Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky (NRSR) konaných dňa 29. februára 2020

Obec Rišňovce - volebný okrsok 1 a 2 - spolu :

Počet voličov zapísaných v zozname voličov ................. 1 705

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní ............... 1 202 , to je 70.50 %

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24 ........... 1 192

Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny ... 10

Počet platných odovzdaných hlasov ............................... 1 191 , to je 69.85 %

 

pdfPDF Výsledky volieb NRSR 2020 podľa strán aj hlasov - okrsok 1

 

pdfPDF Výsledky volieb NRSR 2020 podľa strán aj hlasov - okrsok 2


Externý odkaz www.vysledkyvolieb.sk