Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

Vitajte na oficiálnej stránke obce Rišňovce
Aplikácia Rišňovce
Dvojkríž - Cyrilo-metodský kríž
Základná škola s materskou školou
Obec Rišňovce
previous arrow
next arrow
 

Facebookový profilYoutube kanál Zverejňovanie Nahlásenie stavu vodomeru

Jednota dôchodcov Slovenska

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Rišňovciach

V rokoch 1982 ─ 1987 bol v Rišňovciach vybudovaný nový kultúrny dom. Už pri jeho výstavbe sa počítalo s priestormi pre seniorov. V tom istom roku bola založená folklórno-spevácka skupina Rišňovanka pod vedením Jolany Ščasnej. Vznik iniciovala pracovníčka Miestneho národného výboru (MNV) v Rišňovciach Mária Jamrichová. Prvými členmi Rišňovanky boli Emília Schmidová, Jolana Ščasná, Emília Strhanová, Veronika Kúdelová, Anna Pauková, Jozef Pauk, Mgr. Jarmila Kroppelová, Priska Záhončíková, Ján Chudý, Františka Formelová, Štefan Formela, Júlia Farkašová, Františka Bašovská, Mária Machovcová, Markéta Galanková, Paulína Bírová, Terézia Škodáková, Bernardína Hasilová a Paulína Hrivňáková.

Od 1. januára 1988 bol založený Klub dôchodcov Rišňovce ako spoločenská organizácia. Slávnostné otvorenie sa konalo 6. mája 1988 za prítomnosti funkcionárov Okresného národného výboru v Nitre a tajomníka MNV v Rišňovciach Ing. Petra Hrabárika. Zakladajúcich členov bolo 35. Prvá samospráva bola nasledovná: za predsedníčku bola zvolená Emília Schmidová, bývalá učiteľka Základnej školy v Rišňovciach, tajomníčkou sa stala Lýdia Períčková, ďalšími členmi výboru boli Teodor Javor, Jozef Pauk, Jozefína Grmanová, Emília Strhanová, Emma Zelková, Dominik Machovec a Mária Hrebíková.

Po založení klubu nadviazali dôchodcovia spoluprácu so spoločenskými organizáciami a mládežou. Za cieľ si dali pripomínať ľudové zvyky a obyčaje. Nacvičovali pripomienky starodávnych svadieb, dožiniek, hrali divadlá, scénky, pripomínali ľudové zvyky a spievali piesne. Po vzniku Jednoty dôchodcov Slovenska v roku 1990 prevzal klub nový názov Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Rišňovciach.

V roku 2004 bola zvolená nová predsedníčka Emília Alchusová, bývalá učiteľka. Členov neustále pribúdalo a činnosť sa rozvíjala najmä na poli kultúrnom. Organizované boli  podujatia, ako výstavy ručných prác, Október ─ Mesiac úcty k starším, oslavy jubilantom, posedenie pri guláši, poznávacie výlety a iné. V spolupráci so Slovenským zväzom záhradkárov sa uskutočnilo viacero výstav ovocia a zeleniny.

Seniori sa pravidelne zúčastňujú  podujatí organizovaných Okresným výborom JDS, a to športových hier, prehliadok krojov a folklórnych prehliadok. V našej obci zorganizovali členovia JDS dvakrát celookresné prehliadky speváckych súborov.

Krajské osvetové stredisko v Nitre požiadalo v roku 2011 o pomoc pri hľadaní a zachovaní pôvodných ľudových piesní z nášho regiónu. S pomocou dôchodcov boli zaznamenané a nahraté pôvodné ľudové piesne z nášho regiónu. Výsledky výskumu sú zachytené v knihe Kraj medzi Nitrou a Váhom, ktorá vyšla v roku 2014. Obsahuje aj piesne a fotografie z Rišňoviec. Autorsky do nej prispeli Emília Alchusová (1937), Veronika Hercegová (1945), Jolana Ščasná (1934), Ján Chudý (1923) a Paulína Hrivňáková (1924). V roku 2013 oslávila organizácia 25. výročie svojho založenia. Emília Alchusová vykonávala funkciu predsedníčky JDS do marca 2018. S ohľadom na svoj vek sa rozhodla odstúpiť a na výročnej členskej schôdzi bola na jej miesto zvolená Anna Jurenová.

Rišňovanka od svojho založenia každoročne vystupuje na všetkých kultúrnych akciách v obci, pri cirkevných sviatkoch v kostole, oslavách jubilantov, niekoľko jej členiek odprevádza zosnulých na pohreboch. Spolupracuje s inými speváckymi skupinami z nitrianskeho okresu a hosťuje na výročných schôdzach JDS v okrese Nitra. Zo začiatku spievali speváčky bez hudobného sprievodu, od roku 2016 vystupujú s hudobným sprievodom Mariána Benadu. Počas dlhých rokov sa spevokol obmieňal, v súčasnosti je zbor zmiešaný mužsko-ženský. Vo svojom repertoári má nacvičených vyše 100 piesní.

Fungovanie organizácie finančne podporoval a podporuje Obecný úrad v Rišňovciach , ako aj sponzori v obci. Od roku 2015 boli niektoré podujatia organizované spoločne so Záujmovým združením Rišňovce. JDS je jednou z najaktívnejších organizácií v obci. Seniori ukazujú Rišňovčanom, že aktívny život v tejto organizácii prináša radosť, poznanie, priateľstvá a zmysluplné využitie voľného času.