Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

Zamestnanci obce

Zoznam pracovníkov OcÚ Rišňovce

Anna Hudáková

 • účtovníctvo obce
 • majetok obce
 • spracovanie agendy na čerpanie finančných prostriedkov zo ŠR a fondov EÚ

Iveta Jamborová

 • podateľňa
 • matrika
 • evidencia obyvateľov
 • sociálna agenda
 • osvedčovanie podpisov a listín
 • žiadosť o výrub drevín
 • oznámenia o určení súpisného čísla

Mgr. Alena Šimorová

 • správa daní a poplatkov
 • evidencia nájomných bytov
 • pokladňa
 • agenda verejného obstarávania

Ing. Slavka Jankovičová

 • osvedčovanie podpisov a listín
 • stavebná agenda, rozkopávkové povolenia
 • zmluvy na cintorínske miesta

Helena Ziburová – Záujmové združenie Rišňovce

 • správa múzea, objednanie prehliadky
 • vedenie obecnej knižnice
 • kultúrne akcie
 • obecná kronika

Ing. Lenka Nitranová

 • mzdy a personálna agenda

Mária Šindlerová, Helena Rihová

 • doručovanie, upratovanie, úprava verejných priestranstiev

Jozef Raček

 • správca budov, údržba obecného majetku, odpis vody

Tibor Mičo

 • správca ČOV, údržba verejných priestranstiev, odpis vody

Jozef Rosypal , Jozef Rehuš , Žigmund Rigo

 • údržba obecného majetku, verejných priestranstiev, odpis vody

Ružena Jamborová

 • spracovanie agendy obecného zastupiteľstva