Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

rok 2012 - IV. kvartál

OKTÓBER

Read More

Dátum
zverejnenia

Číslo faktúry

Dodávateľ
Odberateľ

Predmet

Dátum
úhrady

Suma €                  

Spôsob úhrady

.PDF

02.10.2012

0562012

VTR-Komunikačné systémy, Bratislava

Rozšírenie káblovej tv

02.10.2012

1 500 €

PP

pdf

02.10.2012

12010006

Ladislav Krištof, Nová Baňa

Výstavné panely - Múzeum

02.10.2012

11 600 

PP

pdf

09.10.2012

7446440527

ZSE Energia, a.s.

Záloha elektriny

09.10.2012

4 370.95 

PP

pdf

09.10.2012

7297583547

SPP, a.s.

Záloha plynu

09.10.2012

1 439 

PP

pdf

09.10.2012

2012002175

ENVI-GEOS Nitra

Vývoz odpadu

09.10.2012

1 540.24 

PP

pdf

12.10.2012

201210192

ELLIO, s.r.o. Nitra

Oprava MK pri kostole

12.10.2012

11 008.80 

PP

pdf

22.10.2012 10120030 ELSPOL NR s.r.o. Nitra Osvetlenie pri KD 22.10.2012 7 002.40 € PP

pdf

25.10.2012 201210203 ELLIO, s.r.o. Nitra Chodník pri parku 29.10.2012 4 998.46 € PP

pdf

25.10.2012 201210204 ELLIO, s.r.o. Nitra Oprava chodníka od pošty k OÚ 29.10.2012 9 996.88 € PP

pdf

31.10.2012 120100009 J & P HUDÁK, s.r.o. Chodník oproti f. STAVEKO 31.10.2012 1 217 € PP

pdf

31.10.2012 12980773 ELV PRODUKT, a.s. Senec Dlažba 31.10.2012 2 499.61 € PP

pdf

NOVEMBER

Dátum
zverejnenia

Číslo faktúry

Dodávateľ
Odberateľ

Predmet

Dátum
úhrady

Suma €                  

Spôsob úhrady

.PDF

13.11.2012

7317565297

SPP,a.s.

Záloha plynu

13.11.2012

2 193 €

PP

pdf

13.11.2012

7446549395

ZSE Energia, a.s.

Záloha elektriny

13.11.2012

4 370.95 

PP

pdf

13.11.2012

09112012

DEVCON s.r.o. Nitra

Stavebný dozor - zatraktívnenie

29.11.2012

6 403.36 

PP

pdf

13.11.2012

2012002479

ENVI-GEOS Nitra

Vývoz odpadu

13.11.2012

1 940.02 

PP

pdf

13.11.2012

201205

Ing. arch. Ján Valek, Nitra

UPN obce Rišňovce

13.11.2012

9 400 

PP

pdf

19.11.2012

201204

DISON Nitra

PD - zatraktívnenie

29.11.2012

11 950 

PP

pdf

DECEMBER

Dátum
zverejnenia

Číslo faktúry

Dodávateľ
Odberateľ

Predmet

Dátum
úhrady

Suma €                  

Spôsob úhrady

.PDF

12.12.2012

7237672369

SPP, a.s.

Záloha plynu

12.12.2012

2 533 €

PP

pdf

12.12.2012

2012002739

ENVI-GEOS Nitra

Vývoz odpadu

12.12.2012

1 984.92 

PP

pdf

12.12.2012

12040

select sk s.r.o. Nitra

Manažment - zatraktívnenie

12.12.2012

2 692.50 

PP

pdf

12.12.2012

12041

select sk s.r.o. Nitra

Manažment - zatraktívnenie

12.12.2012

2 692.51 

PP

pdf

13.12.2012

52012

STIV Šala

Revitalizácia multif. ihriska

14.12.2012

1 170 

PP

pdf

17.12.2012

0802012

VTR-Komunikačné systémy,Bratislava

Rozšírenie káblovej tv

17.12.2012

1 500 

PP

pdf

20.12.2012 6062012 STAVEKO, Rišňovce Betón - chodníky 20.12.2012 1 772.98 € PP

pdf