Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

rok 2014

Dátum
zverejnenia

Číslo zmluvy

Zmluvnástrana

Názov 
zmluvy

Cena          
s DPH    

Dátum 
účinnosti

Dátum 
ukončenia

.PDF

17.01.2014 Zmluva o dielo č. 201401 Ing. Mgr. Ľudmila Števicová Zhotovenie odbor. posudku pre Územný plán 1 320 € 18.01.2014  

pdf

18.02.2014
  SPP, a.s.
Zmluva o dodávke plynu
  19.02.2014
 

pdf

18.02.2014
  SPP, a.s.
Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
  19.02.2014
 

pdf

28.02.2014
Zmluva č.1/2014 MIESTNY SPOLOK SČK Rišňovce
Zmluva č.1/2014 o poskytnutí dotácie pre SČK
500 € 01.03.2014
 

pdf

28.02.2014
Zmluva č.2/2014 TJ Družstevník Rišňovce
Zmluva č.2/2014 o poskytnutí dotácie pre TJ
5 200 € 01.03.2014
 

pdf

01.03.2014
Dodatok č.8/2014 k Zmluve LKUA-4/2006 Ekoprogres v.d.
Predĺženie prevádzky ČOV
  01.03.2014
 

pdf

06.03.2014 Zmluva o dielo č. 03/02/2014 BEST STAV, s.r.o. Oplotenie cintorína Rišňovce 13 093.85 € 07.03.2014  

pdf

03.04.2014
Dodatok č.4 ku zmluve č. A/1990/11/2008
TOPSET Solutions s.r.o.
Dodatok k zmluve o aktualizácii programov
144 € 04.04.2014
 

pdf

12.05.2014
Zmluva o nájme a o poskyt. služieb
EcoLed Solutions, a.s.
Led svietidlá verejného osvetlenia obce 
  13.05.2014
 

pdf

12.05.2014
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme a o poskyt. služieb
Ecoled Solutions, a.s.
Led svietidlá verejného osvetlenia obce   13.05.2014
 

pdf

29.05.2014
  Lenka Blchová
Zmluva o nájme nebyt. priestorov   01.06.2014
 

pdf

20.06.2014
Zmluva o dielo č. 0023-2014-
06-10-2
Milena Mrvová
Vypracovanie žiadosti....
  21.06.2014
 

pdf

29.07.2014
Zmluva 36/ZD2-25/14
SAŽP Banská Bystrica
Dotácia Obec Rišňovce -  Zelená ulica
4 897.95 € 30.07.2014
 

pdf

06.08.2014
  Ing. Dagmar Horáková
Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti
  07.08.2014
 

pdf

17.09.2014
Zmluva č.8/2014
VITIS, o.z. Veľké Zálužie
Dotácia Revitalizácia zelene
3 075 € 18.09.2014
 

pdf

22.10.2014
Dodatok č.3 k Zmluve o (kanalizácia)
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Prevádzkovanie kanalizácie
  01.01.2015
 

pdf

22.10.2014
Dodatok č.7 k Zmluve o (vodovod)
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Prevádzkovanie vodovodu
  01.01.2015
 

pdf

03.12.2014   N.M. - Audit, spol. s.r.o. Zmluva o poskytnutí audítor. služieb 1 150 € 04.12.2014  

pdf

16.12.2014
  Miroslav Varga
Zmluva o servisných službách
  17.12.2014
 

pdf

17.12.2014
  MUDr. Natália Pristachová
Zmluva o nájme nebyt. priestorov   01.01.2015
 

pdf

17.12.2014
  PharmDr. Mária Kubačková
Zmluva o nájme nebyt. priestorov   01.01.2015
 

pdf

17.12.2014  1/2014 Mgr. Pavol Riecky Rámcová dohoda č. 1/2014   18.12.2014 17.12.2018

pdf