Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

Rozhlas

( neuverejňujeme krátkodobé oznamy, ktoré sú platné pol hodinu - napr. predaj zeleniny, mäsa, textilu a podobne )


V mene smútiacej rodiny s hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a spoluobčanom, že nás navždy opustila, naša spoluobčianka, páni Ľudmila Rihová, vo veku 83 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou  bude 04.júla, to  je v sobotu o 14:00 hodine, na miestnom cintoríne. Dovoľujeme si zároveň touto cestou poďakovať, v mene smútiacej rodiny, za Vaše prejavy úprimnej sústrasti.  Nech odpočíva v pokoji.

Dátum: 02.07.2020


V mene smútiacej rodiny s hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a spoluobčanom, že nás navždy opustil, náš spoluobčan, pán Dominik Zátura, vo veku 84 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým  bude 16. júna, to je v utorok o 14:00 hodine, na hornorišňovskom cintoríne. Dovoľujeme si zároveň touto cestou poďakovať, v mene smútiacej rodiny, za Vaše prejavy úprimnej sústrasti.  Nech odpočíva v pokoji.

Dátum: 15.06.2020


V mene smútiacej rodiny s hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a spoluobčanom, že nás navždy opustila, naša spoluobčianka, pani Terézia Klincová, vo veku 82 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 26. mája, to je utorok o 15:00 hodine, na miestnom cintoríne. Dovoľujeme si zároveň touto cestou poďakovať, v mene smútiacej rodiny, za Vaše prejavy úprimnej sústrasti.  Nech odpočíva v pokoji.

Dátum: 25.05.2020


V mene smútiacej rodiny s hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a spoluobčanom, že nás navždy opustil, náš spoluobčan, pán Milan Galánek, vo veku 75 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým  bude 25. mája, to je pondelok o 14:00 hodine, na miestnom cintoríne. Dovoľujeme si zároveň touto cestou poďakovať, v mene smútiacej rodiny, za Vaše prejavy úprimnej sústrasti.  Nech odpočíva v pokoji.

Dátum: 22.05.2020


V mene smútiacej rodiny s hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a spoluobčanom, že nás navždy opustila, naša spoluobčianka, pani Paulína Bírová, vo veku 96 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou  bude 15. mája, to je v piatok o 15:00 hodine, na miestnom cintoríne. Dovoľujeme si zároveň touto cestou poďakovať, v mene smútiacej rodiny, za Vaše prejavy úprimnej sústrasti.  Nech odpočíva v pokoji.

Dátum: 13.05.2020


Obecný úrad v Rišňovciach oznamuje občanom, že dňa 16. mája, to je v sobotu, budú pred starým zdravotným strediskom pristavené kontajnery na veľkoobjemový odpad.
Do tohto odpadu patrí: starý nábytok, skrine, matrace, kreslá, postele, kuchynské linky, koberce, linoleá, sanitárna keramika, radiátory, zárubne, oplotenie, okná, okenné rámy, staré šatstvo a obuv.

Odpad je možné priviesť iba v čase od  9.00  do 12.00  hodiny. Preberať ho budú pracovníci obce. Zároveň žiadame občanov, aby odpad privážali iba v určených hodinách a nekládli ho pred kontajnery.

Dátum: 13.05.2020


Zmena spôsobu odpisovania spotreby vody - prosíme nahlásiť najneskôr do 25. mája, ideálne elektronicky

Nahlásenie stavu vodomeruVážení občania, Obecný úrad Rišňovce pristúpil k zmene spôsobu odpisovania spotreby vody z obecného vodovodu. Výšku odobratej vody v m3 si každý platca nahlási sám. Doporučujeme cez obecnú stránku www.risnovce.sk (pc-verzia : na pravo ikonka žlto-modrých hodiniek) = Nahlásenie stavu vodomeru , ďalej e-mailom alebo telefonicky, prípadne osobne na obecnom úrade.
Nahlásiť ihneď ...klik tu...
Kontakt: tel. 037 7828 108, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Uverejnil Andrej , Dátum: 30.04.2020 do 25.05.2020


Vážení občania,

V mene smútiacej rodiny s hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a spoluobčanom, že nás navždy opustila naša spoluobčianka pani Magdaléna Tlacháčová, vo veku 90 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou  bude 29. apríla to je zajtra, o 15:00 hodine, na miestnom cintoríne, v kruhu najbližšej rodiny. Dovoľujeme si zároveň touto cestou poďakovať, v mene smútiacej rodiny, za Vaše prejavy úprimnej sústrasti.  Nech odpočíva v pokoji.

Dátum: 28.04.2020


Vážení občania,

V mene smútiacej rodiny s hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a spoluobčanom, že nás navždy opustil náš spoluobčan pán Jozef Horňák , vo veku 76 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 28. apríla t. j. zajtra o 13:00 hodine na miestnom cintoríne v kruhu najbližšej rodiny. Dovoľujeme si zároveň touto cestou poďakovať v mene smútiacej rodiny za Vaše prejavy úprimnej sústrasti.  Nech odpočíva v pokoji.

Dátum: 27.04.2020


Vážení občania,

V mene smútiacej rodiny s hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a spoluobčanom, že nás navždy opustila naša spoluobčianka pani Oľga Margetinová , vo veku 91 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 3. apríla t. j. piatok o 13:00 hodine na miestnom cintoríne v kruhu najbližšej rodiny. Dovoľujeme si zároveň touto cestou poďakovať v mene smútiacej rodiny za Vaše prejavy úprimnej sústrasti. Nech odpočíva v pokoji.

Dátum: 01.04.2020


Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Rišňovce 427 oznamuje, že zápis detí do materskej školy k nasledujúcemu školskému roku 2020/2021 bude prebiehať nasledovne:

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020  bez osobnej prítomnosti detí a zákonných zástupcov. Potvrdenie o zdravotnom stave sa nevyžaduje.

Tlačivo žiadosti bude uverejnené na webovej stránke školy v časti – materská škola. Po jej vyplnení sa zasiela poštou na adresu školy.

Prednostne sa prijímajú deti :

  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou
  • 5-6 ročné deti, pre ktoré bude od 1.1. 2021 predprimárne vzdelávanie povinné
  • 3 ročné deti a staršie deti

Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude rodičom doručené.

pdfPDF zápis detí
 

Základná škola s materskou školou v Rišňovciach oznamuje rodičom, že zápis do 1.ročníka ZŠ v šk. roku 2020/2021 sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí od 1.apríla 2020 – 30.apríla 2020. Na webovej stránke školy vyplnia zákonní zástupcovia elektronickú prihlášku a uhradia poplatok na predpisové zošity 12 eur. Škola ponúka možnosť absolvovať zápis online so školskou psychologičkou. Bližšie informácie nájdete priamo na webovej stránke školy.

 Dátum: 31.03.2020


Obecný úrad v Rišňovciach oznamuje občanom, že počnúc dňom 25. marca 2020 začínajú pracovníci obce so zberom haluziny, ktorú je potrebné zviazať do viazaničiek a vyložiť pred domy. Vývoz bude definitívne ukončený 8. apríla 2020. Žiadame občanov o striktné dodržanie termínu, aby počas veľkonočných sviatkov nezostal odpad na uliciach.

Dátum: 25.03.2020 do 08.04.2020


Vážení občania,

V mene smútiacej rodiny s hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a spoluobčanom, že nás navždy opustil náš spoluobčan pán Elemír Rác, vo veku 74 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 24. marca t. j. zajtra o 14:00 hod.  na miestnom cintoríne. Vzhľadom na mimoriadne opatrenia, pohrebu sa môže zúčastniť len najbližšia rodina. Dovoľujeme si zároveň touto cestou poďakovať v mene smútiacej rodiny za Vaše prejavy úprimnej sústrasti. Nech odpočíva v pokoji.

Dátum: 23.03.2020


Vážení občania.

V mene smútiacej rodiny s hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a spoluobčanom, že nás navždy opustil náš bývalý spoluobčan pán Miroslav Majzel, vo veku 67 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 10. marca t. j. v utorok o 15:00 hod.  na miestnom cintoríne. Dovoľujeme si zároveň touto cestou poďakovať v mene smútiacej rodiny za Vaše prejavy úprimnej sústrasti. Nech odpočíva v pokoji.

Dátum: 09.03.2020


Obecný úrad v Rišňovciach oznamuje občanom, že dňa 07. marca 2020, t. j. v sobotu, bude prebiehať zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu, ktorý bude prebiehať z jedného zberného miesta, t. j. pri starom zdravotnom stredisku v čase od 10,00 hod. do 11,30 hod. Zbierať sa budú: oleje – syntetické motorové, mazacie a hydraulické, staré zaolejované handry, textil od farby, farby, tlačiarenské, tonery, lepidlá, živice, prázdne obaly od syntetickej farby, riedila, motorového oleja. Elektroodpad, drobné ručné náradie, biela technika, vyradené elektronické a elektrické zariadenia, zákaz rozoberania. Batérie, akumulátory, žiarivky a halogénové svietidlá.

Žiadame občanov, aby odpad, ktorý prinesú bol označený o aký odpad sa jedná, postrek, farba a pod. Taktiež žiadame o dodržanie času odberu odpadov.

pdfPDF informačný leták, aby občania vedeli aké odpady sa zberajú
Dátum: 03.03.2020 do 07.03.2020

Vážení občania.

V mene smútiacej rodiny s hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a spoluobčanom, že nás navždy opustila naša spoluobčianka pani Ivana Mičová, vo veku 41 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 6. marca t. j. v piatok  o 15:00 hod., na novom cintoríne v Topoľčanoch. Dovoľujeme si zároveň touto cestou poďakovať v mene smútiacej rodiny za Vaše prejavy úprimnej sústrasti. Nech odpočíva v pokoji.

Dátum: 03.03.2020

Oznamujeme občanom, že  dňa 22. januára 2020 t.j. v stredu budú zamestnanci obecného úradu zberať vianočné stromčeky. Žiadame občanov, aby stromčeky vyložili pred domy.
Dátum: 20.01.2020

Vážení občania.

V mene smútiacej rodiny s hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a spoluobčanom, že nás navždy opustil náš spoluobčan pán Ing. Oliver Kocán, vo veku 52 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 22. januára t. j. v stredu o 14:00 hod., na miestnom cintoríne. Dovoľujeme si zároveň touto cestou poďakovať v mene smútiacej rodiny za Vaše prejavy úprimnej sústrasti. Nech odpočíva v pokoji.

Vážení občania.

V mene smútiacej rodiny s hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a spoluobčanom, že nás navždy opustil náš spoluobčan pán Jozef Škoda, vo veku 91 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 21. januára t. j. v utorok o 13:00 hod., kedy začne zádušná svätá omša v miestnom kostole a po nej bude smútočný obrad pokračovať na hornorišňovskom cintoríne. Dovoľujeme si zároveň touto cestou poďakovať v mene smútiacej rodiny za Vaše prejavy úprimnej sústrasti. Nech odpočíva v pokoji.

Dátum: 20.01.2020


OZNAMY PRE MAJITEĽOV PSOV

Starosta opätovne dôrazne vyzýva majiteľov psov – opakovane hlavne plemena HASKY, aby zabezpečili prítomnosť svojich psov vo  svojich dvoroch a obydliach. Včera a dnes opätovne ohrozoval pes uvedeného plemena obyvateľov obce. Dokonca sa vyskytol prípad kedy pes vošiel aj do cudzieho dvora. Do budúcna bude postupované v zmysle príslušného všeobecne záväzného nariadenia obce, prípadne bude ohlásená služba na odchyt takéhoto psa a poplatok za odchyt bude účtovaný na náklady majiteľa psa.

Vážení občania, naďalej platí zákaz voľného pobehovania psov tak ako v obci, tak aj mimo nej. Poľovnícka spoločnosť upozorňuje všetkých majiteľov psov že platí zákaz vodenia psov do polí. V hornom poli pri seciach bola videná svorka troch psov a utekali smerom do obce. Nájdený bol strhnutý kus srnčaťa. Spoločenská hodnota je vyčíslená sumou až do 2.500 €. Pri zistení majiteľov spomínaných psov bude táto skutočnosť nahlásená polícii a škoda bude vymáhaná súdnou cestou. Každý vlastník psa zodpovedá za neho v plnom rozsahu či už za jeho chov resp. umiestnenie a zabránenie voľnému pohybu bez dozoru , najme v noci.

Dátum: 10.01.2020


Kompletný harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2020

"Vylepšený zvozový kalendár od Admina"

 

pdfZvozový kalendár Rišňovce 2020

Dátum: 04.01.2020


Vážení občania,

monografia o obci Rišňovce je v predaji. Knihu si môžete zakúpiť počas úradných hodín u pracovníčok Obecného úradu alebo na pošte v Rišňovciach.. Cena monografie je 25 €.
Kontakt OÚ: 037 7828 108.


pdfPDF obálka
Uverejnil Andrej , Dátum: 16.12.2019

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že v zdravotnom stredisku v Rišňovciach sa otvára masážny salón. V ponuke je klasická, športová a medová masáž, lymfodrenáž, reflexná masáž chodidiel a bankovanie. Objednať sa môžete na tel. čísle: 0915 37 00 22, alebo osobne v zdravotnom stredisku na 1. poschodí.

Uverejnil Andrej , Dátum: 04.10.2019


Cvičiteľka jogy p. Betka Kovárová informuje všetkých záujemcov o cvičenie, že joga sa bude cvičiť v týchto termínoch: v pondelok od 18:30 do 19:30 a v stredu od 17:30 do 18:30 hod v telocvični Základnej školy v Rišňovciach. Cvičenie je vhodné pre mužov, ženy a pre všetky vekové skupiny. Nemusia sa báť prísť ani úplní začiatočníci. Na cvičenie si treba priniesť vlastnú podložku. Cvičí sa naboso, cena jednej hodiny je 3 Eurá.

 Uverejnil Andrej , Dátum: 18.09.2019


Upozornenie: Prísny zákaz vstupu so psom na cintoríny!

Niekto odtiaľ strhol tabuľky s upozornením. Obec má k dispozícií mená, aj kto tam chodí (fotodokumentácia).
Ak títo občania budú naďalej porušovať zákaz, tak budú rozhlasom menovite vyhlásení.

Uverejnil Andrej


Obecný úrad v Rišňovciach opätovne vyzýva a žiada občanov, aby nevyvážali odpad do chotára a nevytvárali divoké skládky ...viac PDF
 

pdfPDF Nevytvárajte skládky

Uverejnil Andrej , Dátum: 21.07.2018