Zamestnanci obce

Zoznam pracovníkov OcÚ Rišňovce

Anna Hudáková


Iveta Jamborová


Mgr. Alena Šimorová


Ing. Slavka Jankovičová


Helena Ziburová – Záujmové združenie Rišňovce


Ing. Lenka Nitranová


Mária Šindlerová, Helena Rihová


Jozef Raček


Tibor Mičo


Jozef Rosypal , Jozef Rehuš , Žigmund Rigo


Ružena Jamborová