Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

Vitajte na oficiálnej stránke obce Rišňovce
Aplikácia Rišňovce
Dvojkríž - Cyrilo-metodský kríž
Základná škola s materskou školou
Obec Rišňovce
previous arrow
next arrow
 

Facebookový profilYoutube kanál Zverejňovanie Nahlásenie stavu vodomeru

Poľovnícka spoločnosť

 polovnicke_zdruzenie

 

Charakteristika  Poľovníckeho združenia v Rišňovciach

     Pôvodné „Ľudové poľovníctvo“ vzniko v 50. rokoch minulého storočia,  odkedy prechádzalo rôznymi zmenami. Zakladajúci členovia boli p. Pavol Podhradský, bratia Jozef a František Grman, p. Ján Mezey.  Poľovnícke združenie v Rišňovciach bolo založené 28.2.1992,  rozdelením Poľovníckeho združenia Rišňovce – Rumanová.

Súčasné poľovnícke združenie sa riadi Stanovami Slovenského poľovníckeho zvazu a jeho názov je  Poľovnícke združenie Rišňovce. Výkon práva poľovníctva realizuje na prenajatej poľnohospodárskej a lesnej pôde o celkovej výmere 1678 ha. Z toho má v prenájme  1 036 ha ornej pôdy od Agrodružstva , 55 ha ornej a 17 ha lesnej pôdy od Spolku vlastníkov lesa Fizardov, 133 ha od Lesy SR a  437 ha od SPF.

     Revír Poľovníckeho združenia Rišňovce je zaradený do II. Akostnej triedy so zverou srnčou, zajačou, bažanťou a jarabičou s normovanými kmeňovými stavmi. Hlavným poslaním Poľovníckeho združenia je zveľaďovať revír, ochraňovať poľovnú zver, v období zimnej nepohody prikrmovať poľovnú zver jadrovým a objemovým krmivom,  tlmiť škodnú zver a túlavých psov a mačky. Súčasťou činností Poľovníckeho združenia je budovanie poľovníckych zariadení – zásypce, jasle, soľníky a napájadlá. Pre pozorovanie a lov zvery Poľovnícke združenie buduje posedy a lavičky. Z ďalších činností poľovnícke združenie usporadúva každoročne tradičné verejné strelecké preteky na asfaltové terče na batérii na vlastnej strelnici, kde sa zúčastňuje široká verejnosť. Taktiež usporadúva  nedeľné strelecké podujatia na strelnici čo sa stretáva s narastajúcim záujmom verejnosti.  Pri príležitosti osláv SNP podáva tradičný srnčí guláš a občerstvenie pre verejnosť. V poslednom období si Poľovnícke združenie buduje vlastné účelové poľovnícke zariadenie, kde bude priestor pre schôdzkovú činnosť a priestor pre uskladnenie zásob krmív pre poľovnú zver. V súčasnom období má Poľovnícke združenie Rišňovce 18 členov a 4 kandidátov na členstvo.

P1P2P3