Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

Vitajte na oficiálnej stránke obce Rišňovce
Aplikácia Rišňovce
Dvojkríž - Cyrilo-metodský kríž
Základná škola s materskou školou
Obec Rišňovce
previous arrow
next arrow
 

Facebookový profilYoutube kanál Zverejňovanie Nahlásenie stavu vodomeru

Cyrilo-metodský kríž

Risnovce_dvojrizV centre obce uprostred upraveného parku južne
od rímskokatolíckeho kostola Najsvätejšej Trojice stojí na strednom kopci trojvršia Cyrilo-metodský dvojkríž - znak Slovenska. Slávnostné odhalenie sa konalo na hodovú nedeľu 4. júna 1939. V čase, keď ešte dvojkríž nestál, sa pred kostolom uskutočnila 5. februára 1939 manifestácia príslušníkov Hlinkovej gardy.  Alexander Mach vyslovil pamätné slová: „MAŤ SVOJ SAMOSTATNÝ SLOVENSKÝ ŠTÁT ZNAMENÁ ŽIVOT, NEMAŤ HO ZNAMENÁ SMRŤ, VEČNÚ SMRŤ SLOVENSKÉHO NÁRODA“.

 

Tieto slová sú vyryté na pamätnej tabuli umiestnenej na strednom vrchu. Iniciátorom výstavby dvojkríža bol vtedajší kňaz Ján Hudec, ktorý sa angažoval v Hlinkovej garde. Dvojkríž projektoval a postavil Štefan Ščipák z Hlohovca. Je vysoký takmer 8 m. Kríž takého veľkého rozmeru je pravdepodobne jediný zachovaný z tohto obdobia na Slovensku. Z iniciatívy miestnej organizácie KDH bol dvojkríž zrekonštruovaný a 26. mája 1990 znovu odhalený.

Pri príležitosti 60. výročia pamätného vystúpenia Alexandra Macha na manifestácii Hlinkovej gardy v Rišňovciach bola 5. februára 1999 z podnetu Obecného úradu obnovená pamätná tabuľa. Na slávnosti bola prítomná delegácia Slovenského historického ústavu Matice slovenskej.

Literatúra:

Slovák, 7.2.1939, s.4

Slovák, 6.6.1939, s.5

Kronika obce Alekšince, r. 1939