Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

Vitajte na oficiálnej stránke obce Rišňovce
Aplikácia Rišňovce
Dvojkríž - Cyrilo-metodský kríž
Základná škola s materskou školou
Obec Rišňovce
previous arrow
next arrow
 

Facebookový profilYoutube kanál Zverejňovanie Nahlásenie stavu vodomeru

Hornorišňovský cintorín

Je umiestnený v chotári nad časťou obce Horná dedina. Cintorín slúžil dlhéroky iba pre rodiny z tejto časti dediny. Starí ľudia spomínajú, že dva cintoríny boli v obci preto, lebo sa tradovala povera, že „mŕtvy sa nesmel prenášať cez potok“. Hrobov na tomto cintoríne je menej, pretože po postavení Domu smútku sa dávali aj hornorišňovania pochovávať na dolnorišňovskom cintoríne. Aj tu je ústrednou stavbou menšia kaplnka z roku 1931, pod ktorou je  hrobka rodiny Jozefa Šimoru. Najstaršie zachované náhrobné kamene sú zo začiatku 19. storočia. Cintorín je však určite starší, možno existoval už v 14. alebo 15. storočí, keď sa Horné Rišňovce odčlenili od Dolných Rišňoviec.

Horno-Risnovsky_cintorin_2Z iniciatívy starostu obce Karola Laboša prebiehali na cintoríne od 15. januára 2014 rozsiahle terénne úpravy. Mierne počasie dovolilo nepretržite pracovať na skrášľovaní tohto pietneho miesta, ktoré začínalo pôsobiť zanedbaným dojmom. Pri plote cintorína to vyzeralo ako na smetisku, cesta bola posiata kameňmi, sklom a železom. Schátrané oplotenie bolo strhnuté, staré stromy vypílené a priestor bol vyčistený od koreňov orgovánu, kríkov a buriny. Terén cintorína je zarovnaný, na prednej strane pri navýšenom násype sú umiestnené najstaršie historicky cenné náhrobné kamene. Okolo celého cintorína bolo urobené nové oplotenie, vysadená tráva a nové stromy. Stará brána je umiestnená na severnom konci cintorína, vpredu je osadená nová kovová brána s veľkými krížmi, ktoré vidno zďaleka. Vedľa brány sa nachádza novovybudovaná kalvária s tromi drevenými krížmi na betónovom podstavci. Ústredný kríž nesie drevenú plastiku ukrižovaného Ježiša Krista. Priestor bude slúžiť na konanie pohrebných obradov a krížových ciest. Lavičky okolo kalvárie poskytujú návštevníkom krásny výhľad na dedinu a možnosť tichej meditácie. Pred cintorínom je upravené parkovisko z asfaltovej drte. Cintorín sa stal po kompletnej úprave oveľa dôstojnejším miestom posledného odpočinku našich zosnulých občanov.

Literatúra:

Kujovský, R.: Rišňovce 1272-1997, Rišňovce, Obecný úrad, 1997

Daniš, A.: Farský kostol Najsvätejšej Trojice v Rišňovciach, Farský úrad v spolupráci s Obecným úradom v Rišňovciach, 2005