Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky (NRSR) konaných dňa 05. marca 2016

Obec Rišňovce - volebný okrsok 1 a 2 - spolu :

Počet voličov zapísaných v zozname voličov ................. 1 698

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní ............... 1 059 , to je 62.37 %

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24 ........... 1 053

Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny ... 6

Počet platných odovzdaných hlasov ............................... 1 032 , to je 60.78 %

 

pdfPDF Výsledky volieb NRSR 2016 podľa strán aj hlasov