Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

Obstarávanie

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARAVATEĽA

pdf

   
 Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur za štvrtý štvrť rok 2017

pdf

   
 Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur za štvrtý štvrť rok 2016

pdf

   
 Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur za tretí štvrť rok 2016

pdf

   
 Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur za druhý štvrť rok 2016

pdf

   
 Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur za prvý štvrť rok 2016

pdf

   
 Prebiehajúce verejné obstarávanie na osvetlenie