Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

Rozhlas

( neuverejňujeme krátkodobé oznamy, ktoré sú platné pol hodinu - napr. predaj zeleniny, mäsa, textilu a podobne )


Vážení občania.

V mene smútiacej rodiny s hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a spoluobčanom, že nás navždy opustila naša spoluobčianka pani Anna Knoteková vo veku 90 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 19. februára t. j. v utorok o 13.00 hod. kedy začne zádušná svätá omša v miestnom kostole a po nej bude smútočný obrad pokračovať na miestnom cintoríne. Dovoľujeme si zároveň touto cestou poďakovať v mene smútiacej rodiny za Vaše prejavy úprimnej sústrasti. Nech odpočíva v pokoji.

Uverejnil Andrej , Dátum: 18.02.2019


Oslavy MDŽ

Vedúci klubu strany Smer-SD oznamuje svojím členom aj sympatizantom strany, že vo štvrtok 7. marca 2019 o 17.00 hod sa budú konať v Nitre, v športovej hale na Klokočine, oslavy MDŽ. Vystúpia známe kapely a folklórne dychové súbory. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pani Evy Súľovskej v predajni pekárne Delika a u pani Danky Jánošíkovej na pošte. Prihlásiť sa je možné do 24. februára 2019.

Odvoz a dovoz zabezpečí strana Smer-SD, autobus bude pristavený pri obchode COOP Jednota. Presný odchod autobusu bude občanom oznámený miestnym rozhlasom dva dni predtým. Tešíme sa na Vašu účasť.

Anton Plecho - vedúci klubu strany Smer-SD

Uverejnil Andrej , Dátum: 12.02.2019


Vážení občania.

V mene smútiacej rodiny s hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a spoluobčanom, že nás navždy opustil náš spoluobčan pán Vladimír Kováč vo veku 58 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 6. februára t. j. v stredu o 14.00 hod. na cintoríne v Kmeťove. Dovoľujeme si zároveň touto cestou poďakovať v mene smútiacej rodiny za Vaše prejavy úprimnej sústrasti. Nech odpočíva v pokoji.

Uverejnil Andrej , Dátum: 05.02.2019


Športová a školská komisia pri Obecnom zastupiteľstve obce Rišňovce Vás pozýva v nedeľu 10. februára 2019 od 15.00 do 17.00 hodine na prednášku s názvom "O včelárstve", ktorá sa bude konať v prednáškovej miestnosti múzea.

Prednáška bude doplnená obrazovým materiálom a k dispozícii bude možné nahliadnuť do literatúry o včelárstve. Po prednáške bude nasledovať diskusia, kde sa môžete dozvedieť mnoho zaujímavých faktov, klásť otázky a získať nové  informácie  o včelárstve. Dúfame, že Vás daná téma zaujme. Organizátori sa tešia na Vašu hojnú účasť.

Uverejnil Andrej , Dátum: 04.02.2019


Obecný úrad v Rišňovciach oznamuje občanom, že dňa 1. decembra, to je v sobotu budú pred starým zdravotným strediskom pristavené kontajnery na veľkoobjemový odpad. Do tohto odpadu patrí: starý nábytok, skrine, matrace, kreslá, postele kuchynské linky, koberce, linoleá, sanitárna keramika, radiátory, zárubne, oplotenie, okná, okenné rámy, staré šatstvo a obuv.
Odpad je možné priviesť iba v čase od 9:00 do 12:00 hod. Preberať ho budú pracovníci obce. Zároveň žiadame občanov, aby odpad privážali iba v určených hodinách a nekládli ho pred kontajnery.

 Uverejnil Andrej , Dátum: 29.11.2018


Upozornenie: Prísny zákaz vstupu so psom na cintoríny!
Niekto odtiaľ strhol tabuľky s upozornením. Obec má k dispozícií mená, aj kto tam chodí (fotodokumentácia)
.
Ak títo občania budú naďalej porušovať zákaz, tak budú rozhlasom menovite vyhlásení.

Uverejnil Andrej


Obecný úrad v Rišňovciach opätovne vyzýva a žiada občanov, aby nevyvážali odpad do chotára a nevytvárali divoké skládky ...viac PDF
 

pdfPDF Nevytvárajte skládky

Uverejnil Andrej , Dátum: 21.07.2018