Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

Rozhlas

( neuverejňujeme krátkodobé oznamy, ktoré sú platné pol hodinu - napr. predaj zeleniny, mäsa, textilu a podobne )


Vážení občania.

V mene smútiacej rodiny s hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a spoluobčanom, že nás navždy opustila naša spoluobčianka pani Cecília Fridrichová, vo veku 72 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 20. augusta t. j. v utorok o 13:00 hod. v Nitre na Cyrilometodejskom cintoríne, Cabajská cesta. Dovoľujeme si zároveň touto cestou poďakovať v mene smútiacej rodiny za Vaše prejavy úprimnej sústrasti. Nech odpočíva v pokoji.

Uverejnil Andrej , Dátum: 19.08.2019


Dobrovoľný hasičský zbor a Obec Rišňovce Vás pozývajú na 11. ročník hasičskej súťaže o PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE RIŠŇOVCE, ktorý sa uskutoční v sobotu 24. augusta 2019 v areáli futbalového ihriska v Rišňovciach. Súťažiť budú mužské a ženské družstvá. Program je nasledovný: od 13:00 do 13:45 hod prezentácia, zahájenie súťaže bude o 14:00 hod, po ukončení súťažných disciplín bude nasledovať vyhodnotenie.
Dobrovoľný hasičský zbor Rišňovce sa teší na Vašu účasť!

pdfPDF program DHZ

 Uverejnil Andrej , Dátum: 19.08.2019


Vedúca pošty, pani Danka Jánošíková oznamuje občanom, že zajtra 08.08.2019 - štvrtok bude pošta celý deň zatvorená.

Uverejnil Andrej , Dátum: 07.08.2019


Občianske združenie Flavus a obecný úrad pre Vás pripravili prázdninový autobusový výlet na Staré Hory a Donovaly. Výlet sa uskutoční v sobotu 10. augusta 2019.

Prvá zastávka bude na Starých Horách a cieľ výletu budú Donovaly, v úžasnom rozprávkovom svete podľa Pavla Dobšinského - Habakuky.

Poplatok za autobus je 10 € na osobu. Vstupné do areálu pre deti vo veku 3 až 15 rokov a študentov je 7 €, dospelí platia 9 €.

Odchod autobusu je o 8 hodine ráno z parkoviska pred Jednotou.

Prihlásiť sa môžete u Jany Žitňákovej (0903741042), Jarmily Novosadovej (0910106569) alebo na pošte v Rišňovciach u Danky Jánošíkovej.

pdfPDF výlet

 Uverejnil Andrej , Dátum: 24.07.2019


Detská lekárka Dr. Pristachová oznamuje mamičkám, že od 22. júla do 2. augusta bude detská ambulancia zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupuje Dr. Krčmáriková vo Veľkom Záluží.

Uverejnil Andrej , Dátum: 17.07.2019


Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska pozýva všetkých svojich členov v sobotu 20. júla 2019 na posedenie pri guláši, ktoré sa uskutoční o 15:00 hodine v príjemnom chládku pod oknami klubu dôchodcov. V prípade zlého počasia sa posedenie presunie do priestoru klubu. O bohaté občerstvenie je postarané.

Všetci členovia Jednoty dôchodcov sú vítaní.

Uverejnil Andrej , Dátum: 15.07.2019

Prevádzkovateľ káblovej televízie oznamuje všetkých svojim užívateľom, že vzhľadom na zmenu frekvencie niektorých televíznych staníc je potrebné si ich na starších televízoroch naladiť manuálne.
Uverejnil Andrej , Dátum: 15.07.2019

Obecný úrad v Rišňovciach oznamuje občanom, že z technických príčin sa vývoz bio odpadu z hnedých zberných nádob uskutoční dňa 05. júla, t. j. v piatok v skorých ranných hodinách. Zberné nádoby treba vyložiť pred domy vo štvrtok večer.
Uverejnil Andrej , Dátum: 01.07.2019

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi oznamuje:
Z dôvodu extrémne horúceho letného počasia Ponitrianske združenie obcí upravuje termín zberu odpadu od 4:00 hod. ráno. Prosíme občanov, aby svoje zberné nádoby vykladali pred domy už večer.
Opatrenie platí až do odvolania. Ďakujeme za pochopenie. 
Uverejnil Andrej , Dátum: 25.06.2019 do odvolania

Vážení občania.

V mene smútiacej rodiny s hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a spoluobčanom, že nás navždy opustila naša spoluobčianka pani Viera Bernadičová, vo veku 68 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 22. júna, t. j. v sobotu o 14:00 hodine, kedy začne zádušná svätá omša v miestnom kostole a po nej bude smútočný obrad pokračovať na dolnorišňovskom cintoríne. Dovoľujeme si zároveň touto cestou poďakovať v mene smútiacej rodiny za Vaše prejavy úprimnej sústrasti.

Nech odpočíva v pokoji!

Uverejnil Andrej , Dátum: 19.06.2019


Obecný úrad v Rišňovciach oznamuje občanom, že kontajnery na textil boli premiestnené  zo svojho stanoviska pri autobusovej zastávke. Umiestnené budú pri stene budovy bývalej strojno-traktorovej stanice za obecným úradom. Prosíme občanov, aby okolo kontajnerov udržiavali poriadok a v prípade, že sú kontajnery plné, nedávali textil na zem, kde by sa mohol znehodnotiť.

Uverejnil Andrej , Dátum: 06.03.2019


Upozornenie: Prísny zákaz vstupu so psom na cintoríny!
Niekto odtiaľ strhol tabuľky s upozornením. Obec má k dispozícií mená, aj kto tam chodí (fotodokumentácia)
.
Ak títo občania budú naďalej porušovať zákaz, tak budú rozhlasom menovite vyhlásení.

Uverejnil Andrej


Obecný úrad v Rišňovciach opätovne vyzýva a žiada občanov, aby nevyvážali odpad do chotára a nevytvárali divoké skládky ...viac PDF
 

pdfPDF Nevytvárajte skládky

Uverejnil Andrej , Dátum: 21.07.2018