Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

Vitajte na oficiálnej stránke obce Rišňovce
Letecký záber na kostol
Letecký záber na areál

Voľby 29. októbra 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h


pdf PDF Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce, 37kB  /16.09.22/

pdf PDF Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva, 41kB  /16.09.22/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

pdf PDF Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, 47kB  /26.09.22/

pdf PDF Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva NSK, 80kB  /26.09.22/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

pdf PDF Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania (karanténa / izolácia) 392kB  /24.10.22/

pdf PDF Informácia o spôsobe hlasovania, 277kB  /07.09.22/

pdf PDF Oznámenie, doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka 655kB  /01.08.22/

pdf PDF Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb, 266kB  /10.07.22/

pdf PDF Jeden volebný obvod pre celú obce, 325kB  /10.07.22/

pdf PDF Počet poslancov, 323kB  /10.07.22/

pdf PDF Rozsah výkonu funkcie starostu obce 325kB  /10.07.22/

pdf PDF Zapisovateľka miestnej volebnej komisie 283kB  /10.07.22/


Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

pdf PDF INFO 1, 137kB  /24.06.22/

pdf PDF INFO 2, 136kB  /24.06.22/

 


Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov – 29.10.2022

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, vrátane vzorov a tlačív pre obce, volebné komisie i kandidátov sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

pdf PDF Zbierka zákonov SR, 188kB  /20.06.22/