Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

rok 2013 - III. kvartál

JÚL

Read More

Interné číslo faktúry

Číslo faktúry VS

Dodávateľ
Odberateľ

Predmet

Dátum
úhrady

Suma €                  

Spôsob úhrady

.PDF

2013000134 21304573 HSD, s.r.o. Revúca
Diamantové kotúče
01.07.2013 69.01 € VPD

pdf

2013000135
19
Róbert Vrtich
Strava
02.07.2013
366  PP

pdf

2013000136
1013630502
ZsVS, a.s. Nitra
Rozbor vody
02.07.2013
165.73  PP

pdf

2013000137
142013
Ing. Miroslav Slančík, Nitra
PD - prekládka tel. káblov
02.07.2013
640  PP

pdf

2013000138
130254
EKOSTAVING Nitra
Vodomer
10.07.2013
173.04  PP

pdf

2013000139
130245
EKOSTAVING Nitra
Prevádzka kanalizácie
10.07.2013
478  PP

pdf

2013000140
130221
EKOSTAVING Nitra
Prevádzka vodovodu
10.07.2013
478  PP

pdf

2013000141
13100999
CTN NETWORK, s.r.o. Nitra
Internet MŠ
10.07.2013
42.84  PP

pdf

2013000142
382013
Jozef Šípka, Pusté Sady
Demontáž rozhlasu
10.07.2013
504  PP

pdf

2013000143
392013
Jozef Šípka, Pusté Sady
Oprava verej. osvetlenia
10.07.2013
590.22  PP

pdf

2013000144
7436917304
ZSE Energia, a.s.
Záloha elektriny
10.07.2013
4 591.85  PP

pdf

2013000145
20130153 Ľudevít Macho, Nitra Služby BOZP 10.07.2013 50 € PP

pdf

2013000146
7222847473 SPP, a.s. Záloha plynu 10.07.2013 376 € PP

pdf

2013000147
7751877138 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 10.07.2013 68.38 € PP

pdf

2013000148
17174798 Orange, a.s. Telefónne poplatky 10.07.2013 133.36 € PP

pdf

2013000149
7751874997 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky ZS 10.07.2013 20.51 € PP

pdf

2013000150
7511034369 ZSE Energia, a.s. Záloha elektriny BD 16.07.2013 10 € PP

pdf

2013000151
20132222 KEO, s.r.o. Záhorce Aktualizácia KEO 16.07.2013 13.50 € PP

pdf

2013000152
5913041087 Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina Zbierka Zákonov 29.07.2013 60 € PP

pdf

2013000153
2013159 Ing. Luboš Horka, Alekšince Licencia ESET 29.07.2013 50.32 € PP

pdf

2013000154
130269 EKOSTAVING Nitra Rozbor vody 29.07.2013 133.50 € PP

pdf

2013000155
130273 EKOSTAVING Nitra Chlórňan 29.07.2013 47.82 € PP

pdf

2013000156
13278 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomerov 01.08.2013 1 054.74 € PP

pdf

AUGUST

Interné číslo faktúry

Číslo faktúry VS

Dodávateľ
Odberateľ

Predmet

Dátum
úhrady

Suma €                  

Spôsob úhrady

.PDF

2013000157 26 Róbert Vrtich
Strava
01.08.2013 549 € PP

pdf

2013000158
20130336
KEO, s.r.o. Záhorce
Modul register obyv. WIN
13.08.2013
74.70 € PP

pdf

2013000159
7307784333
SPP, a.s.
Záloha plynu
13.08.2013
376 € PP

pdf

2013000160
8752788177
Slovak Telekom, a.s.
Telefónne poplatky
13.08.2013
68.30 € PP

pdf

2013000161
17174798
Orange, a.s.
Telefónne poplatky
13.08.2013
130.10 € PP

pdf

2013000162
201309
TAWAL
Tesárska konštrukcia
07.08.2013
12 000 € PP

pdf

2013000163
201308
TAWAL
Zvislá konštr. 2NP
07.08.2013
24 000 € PP

pdf

2013000164
201307
TAWAL
Zvislá konštr. 1NP
07.08.2013
24 000 € PP

pdf

2013000165
732013
STAVDIEL, s.r.o. Sokolovce
Betónové tvárnice
06.08.2013
1 038.96 € PP

pdf

2013000166
7436989221
ZSE Energia, a.s.
Záloha elektriny
13.08.2013
4 591.85 € PP

pdf

2013000167
6752790301
Slovak Telekom, a.s.
Telefónne poplatky ZS
13.08.2013
21.22 € PP

pdf

2013000168
2013001837
ENVI-GEOS Nitra
Vývoz odpadu
13.08.2013
1 524.80 € PP

pdf

2013000169
8330126727
IURA EDITION, s.r.o. BA
Publikácia účtovníctvo
13.08.2013
69.60 € PP

pdf

2013000170
7417828664
ZSE Energia, a.s.
Záloha elektriny BD
13.08.2013
10 € PP

pdf

2013000171
1302804900
Podarca podnikateľa
Preddavok ZZ 2014
13.08.2013
112.86 € PP

pdf

2013000172
1302805000
Poradca podnikateľa
Preddavok FS 2014
13.08.2013
19.98 € PP

pdf

2013000173
2013019
KOVEX Kľačany, s.r.o.
Oceľ Zdravotné stredisko
15.08.2013
2 652.58 € PP

pdf

2013000174
130313
EKOSTAVING Nitra
Výmena vodomerov
21.08.2013
342.26 € PP

pdf

2013000175
81301917
DATATRADE, s.r.o.
Služba obce info mini
21.08.2013
62.40 € PP

pdf

2013000176
1310102
SIGNET, s.r.o.
Úprava a dodávka čerpadiel
21.08.2013
3 660 € PP

pdf

2013000177
2013001631
ENVI-GEOS Nitra
Vývoz odpadu
21.08.2013
1 881.23 € PP

pdf

2013000178
742013
STAVDIEL, s.r.o. Sokolovce
Betónové tvárnice
02.09.2013
346.32 € PP

pdf

2013000179
20130417
EKOPROGRES v.d. Zamarovce
Oprava meniča na ČOV
02.09.2013
147.60 € PP

pdf

2013000180
130328
EKOSTAVING Nitra
Montáž vodomeru
03.09.2013
80.16 € PP

pdf

SEPTEMBER

Interné číslo faktúry

Číslo faktúry VS

Dodávateľ
Odberateľ

Predmet

Dátum
úhrady

Suma €                  

Spôsob úhrady

.PDF

2013000181 201311338 NISSR Bratislava
Export údadjov z RN
02.09.2013 120 € PP

pdf

2013000182
99752075
Poradca, s.r.o.
Predplatné Verejná správa 2014
02.09.2013
39 € PP

pdf

2013000183
29
Róbert Vrtich
Strava
03.09.2013
546 € PP

pdf

2013000184
2013187
NT Transport Alekšince
Toner
04.09.203
73.80 € PP

pdf

2013000185
5005
Chillix Nitra
Papierové tašky
04.09.2013
13.92 € PP

pdf

2013000186
201305849
WEBY GROUP Zvolen
Doména
04.09.2013
22.50 € PP

pdf

2013000187
7437060846
ZSE Energia, a.s.
Záloha elektriny BD
10.09.2013
10 € PP

pdf

2013000188
7437043092
ZSE Energia, a.s.
Záloha elektriny
10.09.2013
4 591.85 € PP

pdf

2013000189
213176
PYROTEX, s.r.o.
Pracovná rovnošata
10.09.2013
197.64 € PP

pdf

2013000190
17174798
Orange, a.s.
Telefónne poplatky
10.09.2013
562.51 € PP

pdf

2013000191
130500457
NEVITEL, a.s. Dunajská Streda
Prekládka tel. káblov
10.09.2013
3 996.52 € PP

pdf

2013000192
4753745481
Slovak Telekom, a.s.
Telefónne poplatky
10.09.2013
66.41 € PP

pdf

2013000193
3753747590
Slovak Telekom, a.s.
Telefónne poplatky ZS
10.09.2013
21.19 € PP

pdf

2013000194
2013002122
ENVI-GEOS Nitra
Vývoz odpadu
10.09.2013
2 124.23 € PP

pdf

2013000195
130096 Ivan Levčík SILVIA Nitra Preprava - výlet dôchodcov 09.09.2013  804 € VPD

pdf

2013000196
7267863780 SPP, a.s. Záloha plynu 10.09.2013 514 € PP

pdf

2013000197
99752075 Poradca, s.r.o. Verejná správa 2014 11.09.2013 39 € PP

pdf

2013000198 52551324 Poradca, s.r.o. UZZ 2014 20.09.2013 71.20 € PP

pdf

2013000199
20130463 EKOPROGRES v.d. Zamarovce Oprava prietokomera 20.09.2013 95.28 € PP

pdf

2013000200
201341 Miloš Gajdoš Lukáčovce Stavebný materiál 20.09.2013 724.78 € PP

pdf

2013000201
20130466 EKOPROGRES v.d. Zamarovce Prevádzka ČOV 25.09.2013 839.10 € PP

pdf

2013000202
5913056706 Poradca podnikateľa, s.r.o. Ročný prístup - mzdivé centrum 25.09.2013 173 € PP

pdf

2013000203
112013 Klient, s.r.o. Nitra VO - kamerový systém 25.09.2013 200 € PP

pdf

2013000204
130354 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomerov 25.09.2013 395.58 € PP

pdf

2013000205
13099 Elektro-plyn THERM Alekšince Oprava kotla 25.09.2013 115.30 € PP

pdf

2013000206
1322013 ZMO Jaslovské Bohunice Príručka kronikára 01.10.2013 12.10 € PP

pdf

2013000207
5913054664 Poradca podnikateľa Zbierka zákonov 2013 01.10.2013 80 € PP

pdf

2013000208
732013 Jozef Fazika Rišňovce Oprava Felície 01.10.2013 265 € PP

pdf