Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

rok 2013 - II. kvartál

APRÍL

Read More

 

Interné číslo faktúry

Číslo faktúry VS

Dodávateľ
Odberateľ

Predmet

Dátum
úhrady

Suma €                

Spôsob úhrady

.PDF

2013000071

7

Róbert Vrtich

Strava

05.04.2013

 420 €

PP

pdf

2013000072 2630124467 IURA EDITION, s.r.o. Mesačník Právo pre obce 05.04.2013

43 €

PP

pdf

2013000073 862013 3Wslovakia, s.r.o. Licencia cintorín 05.04.2013

102 €

PP

pdf

2013000074 7748910905 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 05.04.2013

74.52 €

PP

pdf

2013000075 130052 EKOSTAVING Nitra Prevádzka vodovodu 05.04.2013

478 €

PP

pdf

2013000076 130076 EKOSTAVING Nitra Prevádzka kanalizácie 05.04.2013 478 € PP

pdf

2013000077 17174798 Orange, a.s. Telefónne poplatky 05.04.2013 156.07 € PP

pdf

2013000078 133200089 STAVSTROJ, s.r.o. Rokovacie stoly 05.04.2013 1 560 € PP

pdf

2013000079 13100582 CTN NETWORK, s.r.o. Intrenet MŠ 10.04.2013 42.84 € PP

pdf

2013000080 20130079 EKOPROGRES, v.d. Zamarovce Oprava dúchadla ČOV 10.04.2013 648.90 € PP

pdf

2013000081 7292724525 SPP, a.s. Záloha plynu 10.04.2013 1 105 € PP

pdf

2013000082 962013 Pavol Riecky Kancelárske potreby 10.04.2013 136.66 € PP

pdf

2013000083 9748913168 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky ZS 10.04.2013 23.53 € PP

pdf

2013000084 7446995014 ZSE Energia, a.s. Záloha elektriny 10.04.2013 4 300.93 € PP

pdf

2013000085 7417493888 ZSE Energia, a.s. Záloha elektriny 10.04.2013 10 € PP

pdf

2013000086 130095 EKOSTAVING Nitra Vzorky vody 10.04.2013 414.25 € PP

pdf

2013000087 201313 GEOMAP NITRA, s.r.o. Vytyčovací náčrt 10.04.2013 246 € PP

pdf

2013000088 20130007 Ing. Patrik Meliš PD oplotenie areálu ZŠ 16.04.2013 540 € PP

pdf

2013000089 2013010 VIKTORIA - HÁMOR, s.r.o. Lanko do kosačky 16.04.2013 348 € PP

pdf

2013000090 2013000684 ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Vývoz odpadu 16.04.2013 2 287.35 € PP

pdf

2013000091 713025912 WebHouse, s.r.o. Webhostingové služby 16.04.2013 49.10 € PP

pdf

2013000092 130100002 GRANDIFLORA Nové Zámky Ruže záhonové 16.04.2013 360 € PP

pdf

2013000093 1305332 SLOVGRAM Poplatky za MR 18.04.2013 33.50 € PP

pdf

2013000094 130114 EKOSTAVING Nitra Chlórňan 23.04.2013 80.65 € PP

pdf

2013000095 20131891 KEO, s.r.o. Aktualizácia programu 23.04.2013 13.50 € PP

pdf

2013000096 20130381 FLORIAN, s.r.o. Školenie DHZ 23.04.2013 39.90 € PP

pdf

MÁJ

Interné číslofaktúry

Číslo faktúry VS

Dodávateľ
Odberateľ

Predmet

Dátum
úhrady

Suma €                

Spôsob úhrady

.PDF

2013000097

130100003

J & P Hudák, s.r.o.

Zhotovenie zám. dlažby na ihrisku

02.05.2013

197.60 €

PP

pdf

2013000098 130100002 J & P Hudák, s.r.o. Zhotovenie zám. dlažby - zastávka 02.05.2013

230 €

PP

pdf

2013000099 13 Róbert Vrtich Strava 07.05.2013

420 €

PP

pdf

2013000100 9749897991 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 07.05.2013

71.08 €

PP

pdf

2013000101 2013104 Ing. Ľuboš Horka Tlačiareň a toner 07.05.2013

269 €

PP

pdf

2013000102 17174798 Orange, a.s. Telefónne poplatky 07.05.2013

174.50 €

PP

pdf

2013000103 6749900159 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky ZS 15.05.2013

22.20 €

PP

pdf

2013000104 7447105914 ZSE Energia, a.s. Záloha elektriny 15.05.2013

10 €

PP

pdf

2013000105 7447087727 ZSE Energia,a.s. Záloha elektriny 15.05.2013

4 291.85 €

PP

pdf

2013000106 130133 EKOSTAVING Nitra Overenie vodomeru 15.05.2013

26.40 €

PP

pdf

2013000107 7227803759 SPP, a.s. Záloha plynu 15.05.2013

577 €

PP

pdf

2013000108 2013000943 ENVI-GEOS, Nitra, s.r.o. Vývoz odpadu 15.05.2013

1 615.19 €

PP

pdf

2013000109 7111121422 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie elektriny 28.05.2013

- 9.06 €

PP

pdf

2013000110 90109232 Slovak Telekom, a.s. Vytýčenie sietí 23.05.2013

168 €

PP

pdf

2013000111 7010448914 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie elektriny 27.05.2013

-1 355.31 €

PP

pdf

2013000112 13311037 N.M.-Audit, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom Audit účtovnej závierky 23.05.2013

1 200 €

PP

pdf

2013000113 20130010 Ekoprogres v.d. Zamarovce Držiak čerpadla 23.05.2013

296.64 €

PP

pdf

2013000114 130100019 JD ROZHLASY SK, s.r.o. Turzovka Oprava miestneho rozhlasu 03.06.2013

172.80 €

PP

pdf

JÚN

Interné číslo faktúry

Číslo faktúry VS

Dodávateľ
Odberateľ

Predmet

Dátum
úhrady

Suma €                           

Spôsob úhrady

.PDF

2013000115

130161

EKOSTAVING Nitra

Vodomer

03.06.2013

40.08 €

PP

pdf

2013000116

16

Róbert Vrtich

Strava

03.06.2013

426 €

PP

pdf

2013000117

7297760316

SPP, a.s.

Záloha plynu

04.06.2013

387 €

PP

pdf

2013000118

3750861376

Slovak Telekom, a.s.

Telefónne poplatky

07.06.2013

66.05 €

PP
pdf

2013000119

7436835864

ZSE Energia, a.s.

Záloha elektriny

07.06.2013

4 591.85 €

PP
pdf

2013000120

7436853910

ZSE Energia, a.s.

Záloha elektriny

07.06.2013

10 €

PP pdf

2013000121

17174798 Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky 07.06.2013

133.69 €

PP pdf

2013000122

1750863321 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky ZS 07.06.2013

22.72 

PP pdf

2013000123

105436992 IVES Košice Licencia Matrika 07.06.2013

25.09 

PP pdf

2013000124

2013001243 ENVI-GEOS, Nitra Vývoz odpadu 07.06.2013

2 238.10 

PP pdf

2013000125

300184716 Slovenská pošta, a.s. Predplatné časopisov 14.06.2013

96.78 

PP pdf

2013000126

142013 Július Csáno - BETOP, Baka Ohrada ihrisko 26.06.2013

1 356.60 

PP pdf

2013000127

130182 EKOSTAVING Nitra Vodomer 20.06.2013

40.08 

PP

pdf

2013000128

130185 EKOSTAVING Nitra Rozbor vody 20.06.2013

133.34 

PP pdf

2013000129

5130025 ALBEX PLUS,  s.r.o. Nitra Akum. batérie 20.06.2013

309.31 

PP pdf

2013000130

1542013 Pavol Riecky Levice Kancelárske potreby 20.06.2013

109.27 

PP pdf

2013000131

1306201301 Mgr. Matúš Kosa, Nitra 3D Panoráma Múzea 20.06.2013

175 

PP pdf

2013000132

20130274 EKOPROGRES v.d. Zamarovce Prevádzka ČOV 02.07.2013

839.10 

PP pdf

2013000133

107819 EKOSTAVBY, s.r.o. Nitra Práca žeriavu 02.07.2013

237.50 

PP pdf