Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

Zamestnanci obce

Zoznam pracovníkov OcÚ Rišňovce

Anna Hudáková

  • účtovníctvo obce
  • majetok obce
  • spracovanie agendy na čerpanie finančných prostriedkov zo ŠR a fondov EÚ

Iveta Jamborová

  • podateľňa
  • matrika
  • evidencia obyvateľov
  • sociálna agenda
  • osvedčovanie podpisov a listín
  • žiadosť o výrub drevín
  • oznámenia o určení súpisného čísla

Mgr. Alena Šimorová

  • správa daní a poplatkov
  • evidencia nájomných bytov
  • pokladňa
  • agenda verejného obstarávania

Ing. Slavka Jankovičová

  • osvedčovanie podpisov a listín
  • stavebná agenda, rozkopávkové povolenia
  • zmluvy na cintorínske miesta

Helena Ziburová – Záujmové združenie Rišňovce

  • správa múzea, objednanie prehliadky
  • vedenie obecnej knižnice
  • kultúrne akcie
  • obecná kronika

Ing. Lenka Nitranová

  • mzdy a personálna agenda

Mária Šindlerová, Helena Rihová

  • doručovanie, upratovanie, úprava verejných priestranstiev

Jozef Raček

  • správca budov, údržba obecného majetku, odpis vody

Tibor Mičo

  • správca ČOV, údržba verejných priestranstiev, odpis vody

Jozef Rosypal , Jozef Rehuš , Žigmund Rigo

  • údržba obecného majetku, verejných priestranstiev, odpis vody

Ružena Jamborová

  • spracovanie agendy obecného zastupiteľstva