Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

rok 2011

Dátum
zverejnenia

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Názov 
zmluvy

Cena
s DPH

Dátum 
účinnosti

Dátum 
ukončenia

.PDF

08.01.2011

6300142576

SPP, a.s.

Zmluva o dodávke
plynu

 

09.01.2011

  pdf

21.01.2011

140285922

ZSE Energia, a.s.

Zmluva o združenej
dodávke elektriny

 

22.01.2011

  pdf

01.02.2011

120190716

ZSE Distribúcia a.s.

Zmluva o pripojení 
odberného zariadenia

 

02.02.2011

 

pdf

14.03.2011

Dodatok č.1
k ZoD č.55/2010/08411/M/R

Cesty Nitra,
a.s.

Revitalizácia
centra obce
Rišňovce
 

15.03.2011

 

pdf

17.03.2011

Dodatok č.5/2011
k zmluve č. LKUA
-4/2006

Ekoprogres
v.d. Zamarovce

Zmluva o prevádz. ČOV  

18.03.2011

  pdf

27.04.2011

Zmluva č.66200025

ENVI-GEOS, Nitra s.r.o.

Zmluva na vývoz odpadu
 

01.05.2011

  pdf

19.05.2011

Zmluva č.2/2011

Miestny spolok SČK

Zmluva č.2/2011 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

 

20.05.2011

 

pdf

23.05.2011

3734/2011

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Rišňovce 136

Nájomná zmluva

 

24.05.2011

 

pdf

06.07.2011

Z221401204
6401

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zmluva o poskytnutí NFP

 

07.07.2011

 

pdf

20.07.2011

Dodatok č.2/DZ22130
1200150102

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dodatok k zmluve o poskytnutí FNP "Múzeum v Rišňovciach"

 

21.07.2011

 

pdf

24.11.2011

Dodatok č.2 k ZoD č. 7/2010 zo dňa 5.5.2010

AB-STAV, s.r.o.    Malý Cetín

Múzeum v Rišňovciach

 

25.11.2011

 

pdf

07.12.2011

Dodatok č.1/ DZ22140120 4640101

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zatraktívnenie centra obce Rišňovce

 

08.12.2011

 

pdf

27.12.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Aleri, s.r.o. Alekšince

Nájom ambulancie všeobec. lekára pre dospelých

 

01.01.2012

  pdf

27.12.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Mudr. Jarmila Kučerová

Nájom stomatologickej ambulancie

 

01.01.2012

  pdf

27.12.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Mudr. Natália Pristachová

Nájom ambulancie všeobec. lekára
pre deti a dorast

 

01.01.2012

  pdf

27.12.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov

PharmDr. Mária Kubačková

Nájom lekárne

 

01.01.2012

  pdf

27.12.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov

NOVOSEDLÍK, spol. s.r.o. Nitra

Nájom predajne

 

01.01.2012

  pdf

27.12.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Daša Pindešová

Nájom kaderníctva

 

01.01.2012

  pdf

28.12.2011

Dodatok č.1 k zmluve č.: 66200025

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.

Zmluva na vývoz odpadu

 

01.01.2012

 

pdf

28.12.2011

Dodatok č.1 k zmluve o zabez. prevádzkov. vodohospod. diela

Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Nitra

Prevádzkovanie vodohospodár. diela

 

01.01.2012

 

pdf