Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

Vitajte na oficiálnej stránke obce Rišňovce
Aplikácia Rišňovce
Dvojkríž - Cyrilo-metodský kríž
Základná škola s materskou školou
Obec Rišňovce
previous arrow
next arrow
 

Facebookový profilYoutube kanál Zverejňovanie Nahlásenie stavu vodomeru

Zväz chovateľov

Slovenský zväz chovateľov ( SZCH )

Založenie zväzu chovateľov v Rišňovciach spadá do obdobia keď ešte všetky občianske združenia boli zložkami národného frontu. Prvá písomná zmienka je z roku 1967, keď prišiel podnet s okresného výboru Nitra na založenie spolku chovateľov venujúcich sa chovu drobných hospodárskych zvierat.

Založenie sa datuje k dátumu 4.3.1968 s názvom Česko-Slovenský zväz drobného zvieratstva. Pri založení mal spolok 16 členov. Zakladajúci členovia boli predseda MUDr. Tibenský Jozef - zubár, tajomník Eduard Král, pokladník Michal Skalický, hospodár Eduard Škrovánek.
 Členovia: Jozef Svajčík, Ľudovít Laktušin, Gejza Strhan, Augustín Vršecký, František Bobák, František Grman, Jozef Holčík, Jozef Pestún, Emil Baroš, Ľubomír Jančovič, Emil Majerník, Vojtech Vaško.
Za hlavný cieľ si spolok stanovil chov a zachovanie genofondu našich národných a ostatných plemien čo je náplňou aj súčasného združenia, ktoré po rôznych zmenách a rozdelení ČS republiky nesie názov SZCH.

V súčasnosti zväz združuje 11 odborností. Sú to: chov okrasných a úžitkových holubov, hydiny hrabavej a vodnej, králikov, papagájov a exotov, chov oviec a kôz, koní, kožušinových zvierat, akvaristika, teráriové zvieratá, ušľachtilé mačky a hlodavce.

Okrem chovu zvierat sa miestny chovatelia zúčastňovali aj výstav.
Najaktívnejší boli holubári: MUDr. Tibenský, Král, Blaško, Laktušín, Svajčík, Baroš, Važan, Vaško, Pestún J. a Pestún Anton, Plecho starší a mladší. Najvyššie ocenenia získal Eduard Král ktorý najviac vystavoval až po účasť na národnej výstave v Brne. Mladšia generácia holubárov Rapant Anton, získal titul šampión a majster slovenskej republiky z holubami kariér. Peter Korec majster slovenskej republiky na SH modré čiernopáse, Eliáš Jozef, Markovič Jaroslav, Pestún Anton, Kamil Rapant, Štefánek Milán, Kolena Tomáš, Bartošík Pavel, Korec Miroslav.
Účasť na národných výstavách mladšej generácie v mestách : Nitra, Trenčín, Bratislava, Brno.
Účasť na európskych výstavách v mestách Brno, Praha a na nedávnej v Nitre konanej ako 25. jubilejná výstava.
Staršia generácia usporiadala 4 výstavy. Prvú v roku 1976 potom 1977,1980,1982.
Na rozvoji čistokrvného chovu králikov mal najväčšiu zásluhu už zosnulý Benedikt Klačko, ďalej Anton Vršecký, Š. Gỏrfỏl, J. Škodák, J. Horňák, F. Kučera, neskoršie Korec Jozef, Korec Peter, Rapant A., Elijáš J., Ščipák R.
Mladšia generácia usporiadala ďalšie výstavy, rok 1990 veľká obvodová v starom kine. Jar, jeseň 1992 ako okresné prehliadky zvierat. Rok 1998 – 7.obvodová, rok 2000 - 8.obvodová a rok 2002 9. obvodová výstava. 10. jubilejná výstava bola v priestoroch súčasného kultúrneho domu na vysokej úrovni. Pri príležitosti 40. výročia v roku 2008 - 33. okresná výstava s veľkým počtom zvierat v priestoroch starej materskej školy.
V súčasnosti ma organizácia 31 dospelých a 8 MCH. Pracuje pod vedením nového výboru ako predseda Anton Rapant od roku 1992. Tajomníkom je Peter Korec od roku 1989. Pokladník Milan Maršala. Propagačný referent Rastislav Ščipák. Registrátor králikov a člen výboru je Jozef Eliáš. Ďalej sa veľkej obľube teší odbor chovu exotov a papagájov, zo staršej doby chovatelia zosnulí Ing. Vladimír Benada a Emil Baroš. Žijúci Vladimír Varga, Eliáš Jozef, Korec Peter, Korec Miroslav, Ferdinand Rapant, chovajúci veľké papagáje Žaky sivé, Vagánek, Tomáš a Štefan Sloboda, Maršala, Kemláge, Lazík.

Od roku 1989 pracuje bez prerušenia činnosti krúžok mladých chovateľov (MCH). Títo nás ako organizáciu ale aj ako obec najviac dostali do povedomia slovenskej ale aj českej chovateľskej verejnosti. Mladý chovatelia sa už pravidelne zúčastňujú chovateľskej súťaže okresného a celoštátneho charakteru.
Viacnásobný víťaz celoštátneho kola v chove exotov Vladimír Vagánek a zároveň ako medzinárodný víťaz v chove hydiny.
Viacnásobný víťaz celoštátneho kola Markovič Jaroslav v chove holubov
Viacnásobná víťazka celoštátneho kola - chov akváriových rýb Dominika Korecová
Chov hydiny Ľuboš Korec, Ivan Korec.
Chov akváriových rýb Eliška Korecová, Tomáš Sečány.
Chov exotov - Pavol Marák

Z našich radov pracoval v okresnom výbore ako člen Anton Plecho ml.
V súčasnosti P. Korec ako člen oblastného výboru a predseda komisie pre prácu z mládežou Nitrianskeho kraja. V našich radov máme posudzovateľa a hodnotiteľa hydiny je ním Peter Korec.