Dane a poplatky

Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje
 (Nové, 01/17)

 

Poučenie na vyplnenie priznania k dani
k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 (Nové, 01/17)

 

Tlačivo PRIZNANIE k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (Nové, 01/17)

 

Tlačivo Žiadosť o zníženie dane... ŤZP (Nové, 01/17)