Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

rok 2016

Dátum
zverejnenia

Číslo zmluvy

Zmluvnástrana

Názov 
zmluvy

Cena          
s DPH    

Dátum 
účinnosti

Dátum 
ukončenia

.PDF

08.02.2016

Zmluva č. 1/2016

TJ DRUŽSTEVNÍK RIŠŇOVCE

Zmluva o poskytnutí dotácie podľa VZN 2/2007

7 600 €

09.02.2016

 

pdf

18.02.2016

Zmluva č. 2/2016

MIESTNY SPOLOK SČK Rišňovce

Zmluva o poskytnutí dotácie podľa VZN 2/2007

500 €

19.02.2016

 

pdf

25.02.2016

Dodatok k zmluve 66200025

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.

Nakladanie s odpadmi

 

26.02.2016

 

pdf

09.03.2016

Dodatok k zmluve

Slovak Telekom, a.s.

Internet - ADSL

 

10.03.2016

 

pdf

15.03.2016

 

SPP, a.s.

Zmluva o dodávke plynu

 

16.03.2016

 

pdf

21.03.2016

Zmluva č. 26266

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Materiálno - tech. vybavenie DHZO

2 000 €

22.03.2016

 

pdf

27.04.2016

 

RIGHT POWER, a.s.

Zmluva o združ. dodávke elektriny

 

28.04.2016

 

pdf

10.06.2016

Dodatok k zmluve

Slovak Telekom, a.s.

Dodatok - balík služieb

 

11.06.2016

 

pdf

17.06.2016

Kúpna zmluva č. Z201614962_Z

MANNET, spol. s.r.o.

Komunálny traktor Zetor s príslušenstvom

156 504 €

18.06.2016

 

pdf

20.06.2016

Zmluva o dielo

Javorovci, s.r.o.

Zeleň okolia zdrav. strediska

8 768.62 €

21.06.2016

 

pdf

22.06.2016

Zmluva o grantovom účte

Prima banka Slovensko, a.s.

Grantový účet

 

23.06.2016

 

pdf

22.06.2016

Zmluva o grantovom účte

Prima banka Slovensko, a.s.

Grantový účet

 

23.06.2016

 

pdf

22.06.2016

 

Prima banka Slovensko, a.s.

Zmluva o poskytovaní služieb EB

 

23.06.2016

 

pdf

30.06.2016

 

Róbert Sochor

Kúpna zmluva

1 056 €

01.07.2016

 

pdf

15.07.2016

 

Slovak Telekom, a.s.

Telefón na výťah v novom ZS

 

16.07.2016

 

pdf

26.07.2016

Zmluva č. 115107 08U03

Environmentálny fond

podpora vo forme dotácie

149 867 €

27.07.2016

 

pdf

29.07.2016

 

Viera Juranová

Kúpna zmluva

272 €

30.07.2016

 

pdf

23.08.2016

 

Ing. Dagmar Horáková

Zmluva o vykonaní audít. činnosti

2 200 €

24.08.2016

 

pdf

14.10.2016

Zmluva o dielo č. P 18-16

INPRO, spol. s.r.o.

Výstavba tribúny a šatne

9 480 €

15.10.2016

 

pdf

20.10.2016

Dodatok č. 1

DataCentrum

Dodatok k zmluve o pripojení k IS

 

21.10.2016

 

pdf

20.10.2016

Zmluva č. M8215

OTIS Výťahy, spol. s.r.o.

Zmluva o dielo na servis zdvíh. zariadení

 

01.11.2016

 

pdf

02.11.2016

Dodatok č. 4

EKOSTAVING

Kanalizácia

 

01.01.2017

 

pdf

02.11.2016

Dodatok č. 8

EKOSTAVING

Vodovod

 

01.01.2017

 

pdf

17.11.2016

Zmluva o dielo č. 1617

AQUASECO s.r.o.

Odber vzoriek ČOV

 

18.11.2016

 

pdf

29.11.2016

 

Henrieta Hrnčárová

Zmluva o nájme nebyt. priestorov

 

01.01.2017

 

pdf

30.11.2016

 

ISPA, spol. s.r.o.

Nájomná zmluva

232 €

01.01.2017

 

pdf

07.12.2016

 

Slovak Telekom, a.s.

Internet

 

08.12.2016

 

pdf

19.12.2016

 

Prima banka, a.s.

Zmluva o bežnom účte

 

20.12.2016

 

pdf

21.12.2016

Zmluva o dielo

Marian Dobiš SCAT

Nábytok ambulancia ZS

23 390.21 €

22.12.2016

 

pdf

27.12.2016

A3572252

Orange Slovensko, a.s.

Dodatok k Zmluve

 

28.12.2016

 

pdf

27.12.2016

 

TOPSET Solutions s.r.o.

Licenčná zmluva

 

28.12.2016

 

pdf

29.12.2016

 

MEDIA COELI

Zmluva o dielo

 

30.12.2016

 

pdf