Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

Symboly

Symboly obce

 erb_obce

V hornej polovici červeného štítu je strieborný vinohradnícky nožík na zlatej rukoväti a strieborný obrátený lemeš, vpravo dolu zlatý šikmý strapec hrozna na striebornej bezlistej stopke a vedľa ľavošikmý zlatý klas na listnatom steble. Autorom erbu je pán Miroslav Kollár. Erb bol schválený zastupiteľstvom obce Rišňovce dňa 30. januára 1997 a je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou R-45/97.

 

Zstava

Obecná zástava vychádza z erbu obce Rišňovce. Zástava obsahuje erb obce a je tvorená farbami obce (červená, biela a žltá).