Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

Informácie pre občanov

Od 1.7.2019 pristupuje ARRIVA NITRA a.s  k zmenám cestovných poriadkov na prímestskej doprave. Výpis zmien:

 

pdfPDF Linka 403 403 Nitra – Rišňovce - Kľačany
               Spoj 36 s odchodom 18.40 h zo zast. Rišňovce, žel.s t.  posunutý na odchod 18.50 h

 
pdfPDF Linka 403 430 Nitra – Alekšince - Lukáčovce
               Spoj 8 s odchodom 6.45 h zo zast. Lukáčovce, kaštieľ posunutý na odchod 6.50 h zo zachovaným príchodom na ASNR
 Dátum: 25.06.2019

 
pdfPDF Linka 309437 Trenčín - Piešťany - Rišňovce - Nitra
               SAD Trenčín, platí od 1.9.2019
 Dátum: 30.08.2019

hrobove_miesto_najom.pngPOZOR !!!! Nájomné zmluvy za hrobové miesta môžu byť zrušené !!!

Upozorňujeme občanov, ktorí nemajú uzatvorené nájomné zmluvy za prenájom hrobového miesta svojich zosnulých, aby tieto zmluvy uzatvorili s prevádzkovateľom pohrebiska – Obcou Rišňovce v čo najkratšom čase.
V prípade neuzatvorenia nájomnej zmluvy, alebo ak je nájomca hrobového miesta neznámy a po uplynutí zákonnej lehoty bude takéto hrobové miesto zrušené !!!

Podrobnejšie informácie získate v pracovných dňoch na Obecnom úrade v Rišňovciach.

Tel.: 037/7828108 p. Jankovičová

Dátum: 29.10.2018