Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

Oznamy vyhlásené v obecnom rozhlase

( neuverejňujeme krátkodobé oznamy, ktoré sú platné pol hodinu - napr. predaj zeleniny, mäsa, textilu a podobne )


Relácia do obecného rozhlasu - vypaľovanie a spaľovanie

pdfPDF Relácia - Hasiči

Uverejnil Andrej , Dátum: 11.03.2019


Obecný úrad v Rišňovciach oznamuje občanom, že kontajnery na textil boli premiestnené  zo svojho stanoviska pri autobusovej zastávke. Umiestnené budú pri stene budovy bývalej strojno-traktorovej stanice za obecným úradom. Prosíme občanov, aby okolo kontajnerov udržiavali poriadok a v prípade, že sú kontajnery plné, nedávali textil na zem, kde by sa mohol znehodnotiť.

Uverejnil Andrej , Dátum: 06.03.2019


Vedúci klubu strany Smer-SD p. Anton Plecho oznamuje občanom, ktorí sa prihlásili na oslavy MDŽ do Nitry vo štvrtok 7. marca 2019, že autobus bude pristavený pred obchodom COOP Jednota. Autobus bude odchádzať z Rišňoviec o 15:50 hod. Buďte prosím presní, aby Vás autobus stihol včas dopraviť na koncert do športovej haly na Klokočine.

Anton Plecho – vedúci klubu strany Smer-SD

Uverejnil Andrej , Dátum: 04.03.2019


Obecný úrad v Rišňovciach oznamuje občanom, že dňa 02. marca 2019, t. j. v sobotu, bude prebiehať zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu, ktorý bude prebiehať z jedného zberného miesta, t. j. pri starom zdravotnom stredisku v čase od 12:00 hod. do 13:30 hod.

Zbierať sa budú: oleje – syntetické motorové, mazacie a hydraulické, staré zaolejované handry, textil od farby, farby, tlačiarenské, tonery, lepidlá, živice, riedidlá a obaly od syntetickej farby. Elektroodpad, drobné ručné náradie, biela technika, vyradené elektronické a elektrické zariadenia, zákaz rozoberania. Batérie, akumulátory, žiarivky a halogénové svietidlá. Žiadame občanov, aby odpad, ktorý prinesú bol označený o aký odpad sa jedná, postrek, farba a pod. Taktiež žiadame o dodržanie času odberu odpadov. ...viac PDF

pdfPDF Patrí sem / Nepatrí sem

Uverejnil Andrej , Dátum: 27.02.2019


Fašiangy

Obecný úrad v Rišňovciach v spolupráci s kultúrnou komisiou a Jednotou dôchodcov Slovenska v Rišňovciach Vás srdečne pozýva v sobotu 2. marca 2019 na fašiangy. Zraz masiek je  v kultúrnom dome. Sprievod bude odchádzať od kultúrneho domu na Novú štvrť o 13:00 hod.  Návrat sprievodu je predpokladaný okolo 16:00 hod.  Nasledovať bude pochovávanie basy, ktoré nacvičili členovia klubu dôchodcov.  Prosíme občanov, aby sa aktívne zapojili a na miestach prechodu masiek privítali sprievod pohostením. Po vystúpení dôchodcov bude pripravené bohaté občerstvenie, varené víno a voľná zábava. Prosíme o zvýšenú pozornosť pri prechode masiek po obci. Milí občania, zapojte sa do sprievodu zo všetkých častí obce a príďte sa zabaviť na fašiangy, ktorých tradíciu chceme spolu obnoviť. Tešíme sa na Vašu hojnú účasť.

Uverejnil Andrej , Dátum: 26.02.2019


Vývoz odpadu

Obecný úrad v Rišňovciach oznamuje občanom, že od  4. do 8. marca 2019 začnú pracovníci obecného úradu so zberom odpadu zo záhrad a to: viničových prútov, tenkých konárov zo stromov a halúz. Tento odpad je potrebné zviazať do menších viazaníc a takto vyložiť pred domy. Odpad musí byť zviazaný, pretože inak nebude občanom vyvezený.

Uverejnil Andrej , Dátum: 26.02.2019


Vážení občania.

V mene smútiacej rodiny s hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a spoluobčanom, že nás navždy opustila naša spoluobčianka pani Anna Knoteková vo veku 90 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 19. februára t. j. v utorok o 13.00 hod. kedy začne zádušná svätá omša v miestnom kostole a po nej bude smútočný obrad pokračovať na miestnom cintoríne. Dovoľujeme si zároveň touto cestou poďakovať v mene smútiacej rodiny za Vaše prejavy úprimnej sústrasti. Nech odpočíva v pokoji.

Uverejnil Andrej , Dátum: 18.02.2019


Vážení občania.

V mene smútiacej rodiny s hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a spoluobčanom, že nás navždy opustil náš spoluobčan pán Vladimír Kováč vo veku 58 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 6. februára t. j. v stredu o 14.00 hod. na cintoríne v Kmeťove. Dovoľujeme si zároveň touto cestou poďakovať v mene smútiacej rodiny za Vaše prejavy úprimnej sústrasti. Nech odpočíva v pokoji.

Uverejnil Andrej , Dátum: 05.02.2019


Upozornenie: Prísny zákaz vstupu so psom na cintoríny!
Niekto odtiaľ strhol tabuľky s upozornením. Obec má k dispozícií mená, aj kto tam chodí (fotodokumentácia)
.
Ak títo občania budú naďalej porušovať zákaz, tak budú rozhlasom menovite vyhlásení.

Uverejnil Andrej


Obecný úrad v Rišňovciach opätovne vyzýva a žiada občanov, aby nevyvážali odpad do chotára a nevytvárali divoké skládky ...viac PDF
 

pdfPDF Nevytvárajte skládky

Uverejnil Andrej , Dátum: 21.07.2018