Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

O knižnici

O knižniciZápis v knihe "Rišňovce 1272 - 1997", ktorej zostavovateľom je Ing. Anton Daniš (dlhoročný kronikár obce) sa uvádza, že prvé záznamy o obecnej knižnici pochádzajú z roku 1925. Obecné zastupiteľstvá Horných a Dolných Rišňoviec na spoločnom zasadnutí 25. apríla 1925 na základe prípisu Referátu Ministerstva školstva a národnej osvety prijali rozhodnutie zriadiť knižnicu a zakúpiť dostatočné množstvo kníh. Knižnica bola umiestnená na chodbe školy. Knižničnú radu tvorili: Jozef Radványi - predseda, Štefan Verták - jednateľ, Augustín Juríček - pokladník, Jarolím Šomský - knihovník. Ďalšie informácie o knižnici sú až z roku 1957.
V obecnej knižnici bolo vyše 500 zväzkov, knihovníčkou bola Zuzana Máhriková, riaditeľka Materskej školy a zároveň kronikárka obce. Zaregistrovaných bolo 80 stálych čitateľov, najviac sa čítala beletria, knihy Vajanského, Kukučína, Timravy. Z prekladovej literatúry to boli knihy Gorkého, Tolstého a iných. Roľníci si tiež vypožičiavali knihy, najmä o chove dobytka, vinárstve, ovocinárstve a pestovaní plodín. Knihovníčka dokupovala knihy podľa svojho výberu v sume 900 Kčs ročne. Istý čas mala knižnica svoje sídlo v budove bývalého Nemcovho majera.
V roku 1970 bola obecná knižnica zaradená do kategórie profesionálnych knižníc s názvom "Miestna ľudová knižnica". Umiestnená bola v jednej z bývalých tried ľudovej školy oproti kostolu. V roku 1987 bola knižnica presťahovaná do nového kultúrneho domu, kde je doteraz.

Vedúci knižnice od roku 1925:
1925-?                Jarolím Šomský
1945-1947           Valéria Kumeryová
1947-1955           Zuzana Matušovičová
1956-1960           Terézia Franková, Naďa Horňáková, Júlia Lackovičová
1961-1967           Sidónia Pestúnová, Stanislav Gurina
1967-1977           Pavlína Križanovičová
1977-2012           Oľga Laziková
2012-2014           Mgr. Lenka Pauková
júl 2015               Helena Ziburová

Otváracie hodiny:
1. Pondelok 12:30 - 15:30
2. Streda     12:30 - 17:00

Členský poplatok pre dospelých čitateľov je 1 € na rok,
deti 1.- 4. ročník zdarma , 5.- 9. ročník 0,50 €,
dôchodcovia 0,50 €, invalidní občania a dôchodcovia nad 70 rokov zdarma.

Kontakt:
Helena Ziburová: 037 7828 108
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Medzinárodný štandardný identifikátor pre knižnice a príbuzné organizácie (ISIL)
International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL)

ISIL SK-4KACOA47260

Verejná knižnica pre dospelých, deti a študentov. Predmetom činnosti sú knižnično-informačné služby, literárne stretnutia a besedy. Knihy sú vo voľnom výbere.
Public library for adults, children and students. The subject of activity are the reference-information services, literary meetings and debates. The books are in the free choice.


 

pdfPDF Štatút obecnej knižnice

 

pdfPDF Knižničný a výpožičný poriadok

 

pdfPDF Služby knižnice

 

pdfPDF Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov fyzických osôb

 

pdfPDF Cenník

 

pdfPDF Slovník knihovníckych výrazov

 

pdfPDF Zákon o knižniciach

 

pdfPDF Darcovia kníh