Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

Vitajte na oficiálnej stránke obce Rišňovce
Letecký záber na kostol
Letecký záber na areál

Eurofondy

Wifi pre TebaWifi pre Teba - Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba
ITMS2014+: 311071AJX4
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Rišňovce, Rišňovce 259, 951 21, Rišňovce
Miesto realizácie: Obec Rišňovce
Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Bod 1 Obecný úrad – Externý AP (48.36826, 17.89876)
Bod 2 Hasičská zbrojnica - Externý AP (48.36848, 17.89943)
Bod 3 Múzeum Rišňovce - Externý AP (48.36874, 17.89856)
Bod 4 Pošta - námestie - Externý AP (48.36778, 17.89735)
Bod 5 Park - Externý AP (48.36859, 17.89708)
Bod 6 Centrum - Externý AP (48.3685, 17.89524)
Bod 7 Základná škola – Externý AP (48.36915, 17.89329)
Bod 8 Multifunkčné ihrisko - Externý AP (48.36833, 17.89346)
Bod 9 Futbalové ihrisko - Externý AP (48.36679, 17.89203)
Bod 10 Domovina - Externý AP (48.36553, 17.90377)

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 20.01.2021. 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk


rekonstrukcia-cov-risnovce

Rekonštrukcia ČOV Rišňovce

Poskytovateľ : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zdroj : Európsky fond regionálneho rozvoja, 654 219,68 €

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 688 652,29 €


euro1

Kultúrny dom / Obecný úrad

zdroj: Nórske fondy, 240 000 € ( 7 230 240 sk )

koniec výstavby : marec 2011

Pre viac fotiek kliknite sem !!!


euro2

Regenerácia sídiel - cesty a chodníky Nová štvrť, autobusové zástavky, detské ihrisko, verejná zeleň

zdroj: Eurofondy, 987 676 € ( 29 754 727 sk )

koniec výstavby : jún 2011

Pre viac fotiek kliknite sem !!!


euro3

Kaštieľ - Múzeum

zdroj: Eurofondy, 823 862 € ( 24 819 667 sk )

koniec výstavby : november 2011

Pre viac fotiek kliknite sem !!!


euro4

Zatraktívnenie centra Rišňoviec + spodná cesta od ZŠ súbežná z hlavnou cestou po koniec obce

zdroj: Eurofondy, 461 386 € ( 13 899 715 sk )

koniec výstavby : november 2012

Pre viac fotiek kliknite sem !!!


Regenerácia sídiel - cesty a chodníky Nová štvrť,

autobusové zástavky, detské ihrisko, verejná zeleň