorňuje hlavne vodičov na motorkách, štvorkolkách, ale aj vodičov osobných automobilov. Toto nariadenie platí podľa § 24 Zákona o poľovníctve č. 274/2009 Zb. z. V jesennom období prebieha osev plôch oziminami a vyskytli sa prípady rozjazdenia a poškodenia na osiatych poliach. Agrodružstvo v spolupráci s políciou a poľovníkmi budú pohyb osôb monitorovať. Zistení a videní porušovatelia budú nahlásení a riešení políciou. Vyčíslená škoda bude finančne vymáhaná. Okrem toho prebieha nariadený intenzívny lov diviakov, takže pohyb osôb v chotári je len na vlastné riziko.

Dátum: 23.10.2019


Obecný úrad v Rišňovciach opätovne vyzýva a žiada občanov, aby nevyvážali odpad do chotára a nevytvárali divoké skládky ...viac PDF
 

pdfPDF Nevytvárajte skládky

Uverejnil Andrej , Dátum: 21.07.2018


kontajner na textilUPOZORNENIE !

Chceme Vás poprosiť aby ste pod kultúrnym domom (pri klube dôchodcov) do kontajnerov vkladali len to, čo tam patrí, a to textil, oblečenie, obuv a hračky. Uvedené komodity komunálneho odpadu treba do kontajnerov vhadzovať čisté a zabalené, podľa inštrukcií na kontajneroch. Veci nemusia byť priam vyprané a vyžehlené, nemali by však byť nadmerne znečistené ( olej, mastnota a pod.) alebo zničené. Neznámy občan tam natlačil matrac, pozri fotku !!!!!! Žiadame tohto občana, aby matrac zobral domov a počkal na zber veľkoobjemového odpadu. Ak tak neurobí, budeme nútení kamerový záznam posunúť polícii.

 Dátum: 17.11.2020


smetisko pri obecnej studniObčania Rišňoviec, vážme si prírodu okolo nás. Nevytvárajte skládky.
Len 300 m od obecnej studne sú vyhodené matrace.
Žiadame osobu, ktorá to tam vyhodila, aby to bezodkladne odstránila.
V obci je dvakrát ročne pristavený veľkoobjemový kontajner pred zdravot. strediskom (na jar, na jeseň),
kde sa zbierajú aj matrace.
 
smetisko pri obecnej studni
 
 
 
 
 
smetisko pri obecnej studni
smetisko pri obecnej studni
smetisko pri obecnej studni
Taktiež je zakázané pálenie a vypaľovanie trávy. Je to trestné ! Na obci máme k dispozícii fotky, mená a čísla domov ľudí ktorí vypaľujú nielen počas dňa, ale hlavne večer.
Tieto fotky sú z časti Nová štvrť a pri pekárni.
Dátum: 23.10.2019

euro3

Vážení občania,

do múzea pribudli ďalšie exponáty ! Pripojte sa aj Vy a pomôžte naplniť múzeum starodávnymi predmetmi.
Môžete darovať listinné dokumenty, pohľadnice, diplomy, fotografie (alebo ich kópie), dobovú literatúru - staré kalendáre, knihy, brožúry, predmety dennej potreby - taniere, riady, keramiku, nábytok (starý kredenc, police, truhlice), poľnohospodárske náčinie, textílie, časti rišňovského kroja a iné pamiatky, ktoré dokumentujú spôsob života, bývania, kultúru, zábavu ale i odpočinok.

Buďte spolutvorcami oživovania našej histórie. Darovaním čo i len jedného exponátu sa trvalo zapíšete do histórie našej obce a prispejete k obohateniu nášho kultúrneho dedičstva. Exponáty môžete priniesť, alebo oznámiť možnosť ich darovania v úradných hodinách na Obecnom úrade p. Helene Ziburovej.
Záujmové združenie Rišňovce , Helena Ziburová
Viac fotiek nájdete čoskoro v časti GALÉRIA

ludova_kultura_01 ludova_kultura_02   ludova_kultura_03  ludova_kultura_04
ludova_kultura_5 ludova_kultura_06 ludova_kultura_07 ludova_kultura_08

Dátum: 09.09.2020