Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

Zámery

Dátum
zverejnenia

Obec

Predmet

Záujemca

.PDF

29.11.2011

Obec Rišňovce Prenájom majetku Mudr. Anna Šimová

pdf

29.11.2011

Obec Rišňovce Prenájom majetku Mudr. Jarmila Kučerová

pdf

29.11.2011

Obec Rišňovce Prenájom majetku Mudr. Natália Pristachová

pdf

29.11.2011 Obec Rišňovce Prenájom majetku PharmDr. Mária Kubačková

pdf

29.11.2011 Obec Rišňovce Prenájom majetku NOVOSEDLÍK, s.r.o.

pdf

01.03.2013
Obec Rišňovce
Odpredaj majetku
Mgr. Alica Dovčíková

pdf