Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

Hrobové miesta môžu byť zrušené !

hrobove_miesto_najom.pngPOZOR !!!! Nájomné zmluvy za hrobové miesta môžu byť zrušené !!!

Upozorňujeme občanov, ktorí nemajú uzatvorené nájomné zmluvy za prenájom hrobového miesta svojich zosnulých, aby tieto zmluvy uzatvorili s prevádzkovateľom pohrebiska – Obcou Rišňovce v čo najkratšom čase.
V prípade neuzatvorenia nájomnej zmluvy, alebo ak je nájomca hrobového miesta neznámy a po uplynutí zákonnej lehoty bude takéto hrobové miesto zrušené !!!

Podrobnejšie informácie získate v pracovných dňoch na Obecnom úrade v Rišňovciach.

Tel.: 037/7828108 p. Jankovičová

Dátum: 29.10.2018