Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

Vitajte na oficiálnej stránke obce Rišňovce
Aplikácia Rišňovce
Dvojkríž - Cyrilo-metodský kríž
Základná škola s materskou školou
Obec Rišňovce
previous arrow
next arrow
 

Facebookový profilYoutube kanál Zverejňovanie Nahlásenie stavu vodomeru

Kronikárka

Kronikárka obce: PaedDr. Lenka Proksová 

Obecná kronika je svedectvom o dobe a ľuďoch, ktorí žijú v obci. Predstavuje nenahraditeľný zdroj poznatkov pre ďalšie generácie. Z histórie písania kroník v našej obci je známe, že prvú kroniku založil v roku 1935 náš rodák JUDr. Jozef Habán. Pracoval ako notársky tajomník v Rišňovciach. Kroniku písal do roku 1938. V máji 1938 odišiel pracovať do Bratislavy a kroniku zrejme nikto nepísal. Táto kronika sa bohužiaľ „úmyselne stratila“, pretože zrejme obsahovala citlivé informácie. Pán Habán sa na dôchodku pokúsil o spísanie histórie obce  a zanechal nám strojom písané strany pod názvom: „Prvá kronika obce Rišňovce od praveku po tridsiate roky XX. storočia“.

V roku 1945 bola založená nová kniha kroniky obce „Zväzok I.“ Písal ju vtedajší riaditeľ meštianskej školy Ondrej Ovčár. Kroniku písal do konca roku 1951.V písaní ďalej pokračovali učitelia tunajšej školy: Zuzana Kleinová (1952-56) a Zuzana Máhriková (1957-1961). Potom kroniku nikto nepísal, chýbajúce roky dopísala učiteľka školy Vilma Pauková spolu s rokom 1964 (1962-1964). Ďalej pokračovali učitelia Mária Chrenková (1965-1969) a Ján Pakan (1970-1972). V rokoch 1973 – 1996 kroniku nikto nepísal. Za rok 1990 sú voľne doložené strany zo znovu odhalenia dvojkríža v parku pri kostole, ktoré sa konalo 26. mája 1990. Obsahujú ďakovné pozdravy účastníkov, dokonca aj bývalého prvého kronikára a  rodáka JUDr. Jozefa Habána. Rok 1994 obsahuje dva zápisy, jeden o konaní vystúpenia talianskeho folklórneho súboru a druhý sa týkal hodov. V rokoch 1989 – 1996 sa v našej spoločnosti udialo veľa, boli to roky búrlivých zmien, nastupujúcej demokracie a my o nich nemáme priame zápisy. Dodatočne boli vyhľadané informácie z archívov, ktoré sa skladali ako čriepky. V roku 1997 sa na to podujali novo vymenovaný kronikár Ing. Anton Daniš, poslankyňa Emília Alchusová a matrikárka Ružena Jamborová.  

 
V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. z. v znení neskorších zmien je každá obec povinná viesť kroniku obce. Z tohto dôvodu sa pristúpilo k spísaniu chýbajúcich rokov a k hľadaniu materiálov po archívoch a z pamäte občanov. Najdôležitejšie udalosti zo života obce boli zaznamenané v publikácii „Rišňovce 1272 – 1997“, ktorá bola vydaná pri príležitosti 725. výročia prvej písomnej zmienky o obci Rišňovce v roku 1997. Zostavovateľom je  Ing. Anton Daniš, ktorý v tomto roku začal písať II. zväzok kroniky.  Zachytáva udalosti a obnovu obce v rokoch 1997 – 2010. Po jeho odstúpení bola zvolená nová kronikárka obce Helena Ziburová. Začala písať III. zväzok kroniky. Stala sa  tiež autorkou niektorých textov a jednou zo zostavovateľov monografie o Rišňovciach vydanej v roku 2019. Monografia mapuje históriu obce od jej vzniku až do súčasnosti. Tretí zväzok kroniky obsahuje roky 2011 – 2020. Helena Ziburová začala písať aj IV.  zväzok kroniky, ktorý začína rokom  2021. V decembri 2023 sa novou kronikárkou obce stala PaedDr. Lenka Proksová.  

Kronika má historickú a informačnú hodnotu, ktorú ocení hlavne ten, kto sa chce oboznámiť so životom našich predkov. Poďakovanie patrí všetkým doterajším kronikárom, ktorí tieto údaje zaznamenávali a odovzdali nám tak cenné informácie o časoch minulých. 

„LITTERA SCRIPTA MANET“ (Napísané slovo zostáva.)                                                            

Zapísala: Helena Ziburová