Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

Zamestnanci obce

Zoznam pracovníkov OcÚ Rišňovce

Anna Hudáková

 • účtovníctvo obce
 • majetok obce
 • spracovanie agendy na čerpanie finančných prostriedkov zo ŠR a fondov EÚ

Ružena Jamborová

 • podateľňa
 • spracovanie agendy obecného zastupiteľstva
 • matrika
 • evidencia obyvateľov
 • sociálna agenda
 • osvedčovanie podpisov a listín
 • žiadosť o výrub drevín

Mgr. Alena Šimorová , ( Ing. Lenka Nitranová )

 • správa daní a poplatkov
 • pokladňa

Ing. Slavka Jankovičová

 • osvedčovanie podpisov a listín
 • stavebná agenda, rozkopávkové povolenia
 • rozhodnutia o pridelení súpisného čísla
 • zmluvy na cintorínske miesta
 • agenda verejného obstarávania

Helena Ziburová – Záujmové združenie Rišňovce

 • správa múzea, objednanie prehliadky
 • vedenie obecnej knižnice
 • kultúrne akcie
 • obecná kronika

Mária Šindlerová, Helena Rihová

 • doručovanie, upratovanie, úprava verejných priestranstiev

Ján Hudák

 • správca budov, údržba obecného majetku, odpis vody

Tibor Mičo, Jozef Raček

 • správca ČOV, údržba verejných priestranstiev, odpis vody

Jozef Rosypal , Jozef Rehuš , Žigmund Rigo

 • údržba obecného majetku, verejných priestranstiev, odpis vody