Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

rok 2011 - II. kvartál

APRÍL

Read More

Dátum
zverejnenia

Číslo faktúry

Dodávateľ
Odberateľ

Predmet

Dátum
úhrady

Suma €                

Spôsob úhrady

.PDF

05.04.2011

1200000796

DYNAMIK TRADING, s.r.o.

Plávajúca podlaha

05.04.2011

500.35 €

 PP

pdf

05.04.2011 462011

Školská jedáleň

Strava MŠ

05.04.2011

112.23 €

 PP

pdf

21.04.2011

0724967292 Slovak Telekom, a.s. Tel. poplatky 08.04.2011

75.17 €

PP

pdf

21.04.2011 2119000957 Poradca podnikateľa Zbierka zákonov 08.04.2011 50 € PP

pdf

21.04.2011 11100543 CTN NETWORK, s.r.o. Internet MŠ 08.04.2011 42.84 € PP

pdf

21.04.2011 7520113 3Wslovakia, s.r.o. Licencia cintorín 08.04.2011 102 € PP

pdf

21.04.2011 7272019871 SPP, a.s. Záloha plynu 08.04.2011 1 169 € PP

pdf

21.04.2011 1768 DATATRADE, s.r.o. Almanach obcí 08.04.2011 27.48 € PP

pdf

21.04.2011 7724970141 Slovak Telekom, a.s. Tel. poplatky ZS 08.04.2011 23.52 € PP

pdf

21.04.2011 11 Róbert Vrtich Strava marec 2011 08.04.2011 427.50 € PP

pdf

21.04.2011 5590006474 IVES Program Ives licencia 08.04.2011 25.09 € PP

pdf

21.04.2011 20110979 KEO, s.r.o. Aktualizácia programu 08.04.2011 13.42 € PP

pdf

26.04.2011 110087 EKOSTAVING Rozbor vody 13.04.2011 128.92 € PP

pdf

26.04.2011 110075 EKOSTAVING Prevádzkovanie kanalizácie 13.04.2011 478 € PP

pdf

26.04.2011 110047 EKOSTAVING Prevádzkovanie vodovodu 13.04.2011 478 € PP

pdf

26.04.2011 111310142 STIEFEL EUROCART, s.r.o. Učebné pomôcky MŠ 13.04.2011 79 € PP

pdf

26.04.2011 17174798 Orange Slovensko, a.s. Tel. poplatky 13.04.2011 120.43 € PP

pdf

26.04.2011 20110104 EKOPROFRES, v.d. Prevádzkovanie ČOV 13.04.2011 839.10 € PP

pdf

26.04.2011 11007623 ŠUPA Náhradné diely 13.04.2011 37 € PP

pdf

26.04.2011 2011000498 ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Vývoz odpadu 13.04.2011 1 148.89 € PP

pdf

26.04.2011 2011088 VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o. Struna do kosačky 13.04.2011 168 € PP

pdf

26.04.2011 7240300056 ZSE Energia, a.s. Záloha elektriny 13.04.2011 3 086.78 € PP

pdf

26.04.2011 7240302037 ZSE Energia, a.s. Záloha elektriny 13.04.2011 33.68 € PP

pdf

26.04.2011 71123550 WebHouse, s.r.o. Webhostingové služby 20.04.2011 51.70 € PP

pdf

27.04.2011 201104 ZŠ Rišňovce Energie MŠ 26.04.2011 345.37 € PP

pdf

27.04.2011 201105 ZŠ Rišňovce Tel. poplatky MŠ 26.04.2011 13.73 € PP

pdf

27.04.2011 7200402460 ZSE Energia, a.s. Záloha elektriny 26.04.2011 245.93 € PP

pdf

27.04.2011 201107 ZŠ Rišňovce Energie MŠ 26.04.2011 342.75 € PP

pdf

27.04.2011 201106 ZŠ Rišňovce Tel. poplatky MŠ 26.04.2011 12.56 € PP

pdf

28.04.2011 110108 EKOSTAVING Montáž vodomeru 03.05.2011 40.08 € PP

pdf

28.04.2011 03/2011 Erik Talian Pracovné náradie 28.04.2011 48.60 € VPD

pdf

29.04.2011 123/2011 Pavol Riecky Kancelárske potreby 03.05.2011 230.38 € PP

pdf

MÁJ
V zmysle Nariadenia vlády SR číslo 118 z 30.03.2011, ktoré bolo uverejnené v čiastke 38/2011 Z.z. obec nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke alebo na jednej faktúre nepresahuje 1000 € bez dph.
Nariadenie nadobúda účinnosť 01.05.2011

Dátum
zverejnenia

Číslo faktúry

Dodávateľ
Odberateľ

Predmet

Dátum
úhrady

Suma €             

Spôsob
úhrady

.PDF

03.05.2011

154/2011

STAVEKO

Zemné práce a materiál

03.05.2011

13 170.60 €

PP

pdf

03.05.2011 03/2011 Peter Mikle Stavebné práce 03.05.2011 3 338 € PP

pdf

09.05.2011 2011000708 ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Vývoz odpadu 11.05.2011 1 552.24 € PP

pdf

11.05.2011 0801110041 Cesty Nitra, a.s. Revitalizácia centra obce 06.07.2011 202 119.28 € PP

pdf

12.05.2011 20110100 BARIMEX Šaľa Zámková dlažba 12.05.2011 10 403.04 € PP

pdf

13.05.2011 7010354166 ZSE Energia, a.s. Záloha elektriny 20.05.2011 3 429.60 € PP

pdfJÚN

Dátum
zverejnenia

Číslo faktúry

Dodávateľ
Odberateľ

Predmet

Dátum
úhrady

Suma €                

Spôsob úhrady

.PDF

09.06.2011

2001100193

AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín

Múzeum Rišňovce

17.10.2011

129 353.29 €

PP

pdf

10.06.2011 2011000931 ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Vývoz odpadu 10.06.2011 1 207.35 € PP

pdf

13.06.2011 7010356000 ZSE Energia, a.s. Záloha elektriny 13.06.2011 3 332.71 € PP

pdf

14.06.2011 14062011 DEVCON, s.r.o. Nitra Stavebný dozor - cesty 30.06.2011 17 052.10 € PP

pdf

 

 

Dátum
zverejnenia

Číslo faktúry

Dodávateľ
Odberateľ

Predmet

Dátum
úhrady

Suma €

Spôsob úhrady

.PDF

00.00.2011

0000000000

00000

Záloha xxxxx

01.01.2011

0 000 €

 PP

pdf

   

 

 

 

 

 

pdf

 

       

 

 

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf

             

pdf