Územný plán obce

pdfPDF RIŠŇOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ČISTOPIS ÚPN-O

 

pdfPDF ÚZEMNÝ PLÁN OBCE Časť A2.16. Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov....

 

pdfPDF Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde

 

pdfPDF RIŠŇOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE Časť 2.18. Regulatívy územného rozvoja