Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

Oznamy vyhlásené v obecnom rozhlase

( neuverejňujeme krátkodobé oznamy, ktoré sú platné pol hodinu - napr. predaj zeleniny, mäsa, textilu a podobne )


Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi oznamuje:
Z dôvodu extrémne horúceho letného počasia Ponitrianske združenie obcí upravuje termín zberu odpadu od 4:00 hod. ráno. Prosíme občanov, aby svoje zberné nádoby vykladali pred domy už večer.
Opatrenie platí až do odvolania. Ďakujeme za pochopenie. 
Dátum: 25.06.2019 do odvolania

Vážení občania.

V mene smútiacej rodiny s hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a spoluobčanom, že nás navždy opustila naša spoluobčianka pani Viera Bernadičová, vo veku 68 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 22. júna, t. j. v sobotu o 14:00 hodine, kedy začne zádušná svätá omša v miestnom kostole a po nej bude smútočný obrad pokračovať na dolnorišňovskom cintoríne. Dovoľujeme si zároveň touto cestou poďakovať v mene smútiacej rodiny za Vaše prejavy úprimnej sústrasti.

Nech odpočíva v pokoji!

Uverejnil Andrej , Dátum: 19.06.2019


Vážení občania.

V mene smútiacej rodiny s hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a spoluobčanom, že nás navždy opustila naša bývalá spoluobčianka pani Gabika Kotorová, rod. Chudá, vo veku 73 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 21. júna, t. j. v piatok o 14:00 hodine, kedy začne zádušná svätá omša v miestnom kostole a po nej bude smútočný obrad pokračovať na dolnorišňovskom cintoríne. Dovoľujeme si zároveň touto cestou poďakovať v mene smútiacej rodiny za Vaše prejavy úprimnej sústrasti.

Nech odpočíva v pokoji!

Uverejnil Andrej , Dátum: 19.06.2019


Vážení občania.

V mene smútiacej rodiny s hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a spoluobčanom, že nás navždy opustil náš spoluobčan pán Viliam Slezák, vo veku 72 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 15. júna, t. j. v sobotu o 14.00 hod. na miestnom cintoríne. Dovoľujeme si zároveň touto cestou poďakovať v mene smútiacej rodiny za Vaše prejavy úprimnej sústrasti. Nech odpočíva v pokoji.

Uverejnil Andrej , Dátum: 14.06.2019


Vážení občania.

V mene smútiacej rodiny s hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a spoluobčanom, že nás navždy opustila naša spoluobčianka pani Mária Bakošová, vo veku 91 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 13. júna, t. j. vo štvrtok o 16.00 hod. kedy začne zádušná svätá omša v miestnom kostole a po nej bude smútočný obrad pokračovať na miestnom cintoríne. Dovoľujeme si zároveň touto cestou poďakovať v mene smútiacej rodiny za Vaše prejavy úprimnej sústrasti. Nech odpočíva v pokoji.

Uverejnil Andrej , Dátum: 13.06.2019


Obecný úrad v Rišňovciach oznamuje občanom, že kontajnery na textil boli premiestnené  zo svojho stanoviska pri autobusovej zastávke. Umiestnené budú pri stene budovy bývalej strojno-traktorovej stanice za obecným úradom. Prosíme občanov, aby okolo kontajnerov udržiavali poriadok a v prípade, že sú kontajnery plné, nedávali textil na zem, kde by sa mohol znehodnotiť.

Uverejnil Andrej , Dátum: 06.03.2019


Upozornenie: Prísny zákaz vstupu so psom na cintoríny!
Niekto odtiaľ strhol tabuľky s upozornením. Obec má k dispozícií mená, aj kto tam chodí (fotodokumentácia)
.
Ak títo občania budú naďalej porušovať zákaz, tak budú rozhlasom menovite vyhlásení.

Uverejnil Andrej


Obecný úrad v Rišňovciach opätovne vyzýva a žiada občanov, aby nevyvážali odpad do chotára a nevytvárali divoké skládky ...viac PDF
 

pdfPDF Nevytvárajte skládky

Uverejnil Andrej , Dátum: 21.07.2018