Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

rok 2014 - I. kvartál

JANUÁR

Read More

Interné číslo faktúry

Číslo faktúry VS

Dodávateľ
Odberateľ

Predmet

Dátum
úhrady

Suma €                  

Spôsob úhrady

.PDF

2014000001 130538 EKOSTAVING Správcovstvo vodovodu 09.01.2014

478 €

PP

pdf

2014000002 130562 EKOSTAVING Správcovstvo kanalizácie 09.01.2014

478 €

PP

pdf

2014000003 7210579037 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie elektriny 09.01.2014

107.63 €

PP

pdf

2014000004 1757640918 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 09.01.2014

67.32 €

PP

pdf

2014000005 20140174 HOUR, s.r.o. Licencia 09.01.2014

381.60 €

PP

pdf

2014000006 20140028 Ľudevít Macho Služby BOZP 09.01.2014

50 €

PP

pdf

2014000007 7200592823 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie elektriny 09.01.2014

100.54 €

PP

pdf

2014000008 7010472889 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie elektriny 08.01.2014

- 33.16 €

PP

pdf

2014000009 2013003326 ENVI-GEOS Nitra Vývoz odpadu 09.01.2014

1 611.73 €

PP

pdf

2014000010 757640902 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky ZS 09.01.2014

21.20 €

PP

pdf

2014000011 17174798 Orange, a.s. Telefónne poplatky 09.01.2014

133.06 €

PP

pdf

2014000012 130587 EKOSTAVING Rozbor vody 14.01.2014

192.52 €

PP

pdf

2014000013 131633 TOPSET Solutions, s.r.o. Aktualizácia programu 14.01.2014

8.40 €

PP

pdf

2014000014 20140186 KEO, s.r.o. Aktualizácia programu 14.01.2014

13.50 €

PP

pdf

2014000015 201400668 WEBY SLOVENSKA SK Webhosting 20.01.2014

85.44 €

PP

pdf

2014000016 6001 CHILLIX Nitra Vianočné pozdravy 20.01.2014

19.20 €

PP

pdf

2014000017 12014 Ing. arch. Ján Valek Posudok UPD 20.01.2014

600 €

PP

pdf

2014000018 7010480514 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie elektriny 20.01.2014

197.08 €

PP

pdf

2014000019 7010480519 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie elektriny 20.01.2014

4 453.86 €

PP

pdf

2014000020 7418219911 ZSE Energia, a.s. Záloha elektriny 20.01.2014

10 €

PP

pdf

2014000021 3052013 PROFSYS František Sako Kanalizačná prípojka ZS 20.01.2014

831.60 €

PP

pdf

2014000022 20130663 EKOPROGRES Prevádzka ČOV 20.01.2014

839.10 €

PP

pdf

2014000023 5041303401 Poradca podnikateľa, s.r.o. Vyúčtovanie finančný spravodajca 28.01.2014

14.21 €

PP

pdf

2014000024 7520889182 ZSE Energia, a.s. Záloha elektriny 28.01.2014

1 086.87 €

PP

pdf

2014000025 7520889183 ZSE Energia, a.s. Záloha elektriny 28.01.2014

4 077.89 €

PP

pdf

2014000026 212014 Pavol Riecky Kancelárske potreby 28.01.2014

357.56 €

PP

pdf

2014000027 7446153908 SPP, a.s. Vyúčtovanie plynu 28.01.2014

2 038.20 €

PP

pdf

2014000028 201401 Ing. Mgr. Ľubica Števicová Posudok ÚPD 03.02.2014

1 100 €

PP

pdf

2014000029 140100001 Gabriel Hambalko GAFER Sitá multifunkčné ihrisko 03.02.2014

1 000 €

PP

pdf

2014000030 12014 TOMEX - Ing. Ľudovít Billik Inžinierska činnosť ČOV 30.01.2014

800 €

VPD

pdf

FEBRUÁR

Interné číslo faktúry

Číslo faktúry VS

Dodávateľ
Odberateľ

Predmet

Dátum
úhrady

Suma €                  

Spôsob úhrady

.PDF

2014000031 2 Róbert Vrtich Strava 06.02.2014

537 €

PP

pdf

2014000032 1400013 ELEKTROSERVIS M. Vojtko Revízia hasiacich prístrojov 06.02.2014

566.40 €

PP

pdf

2014000033 17174798 Orage, a.s. Telefónne poplatky 06.02.2014

129.89 €

PP

pdf

2014000034 2014000151 ENVI-GEOS Nitra Vývoz odpadu 07.02.2014

1 892.74 €

PP

pdf

2014000035 2758622367 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 07.02.2014

77.68 €

PP

pdf

2014000036 1758622351 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 07.02.2014

18.96 €

PP

pdf

2014000037 7252996683 SPP, a.s. Záloha plynu 07.02.2014

3 637 €

PP

pdf

2014000038 7447850637 ZSE Energia, a.s. Záloha elektriny BD 11.02.2014

10 €

PP

pdf

2014000039 0014100001 FORSA, s.r.o. Štiepka palivová 11.02.2014

499.80 €

PP

pdf

2014000040 0020140712 KEO, s.r.o. Aktualizácia programu 14.02.2014

13.50 €

PP

pdf

2014000041 7437462875 ZSE Energia, a.s. Záloha elektriny 18.02.2014

5 164.76 €

PP

pdf

2014000042 7910797206 SPP, a.s. Vratka zálohy 18.02.2014

- 3 637 €

PP

pdf

2014000043 7401191959 SPP, a.s. Vyúčtovanie plynu 18.02.2014

1 996.54 €

PP

pdf

2014000044 0001812014 ZMO región JE Publikácia 27.02.2014

35.50 €

PP

pdf

2014000045 7203052631 SPP, a.s. Záloha plynu 27.02.2014

752 €

PP

pdf

2014000046 0020140250 MIP TN, s.r.o. Tonery 27.02.2014

290.58 €

PP

pdf

2014000047 0504100102 Poradca podnikateľa, s.r.o. Vyúčtovanie ZZ 03.03.2014

68.13 €

PP

pdf

2014000048 140028 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomerov 03.03.2014

1 749.53 €

PP

pdf

2014000049 0914015140 WEBHOUSE, s.r.o. Kopírovanie dát na serveroch 27.02.2014

10.80 €

PP

pdf

2014000050 0021401178 HSD, s.r.o. Kotúče do karbobrúsky 26.02.2014

105.48 €

VPD

pdf

2014000051 2141105651 SOZA Licencia na miestny rozhlas 03.03.2014 24.40 € PP

pdf

2014000052 140029 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomerov 03.03.2014 838.30 € PP

pdf

MAREC

Interné číslo faktúry

Číslo faktúry VS

Dodávateľ
Odberateľ

Predmet

Dátum
úhrady

Suma €                  

Spôsob úhrady

.PDF

2014000053 32014 Tenisový klub Šaľa Siete - ihrisko 03.03.2014

800 €

PP

pdf

2014000054 140030 EKOSTAVING Výmena vodomerov 05.03.2014

646.37 €

PP

pdf

2014000055 2014005 Róbert Vrtich Strava 05.03.2014

564 €

PP

pdf

2014000056 2014033 Varga Alekšince Oprava kotla 05.03.2014

175 €

PP

pdf

2014000057 7447944505 ZSE Energia, a.s. Záloha elektriny BD 10.03.2014

10 €

PP

pdf

2014000058 7447927869 ZSE Energia, a.s. Záloha elektriny 10.03.2014

5 164.76 €

PP

pdf

2014000059 17174798 Orange, a.s. Telefónne poplatky 10.03.2014

129.89 €

PP

pdf

2014000060 140041 EKOSTAVING Vzorky vody 10.03.2014

414.18 €

PP

pdf

2014000061 2759612840 Slovak Telekom Telefónne poplatky ZS 10.03.2014

18.47 €

PP

pdf

2014000062 2014000532 ENVI-GEOS Nitra Vývoz odpadu 10.03.2014

1 421.75 €

PP

pdf

2014000063 39 PKF, a.s. Nitra Verejné obstarávanie elektrina 10.03.2014

180 €

PP

pdf

2014000064 102 PKF, a.s. Nitra Verejné obstarávanie plyn 10.03.2014

180 €

PP

pdf

2014000065 3759612863 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 13.03.2014

69.49 €

PP

pdf

2014000066 2014000423 KEO, s.r.o. Účtovníctvo WIN 13.03.2014

74.69 €

PP

pdf

2014000067 7263008373 SPP, a.s. Záloha plynu 13.03.2014

752 €

PP

pdf

2014000068 622014 Pavol Riecky Kancelárske potreby 13.03.2014

153.97 €

PP

pdf

2014000069 4114004052 BELUMI PUMPY, s.r.o. Oprava čerpadla 14.03.2014

137.52 €

PP

pdf

2014000070 201405 GEO NITRA, s.r.o. Vytýčenie pozemku 24.03.2014

200 €

PP

pdf

2014000071 140058 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomerov 24.03.2014

1 906.03 €

PP

pdf

2014000072 2014078 VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. Lanko do kosačky 27.03.2014

348 €

PP

pdf

2014000073 10140011 BEST STAV, s.r.o. Oplotenie cintorína 27.03.2014

13 093.85 €

PP

pdf

2014000074 20141343 KEO, s.r.o. Aktualizácia programu 28.03.2014

13.50 €

PP

pdf

2014000075 243036 HAKER, s.r.o. Vertikulátor 28.03.2014

979 €

PP

pdf

2014000076 140780 TOPSET Solutions, s.r.o. Licencia programu 02.04.2014 300 € PP

pdf