Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

rok 2011 - IV. kvartál

OKTÓBER

Read More

Dátum
zverejnenia

Číslo faktúry

Dodávateľ
Odberateľ

Predmet

Dátum
úhrady

Suma €                  

Spôsob úhrady

.PDF

04.10.2011

7297241906

SPP, a.s.

Záloha plynu

04.10.2011

1 134 €

PP

pdf

11.10.2011

2011001921

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Vývoz odpadu 13.10.2011

1 174.23 €

PP

pdf

14.10.2011

7445432382

ZSE Energia, a.s. Záloha elektriny 14.10.2011

4 056.94 €

PP

pdf

19.10.2011 2001100425 AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín Múzeum Rišňovce 08.02.2012 209 691.84 € PP

pdf

NOVEMBER

Dátum
zverejnenia

Číslo faktúry

Dodávateľ
Odberateľ

Predmet

Dátum
úhrady

Suma €                   

Spôsob úhrady

.PDF

04.11.2011

7242290518

SPP, a.s.

Záloha plynu

03.11.2011

1 721 €

PP

pdf

10.11.2011

2011002205

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Vývoz odpadu 10.11.2011

1690.35 €

PP

pdf

21.11.2011

7445540288

ZSE Energia, a.s. Záloha elektriny 21.11.2011

4 056.94 €

PP

pdf

DECEMBER

Dátum
zverejnenia

Číslo faktúry

Dodávateľ
Odberateľ

Predmet

Dátum
úhrady

Suma €                   

Spôsob úhrady

.PDF

02.12.2011

7222338136

SPP, a.s.

Záloha plynu

02.12.2011

1 986 €

PP

pdf

13.12.2011

2011002381

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Vývoz odpadu 14.12.2011

1 170.70 €

PP

pdf

19.12.2011

2001100532

AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín Múzeum Rišňovce 28.12.2011

22 119.18 €

PP

pdf

19.12.2011 2001100521 AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín Múzeum Rišňovce 18.06.2012  189 925.91 € PP

pdf

20.12.2011 201112243 ELLIO, s.r.o. Nitra Zatraktívnenie centra 09.03.2012 248 646.82 € PP

pdf

20.12.2011 20111429 Technov, s.r.o. Rumanová Oprava potrubia v kotolni KD 28.12.2011 3 255.94 € PP

pdf