Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

rok 2014 - III. kvartál

JÚL

Read More

Interné číslo faktúry

Číslo faktúry VS

Dodávateľ
Odberateľ

Predmet

Dátum
úhrady

Suma €                  

Spôsob úhrady

.PDF

2014000155 2014021 Róbert Vrtich Obedy
07.07.2014 381 € PP

pdf

2014000156 140295 EKOSTAVING Prevádzka kanalizácie 07.07.2014
478 € PP

pdf

2014000157 140271 EKOSTAVING Prevádzka vodovodu 07.07.2014
478 € PP

pdf

2014000158 140263 EKOSTAVING Výmena vodomerov 07.07.2014
547.19 € PP

pdf

2014000159 20140346 EKOPROGRES Prevádzka ČOV 07.07.2014
839.10 € PP

pdf

2014000160 20140115 Ľudevít Macho Služby BOZP 07.07.2014
50 € PP

pdf

2014000161 7437807824 ZSE Enegria, a.s. Záloha elektriny 07.07.2014
5 164.76 € PP

pdf

2014000162 2014017 Ing. Viera Karádyová Vyraďovanie registratúrnych záznamov 07.07.2014
1 300 € PP

pdf

2014000163 2014001728 ENVI-GEOS Nitra Vývoz odpadu 07.07.2014
1 415.81 € PP

pdf

2014000164 7288090140 SPP, a.s. Záloha plynu 07.07.2014
752 € PP

pdf

2014000165 17174798 Orange, a.s. Telefónne poplatky 07.07.2014
134.10 € PP

pdf

2014000166 7437831980 ZSE Energia, a.s. Záloha elektriny BD 07.07.2014
10 € PP

pdf

2014000167 4763624190 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 11.07.2014
60.98 € PP

pdf

2014000168 9763624164 Slovak Telokom, a.s. Telefónne poplatky ZS 11.07.2014
18.47 € PP

pdf

2014000169 142159 KEO, s.r.o. Aktualizácia programu 11.07.2014
13.50 € PP

pdf

2014000170 1410063 SIGNET, s.r.o. Oprava čerpadla ČOV 11.07.2014
817.20 € PP

pdf

2014000171 1410065 SIGNET, s.r.o. Oprava čerpadla vodovod 11.07.2014
942 € PP

pdf

2014000172 140316 EKOSTAVING Oprava prípojky, chlórňan 24.07.2014
97.81 € PP

pdf

2014000173 140100023 GRANDIFLORA Nové Zámky Zeleň - cintorín 24.07.2014
6 704.40 € PP

pdf

2014000174 2014343 NT TRANSPORT Počítač, antivírus ESET 24.07.2014
518.35 € PP

pdf

2014000175 140326 EKOSTAVING Rozbor vody 24.07.2014
133.64 € PP

pdf

2014000176 452014 Jozef Šípka Oprava VO 29.07.2014 846.94 € PP

pdf

2014000177 2742014 PERFECT SKS Čistenie kobercov 29.07.2014 46.51 € PP

pdf

2014000178 582014 Fázika Oprava traktora 01.08.2014 202.10 € PP

pdf

2014000179 1442014 Pavol Riecky Kancelárske potreby 01.08.2014 261.05 € PP

pdf

2014000180 5914033457 Poradca, s.r.o. Doplatok ZZ 2014 04.08.2014 60 € PP

pdf

AUGUST

Interné číslo faktúry

Číslo faktúry VS

Dodávateľ
Odberateľ

Predmet

Dátum
úhrady

Suma €                  

Spôsob úhrady

.PDF

2014000181 7448351258 ZSE Energia, a.s. Záloha elektriny
04.08.2014 5 164.76 € PP

pdf

2014000182 7418880368 ZSE Energia, a.s. Záloha elektriny BD 04.08.2014
10 € PP

pdf

2014000183 17174798 Orange, a.s. Telefónne poplatky 07.08.2014
131.42 € PP

pdf

2014000184 2014002083 ENVI-GEOS Nitra Vývoz odpadu 07.08.2014
1 337.95 € PP

pdf

2014000185 4764769391 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 07.08.2014
61.26 € PP

pdf

2014000186 8340141178 Wolters Kluwer s.r.o. Publikácia 07.08.2014
72 € PP

pdf

2014000187 20140362 DATATRADE s.r.o. Obce info.mini 07.08.2014
62.40 € PP

pdf

2014000188 140100036 JD ROZHLASY SK Oprava MR 07.08.2014
100.80 € PP

pdf

2014000189 7293085149 SPP, a.s. Záloha plynu 07.08.2014
752 € PP

pdf

2014000190 8764769373 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky ZS 07.08.2014
18.47 € PP

pdf

2014000191 20141108 Ing. Vladimír Ďuriš Montáž dosky 07.08.2014
107.04 € PP

pdf

2014000192 2014028 Róbert Vrtich Obedy 18.08.2014
423 € PP

pdf

2014000193 1405263800 Poradca, s.r.o. Finančný spravodajca 2015 25.08.2014
19.98 € PP

pdf

2014000194 1405263700 Poradca, s.r.o. ZZ 2015 25.08.2014
112.86 € PP

pdf

2014000195 2014008 TAWAL - Construct, s.r.o. Materiál ZS 19.08.2014
3 542.21 € PP

pdf

2014000196 2014009 TAWAL - Construct, s.r.o. Materiál ZS 19.08.2014
8 396.96 € PP

pdf

2014000197 2014010 TAWAL - Construct, s.r.o. Materiál ZS 19.08.2014
392.64 € PP

pdf

2014000198 5140025 ALBEX PLUS, s.r.o. Autobatéria 25.08.2014
95 € PP

pdf

2014000199 201451 Mlioš Gajdoš Lukáčovce Stavebný materál 02.09.2014 478.39 € PP

pdf

2014000200 20140016 JUDr. Martin Hudák, Sereď Právne služby 02.09.2014 150 € PP

pdf

SEPTEMBER

Interné číslo faktúry

Číslo faktúry VS

Dodávateľ
Odberateľ

Predmet

Dátum
úhrady

Suma €                  

Spôsob úhrady

.PDF

2014000201 52561137 Poradca, s.r.o. Úplne znenia zákonov 2015
08.09.2014 59.20 € PP

pdf

2014000202
1692014
Pavol Riecky
Kancelárske potreby
08.09.2014

32.46 €

PP

pdf

2014000203
7243173847
SPP, a.s.
Záloha plynu
08.09.2014

752 €

PP

pdf

2014000204
7437961841
ZSE Energia, a.s.
Záloha elektriny
08.09.2014

5 164.76 €

PP

pdf

2014000205
7437977640
ZSE Enegria, a.s.
Záloha elektriny BD
08.09.2014

10 €

PP

pdf

2014000206
212014
Vlasta Klištincová
Obedy
08.09.2014
414 € PP

pdf

2014000207
765746128
Slovak Telekom, a.s.
Telefónne poplatky
08.09.2014
64.75 € PP

pdf

2014000208 2014002397 ENVI-GEOS Nitra Vývoz odpadu 08.09.2014 2 290.43 € PP

pdf

2014000209 3765746101 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky ZS 08.09.2014 18.47 € PP

pdf

2014000210 17174798 Orange, a.s. Telefónne poplatky 08.09.2014 192.52 € PP

pdf

2014000211 2014990047 PZO pre separovaný zber Likvidácia odpadov 10.09.2014 3 073.50 € PP

pdf

2014000212 140403 EKOSTAVING Výmena vodomeru 10.09.2014 40.08 € PP

pdf

2014000213 140112 Ivan Levčík - SILVIA
Doprava dôchodcov 10.09.2014 996 € VPD

pdf

2014000214 140005 Kozák, Báhoň Pohrebný vozík 11.09.2014 700 € PP

pdf

2014000215 140100040 JD ROZHLASY SK Oprava MR 11.09.2014 43.44 € PP

pdf

2014000216 14102861 BONUL, s.r.o. Prekládka RACKU 24.09.2014 568.44 € PP

pdf

2014000217 140416 EKOSTAVING Chlórňan 24.09.2014 78.83 € PP

pdf

2014000218 140418 EKOSTAVING Vodomer 24.09.2014 40.08 € PP

pdf

2014000219 20142450 KEO, s.r.o. Aktualizácia KEO 24.09.2014 13.50 € PP

pdf