Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

Vitajte na oficiálnej stránke obce Rišňovce
Aplikácia Rišňovce
Dvojkríž - Cyrilo-metodský kríž
Základná škola s materskou školou
Obec Rišňovce
previous arrow
next arrow
 

Facebookový profilYoutube kanál Zverejňovanie Nahlásenie stavu vodomeru

Poslanci

Obecné zastupiteľstvo

      


Ing. Jana Žitňáková
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Ing. Pavol Skokan
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

doc., Ing. Patrik Rovný PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

      

Ľuboš Antala
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 


Filip Záhončík
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Miroslav Juran
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

      

 

 

 

Vladimír Višňovský
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

Komisia sociálnej a zdravotnej starostlivosti: Ing. Jana Žitňáková – predseda
Mgr. Adriana Moravčíková – člen
Iveta Jamborová – člen
Danka Jánošíková – člen
Jarmila Novosadová – člen

Komisia stavebná a životného prostredia: Miroslav Juran – predseda
Ing. Tomáš Paúk – člen
PaedDr. Patrik Bosák – člen
Ing. Slavka Jankovičová – člen
Vladimír Višňovský – člen
Ing. Oľga Chrenková - člen
Ing. Katarína Javorová Rihová - člen

Kultúrna komisia : doc. Ing. Patrik Rovný, PhD. – predseda
Mgr. Alena Šimorová – člen
Mgr. Lucia Paúková - člen
Andrea Rovná – člen

Športová a školská komisia: Ľuboš Antala – predseda
Filip Záhončík – člen
Stanislava Ondrejíčková – člen
Ing. Lenka Bílená – člen
Andrea Rovná - člen

Komisia finančná a pre kontrolu správy majetku obce: Ing. Pavol Skokan – predseda
doc. Ing. Patrik Rovný, PhD. – člen
Ing. Jana Žitňáková – člen
Anna Hudáková – člen

Kontrolór obce - Ing. Ivan Daniš

Komisia pre kontrolu verejného záujmu: Vladimír Višňovský – predseda
Miroslav Juran – člen
Ľuboš Antala – člen

Starosta obce poveruje Ing. Janu Žitňákovú, poslankyňu obecného zastupiteľstva v Rišňovciach, na výkon kompetencií zástupcu starostu obce.

Starosta obce navrhol sobášiacich, Mgr. Mário Machovec, starosta obce, Ing. Jana Žitňáková a pán Ľuboš Antala.
Určené dni na sobáše: piatok a sobota